Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
POS223 Yönetim ve Organizasyon 927003 2 3 4

Dersin Amacı

Yönetim disiplini kapsamında son yüzyılda meydana gelen işletme yöneticiliğine ilişkin düşünceler, teori tartışmaları, güncel eleştiriler ve yeni yaklaşımlar dersin içeriğini oluşturmaktadır. Amaç yönetici adaylarının yöneticilik disiplininin düşünsel evrimine ilişkin birikim edinmelerini ve öngörülerini geliştirmelerini sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr.Gör.Segah YEŞİLYURT

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1-) Genç, Nurullah (2008) Yönetim ve Organizasyon, Seçkin Yayıncılık 2-) Koçel, Tamer (2003), İşletme Yöneticiliği, Beta Basım Yayın, İstanbul. 3-) Şimşek, M.Şerif ve Said Kıngır (2006), Çağdaş Yönetim Araçlarından Seçmeler, Nobel Yayın ve Dağıtım, İstanbul 4-) Yönetim Teorileri ve Yaklaşımlarına İlişkin Makale ve Bildiriler

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu ders, yönetim ve organizasyon ile ilgili temel kavram ve tanımlar, klasik , neo klasik ve modern yönetim teorileri ile yönetimin fonksiyonları ve yönetim süreçlerini kapsamaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
4 Quiz 5 5 25
10 Tartışma 1 7 7
11 Soru-Yanıt 1 13 13
13 Deney 3 5 15
14 Gözlem 2 20 40

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş (Tarihsel gelişim, temel kavramlar)
2 Yönetim süreci/fonksiyonları Yönetim fonksiyonları.docx
3 Klasik yönetim düşüncesi storage/app/public/segah.yesilyurt/103781
4 Klasik yönetim düşüncesi klasik yönetim.docx
5 Neo klasik yönetim düşüncesi neo klasik yönetim.docx
6 Modern yönetim düşüncesi Modern yönetim yaklaşımı.docx
7 Matris organizayon ve amaçlara göre yönetim matris organizasyon.docx
8 ARA SINAV VİZE.docx
9 Post modern yönetim düşüncesi postmodern yönetim.docx
10 Yeni yaklaşımlar 1: Z Teorisi ve TKY Z teorisi ve TKY.docx
11 Yeni yaklaşımlar 2: Temel yetenek, dış kaynak kullanımı dış kaynak kullanımı.docx
12 Yeni yaklaşımlar 3: Şebeke organizasyon, küçülme küçülme.docx
13 Yeni yaklaşımlar 4: Değişim mühendisliği, kıyaslama kıyaslama.docx
14 Yeni yaklaşımlar 5: Personel güçlendirme, öğrenen organizasyon değerlendirme öğrenen organizasyon.docx
15 FİNAL.docx
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1238783 Yönetsel süreçleri kavrayabilir ve irdeleyebilir.
2 1238784 Yönetimin ve yöneticiliğin değişken ve parametrelerini analiz edebilir.
3 1238785 Yönetim yaklaşımlarının siyasi, ekonomik ve toplumsal yapılarla olan ilişkilerini çözümleyebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65840 PTT de kullanılan muhasebe hesaplarının nasıl yapıldığı
2 65845 Kişilik gelişimine destek sağlar
3 65846 Olaylara çabuk çözüm bulmayı sağlar
4 65847 İnsan kaynaklarının önemi, mülakat ve iş başvurusunun nasıl yapılacağını öğrenirler.
5 65841 Mesleklerinin temelini oluşturan kavramları öğrenirler
6 65842 Gönderilerin ayrımının ve sevkinin nasıl yapıldığımı öğrenirler.
7 65843 Gönderi çeşidine göre dağıtım ve teslimin nasıl yapılacağını öğrenirler.
8 65844 Mesleki becerilerini geliştirirler
9 65821 öğrenciler işletmenin ne demek olduğunu, işletmenin kuruluş aşamalarınıi hangi birimlerden oluştuğunu, hangi tür işletmeler olduğunu öğrenmektedirler.
10 65822 Hizmet sektöründe güçlü bir iletişimin nasıl kurulacağı öğretimektedir.
11 65823 Mevcut ve geçmiş dönemdeki verileri düzenleyebilecekler ve grafiklerle gösterebileceklerdir.
12 65824 analitik düşünmeyi öğreneceklerdir.
13 65825 Kayıtlı ve kayıtsız gönderilerin nasıl dağıtıldığını öğrenmektedirler.
14 65826 Telgraf ve apg\'nin ne olduğu nasıl dağıtıldığını öğrenmektedirler
15 65827 Posta hizmetleri programında görecekleri tüm derslerin temeli olan mektup postası gönderileri neler olduğunu öğrenmektedirler.
16 65828 Posta hizmetlerinin geçmişten günümüze nasıl değişip geliştiğini öğrenmişlerdir.
17 65829 PTTbank İşlemlerinin neler olduğunu öğrenmişlerdir.
18 65830 Hizmet sektöründe etkili iletişimin önemini nasıl bir iletişim kurmaları gerektiğini öğrenmişlerdir.
19 65831 Özeleştiri yeteneği geliştirerek yaşam boyu öğrenmeye açık olur
20 65832 Ticari hayatta karşılaşılan hukuki ihtilafların çözümü hakkında fikir yürütme becerisi kazandırılmış olacaktır.
21 65833 PTT deki tüm mevzuatları okup yorumlayabilme, çözüm bulunamayan durumlarda mevzuat çerçevesinde çözüm üretebilme
22 65834 Makro ve mikro iktisatın ne demek olduğunu öğrenip iktisadi yorum yapabilme
23 65835 Pazarlamanın temel kavramları ve tutundurma faaliyetlerinin neler olduğunu ve önemini kavrama
24 65836 Resmi yazışma teknikleri hakkında bilgi edinirler
25 65837 Akıllı, dürüst, hızlı çözüme yönelik davranışlar geliştirme
26 65838 Tebligatın önemi, nasıl teslim edileceği ve meslek etiği.
27 65839 Kargo gönderilerinin nasıl teslim edileceğini öğrenme
29 70142 Yeni Program Çıktısı

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 29
Öğrenme Çıktısı
1 2 2 3
2 3 2 3
3 4 3 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek