Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SOS205 Türkiye'de Sosyoloji I 927001 2 3 6

Dersin Amacı

Bu derste Türkiye’de sosyoloji disiplinin ülkeye giriş bağlamı, kuruluş dönemi özellikleri ile Türk sosyolojisinin 1950’li yıllara kadar olan serüveni, isimler/ekoller/temalar çerçevesinde ele alınacaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi İlyas Sucu

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Baykan Sezer, Türk Sosyolojisinin Ana Sorunları H. Bayram Kaçmazoğlu, Türk Sosyoloji Tarihi I, II ve III Kurtuluş Kayalı, Türk Düşünce Dünyasında Yol İzleri Şerif Mardin, Jön Türklerin Siyasi Fikirleri Hilmi Ziya Ülken, Türkiye’de Çağdaş Düşünce Tarihi Emre Kongar, Türk Toplumbilimcileri (2 Cilt) M. Çağatay Özdemir, Türkiye’de Sosyoloji, İsimler – Eserler (2 Cilt)

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Türkiye’de sosyolojiyi bir disiplin olarak kuran ve gelişimini etkileyen isimlerin tartışılması, Türk toplum sorunlarının sosyoloji pratiği içerisinde nasıl ele alındığını ve bu ele alışı etkileyen hususiyetlerin tartışılması, sosyoloji-siyaset bağlantısının kavranması.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 70 1
4 Quiz 1 20 1
54 Ev Ödevi 1 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 3 39
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 4 8 32
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 6 42
34 Okuma 12 2 24
54 Ev Ödevi 5 2 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 a. Giriş, ders planı ve kaynakçalar b. Kavramsal Giriş: Sosyoloji nedir? Neyin bilimidir? Yok Yok Türkiye'de Sosyoloji-I, Ders Planı ve Materyalleri.pdf
2 a. Batı’da sosyolojiyi bir bilim olarak ortaya çıkaran nedenler b. Osmanlı Devleti’nde Batılılaşma girişimleri ve sosyolojinin giriş koşulları Kaynak kitaplardan ilgili yerlerin okunması Yok Türkiye'de Sosyoloji-I, Ders Planı ve Materyalleri.pdf
3 Türk Sosyolojisi (kavram, tarih ve kapsam) Kaynak kitaplardan ilgili yerlerin okunması Yok Türkiye'de Sosyoloji-I, Ders Planı ve Materyalleri.pdf
4 Ahmet Cevdet Paşa ve Said Halim Paşa Kaynak kitaplardan ilgili yerlerin okunması Yok Türkiye'de Sosyoloji-I, Ders Planı ve Materyalleri.pdf
5 a. Ulum-u İktisadiye ve İçtimaiye Mecmuası: Ahmet Şuayıb ve Bedi Nuri b. Abdullah Cevdet ve İçtihad Mecmuası Kaynak kitaplardan ilgili yerlerin okunması Yok Türkiye'de Sosyoloji-I, Ders Planı ve Materyalleri.pdf
6 Türkiye’de sosyolojinin kuruluşu: Prens Sabahaddin ve İlm-i İçtima Kaynak kitaplardan ilgili yerlerin okunması Yok Türkiye'de Sosyoloji-I, Ders Planı ve Materyalleri.pdf
7 Türkiye’de sosyolojinin kuruluşu: Ziya Gökalp ve İçtimaiyat Kaynak kitaplardan ilgili yerlerin okunması Yok Türkiye'de Sosyoloji-I, Ders Planı ve Materyalleri.pdf
8 Kuruluş dönemi Türk Sosyolojisinin özellikleri ve Türk sosyolojisinin özgünlüğü meselesi Kaynak kitaplardan ilgili yerlerin okunması Yok Türkiye'de Sosyoloji-I, Ders Planı ve Materyalleri.pdf
9 Ara Sınav Kaynak kitaplardan ilgili yerlerin okunması Yok
10 1924-1940 arası Türk Sosyolojisi: Genel görünüm, öne çıkan isimler ve temalar Kaynak kitaplardan ilgili yerlerin okunması Yok Türkiye'de Sosyoloji-I, Ders Planı ve Materyalleri.pdf
11 a. Türkiye’de Sosyal Bilim Ekolü’nün Prens Sabahaddin sonrası devamcıları b. Mehmet Ali Şevki Bey: Uygulamalı sosyolojinin ilk örnekliği Kaynak kitaplardan ilgili yerlerin okunması Yok Türkiye'de Sosyoloji-I, Ders Planı ve Materyalleri.pdf
12 1940–1950 arası Türk sosyolojisi: Genel görünüm, öne çıkan isimler ve temalar Kaynak kitaplardan ilgili yerlerin okunması Yok Türkiye'de Sosyoloji-I, Ders Planı ve Materyalleri.pdf
13 1950–1960 arası Türk sosyolojisi: Genel görünüm, öne çıkan isimler ve temalar Kaynak kitaplardan ilgili yerlerin okunması Yok Türkiye'de Sosyoloji-I, Ders Planı ve Materyalleri.pdf
14 Genel Değerlendirme Yok Yok Türkiye'de Sosyoloji-I, Ders Planı ve Materyalleri.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1459325 Sosyolojinin ülkeye giriş bağlamını izah eder.
2 1459326 Türk sosyolojisinin temel eğilimlerini, özelliklerini bilir.
3 1459327 Türkiye'de sosyoloji geleneğini isimler, ekoller ve temalar çerçevesinde tanıtır.
4 1459328 Türkiye’de sosyolojinin bugünlere gelişindeki tarihsel arkaplanı verir.
5 1459329 Türk sosyolojisinin siyaset bağlantısını tartışır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71548 Toplumsal, bilimsel ve etik değerlerin bilincinde olur.
2 71547 Bilimsel ve bilimsel olmayan bilgi kaynakları arasındaki farkı açıklar.
3 71550 Eleştirel düşünebilme yeteneğini geliştirir.
4 71549 Bireysel, toplumsal ve mesleki farkındalığını geliştirir.
5 71551 Sosyoloji araştırmaları ve projelerini uygun yaklaşım, yöntem ve tekniklerle planlar, yürütür ve yorumlar.
6 78543 Disiplinlerarası ekip çalışmalarına ilişkin temel becerileri kazanır. Disiplinlerarası çalışmayı planlar ve yürütür.
7 71552 Sosyolojinin farklı alt alanlarına ilişkin kuramsal yaklaşımları bilir ve güncel araştırmaları değerlendirir.
8 78544 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini edinir.
9 78545 Eğitim sürecinde kazanmış olduğu teorik ve kuramsal bilgiyi karşılaştığı toplumsal durumları anlamak ve problemleri çözmek için uygular.
10 71553 Sosyolojinin farklı alt disiplinlerine ilişkin kavramları betimler ve açıklar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5
2 3 4 4 4 4 4 5 4 4 5
3 3 4 4 4 4 4 5 4 4 5
4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4
5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek