Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EBETZ Tez 927001 2 3 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78088 Yönetim süreçlerini etkili olarak bir okula uygulayabilir.
2 78089 Eğitim yönetimini tarihsel perspektifle değerlendirebilir.
3 78090 Eğitim yönetiminde etik kavramları dikkatle uygulayabilir.
4 78091 Eğitimi ve kurumlarını denetleyebilme becerisini geliştirebilir.
5 78092 Eğitimi ekonomik boyutuyla değerlendirebilir.
6 78093 Eğitimle ilgili çağdaş teorileri eğitim yönetimde kullanabilir.
7 78094 Eğitim sisteminde stratejik planlama becerisini kullanabilir.
8 78095 Kaliteli eğitim hizmeti sunma duyarlılığı geliştirebilir.
9 78096 Eğitimde insan kaynaklarını etkili kullanma yollarını bilir.
10 78097 Hukuk devletinin özelliklerini eğitime uygulayabilir.
11 78098 Grup dinamiği ve örgütleri etkileme yollarını bilir.
12 78099 Liderlik becerilerini etkili olarak geliştirme yollarını bilir.
13 78100 Temel istatistik becerilerini eğitimi yönetiminde kullanabilir.
14 78101 Temel araştırma becerilerini eğitim yönetimine uygulayabilir.
15 78325 Disiplinler arası çalışabilme becerisine sahip olur ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları eğitim yönetimi ve denetimi alanı ile bütünleştirip yeni bilgiler oluşturur.
16 78326 Eğitim yönetimi alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgular, çözüm yolları geliştirir, çözer, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular.
17 78327 Eğitim yönetimi, denetimi ve ekonomisi alanı ile ilgili bilimsel araştırma teknikleri alanlarında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı bilgi birikimine sahiptir, bu bilgileri geliştirir ve derinleştirir.
18 78328 Eğitim yönetimi alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirir ve öğrenmeyi yönlendirir. Eğitim örgütlerindeki sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçer, liderlik yapar. Eğitim yönetimi alanıyla ilgili bilgileri ulusal/uluslararası düzeyde sözlü ve yazılı olarak paylaşır.
19 78329 Eğitim yönetimi alanıyla ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planlarını yorumlar, bu planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.