Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
POS241 Girişimcilik ve Yenilikçilik 927003 2 3 4

Dersin Amacı

Bu dersin amacı; öğrencilere, girişimciliğin temel ve güncel yaklaşımları çerçevesinde, girişimci kimdir?, girişimcilik nedir?, yeni bir iş nasıl kurulur, girişimciliğin önemi nedir? , girişimcilik ekonomik, sosyolojik, psikolojik yaklaşımlar perspektifinden nasıl değerlendirilmektedir konuları hakkında akademik bir bakış açısı kazandırmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Kürşat DEMİRYÜREK. Öğr. Gör. Muazzez ÖZDEMİR

Ön Koşul Dersleri

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

DİLSİZ, İrfan ve KÖLÜK, Nihat. (2005). Meslek Yüksek okulları İçin Girişimcilik. Detay Yayıncılık. Ankara GÜNEY, Semra. (2008). Girişimcilik Temel Kavramlar ve Bazı Güncel Yaklaşımlar. Siyasal Kitapevi. Ankara TOP, Seyfi. (2006). Girişimcilik Keşif Süreci. Beta Yayıncılık. İstanbul

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

girişimcilik girişimci olma yolları girişimciliğin ekonomik sosyal ve kültürel hayata katkıları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 3 5 15
9 Problem Çözümü 4 2 8
18 Örnek Vaka İncelemesi 10 1 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 8 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 12 12
54 Ev Ödevi 3 5 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Girişimcilik özelliklerinin sınanması ve temelleri İş fikrinin geliştirilmesi ve yaratıcılık egzersizleri 1.BÖLÜM Girişimci ve Girişimcilik.pptx
2 İş planı kavramı ve öğeleri (pazar araştırma, pazarlama planı, üretim planı, yönetim planı, finansal plan) 2.BÖLÜM Girişimcilikte Başarı,Engeller & Çözüm İpuçları.pptx
3 Pazar Araştırması, Pazarlama Yönetimi ve Uygulama Çalışmaları 3.BÖLÜM Girişimcinin Özellikleri.pptx
4 Üretim Planı ve Üretim Yönetimi ile Uygulama Çalışmaları 4.BÖLÜM İşletmenin Faaliyet Konusu.pptx
5 Finansal Plan, Finansal Yönetim ve Uygulama Çalışmaları 5.Bölüm Yaratıcı Egzersizler.pdf
6 Tecrübe Paylaşımı ve Örnek Girişimciler 6.BÖLÜM İşletmenin Faaliyet Konusu.pptx
7 İş planı öğelerinin pekiştirilmesine yönelik atölye çalışmaları (pazar araştırma, pazarlama planı, üretim planı, yönetim planı, finansal plan) 7.BÖLÜM TECRÜNE, İŞ TİPLERİ.pdf
8 İş planı öğelerinin pekiştirilmesine yönelik atölye çalışmaları 8.BÖLÜM İşletmenin Faaliyet Konusu.pptx
9 İş planı öğelerinin pekiştirilmesine yönelik atölye çalışmaları 9.BÖLÜM İş Planı Önerileri.pptx
10 İş planı öğelerinin pekiştirilmesine yönelik atölye çalışmaları 10.BÖLÜM.pdf
11 İş Planı Hazırlanması ve Sunulmasında Dikkat Edilecek Hususlar 11.BÖLÜM Ürün-Pazar.pptx
12 İş Planı Hazırlanması ve Sunulmasında Dikkat Edilecek Hususlar 12. BÖLÜM ÜRÜN PLANI.pdf
13 İş Planı Hazırlanması ve Sunulmasında Dikkat Edilecek Hususlar 13.BÖLÜM Yönetim Planı ve Finansal Plan.pptx
14 İş Planı Hazırlanması ve Sunulmasında Dikkat Edilecek Hususlar 14.BÖLÜM Finansal Plan (Devam) 3 Nakit Projeksiyonları.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1239203 Girişimcinin temel problemleri ve çözümleri hakkında strateji geliştirme becerisi kazandırılmış olacaktır.
2 1239204 Girişimciliğin temel kavramları ile ilgili bilgi edinilmesi sağlanmış olacaktır.
3 1239205 Girişimciliğin farklı bakış açıları ile irdelenmesi ile bütünsel bir bakış açısı kazandırılmış olacaktır.
4 1239206 Girişimciliğin Türkiye ekonomisne katkısı hakkında bilgi edinimi sağlanmış olacaktır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65840 PTT de kullanılan muhasebe hesaplarının nasıl yapıldığı
2 65845 Kişilik gelişimine destek sağlar
3 65846 Olaylara çabuk çözüm bulmayı sağlar
4 65847 İnsan kaynaklarının önemi, mülakat ve iş başvurusunun nasıl yapılacağını öğrenirler.
5 65841 Mesleklerinin temelini oluşturan kavramları öğrenirler
6 65842 Gönderilerin ayrımının ve sevkinin nasıl yapıldığımı öğrenirler.
7 65843 Gönderi çeşidine göre dağıtım ve teslimin nasıl yapılacağını öğrenirler.
8 65844 Mesleki becerilerini geliştirirler
9 65821 öğrenciler işletmenin ne demek olduğunu, işletmenin kuruluş aşamalarınıi hangi birimlerden oluştuğunu, hangi tür işletmeler olduğunu öğrenmektedirler.
10 65822 Hizmet sektöründe güçlü bir iletişimin nasıl kurulacağı öğretimektedir.
11 65823 Mevcut ve geçmiş dönemdeki verileri düzenleyebilecekler ve grafiklerle gösterebileceklerdir.
12 65824 analitik düşünmeyi öğreneceklerdir.
13 65825 Kayıtlı ve kayıtsız gönderilerin nasıl dağıtıldığını öğrenmektedirler.
14 65826 Telgraf ve apg\'nin ne olduğu nasıl dağıtıldığını öğrenmektedirler
15 65827 Posta hizmetleri programında görecekleri tüm derslerin temeli olan mektup postası gönderileri neler olduğunu öğrenmektedirler.
16 65828 Posta hizmetlerinin geçmişten günümüze nasıl değişip geliştiğini öğrenmişlerdir.
17 65829 PTTbank İşlemlerinin neler olduğunu öğrenmişlerdir.
18 65830 Hizmet sektöründe etkili iletişimin önemini nasıl bir iletişim kurmaları gerektiğini öğrenmişlerdir.
19 65831 Özeleştiri yeteneği geliştirerek yaşam boyu öğrenmeye açık olur
20 65832 Ticari hayatta karşılaşılan hukuki ihtilafların çözümü hakkında fikir yürütme becerisi kazandırılmış olacaktır.
21 65833 PTT deki tüm mevzuatları okup yorumlayabilme, çözüm bulunamayan durumlarda mevzuat çerçevesinde çözüm üretebilme
22 65834 Makro ve mikro iktisatın ne demek olduğunu öğrenip iktisadi yorum yapabilme
23 65835 Pazarlamanın temel kavramları ve tutundurma faaliyetlerinin neler olduğunu ve önemini kavrama
24 65836 Resmi yazışma teknikleri hakkında bilgi edinirler
25 65837 Akıllı, dürüst, hızlı çözüme yönelik davranışlar geliştirme
26 65838 Tebligatın önemi, nasıl teslim edileceği ve meslek etiği.
27 65839 Kargo gönderilerinin nasıl teslim edileceğini öğrenme
29 70142 Yeni Program Çıktısı

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 29
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5
3 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5
4 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek