Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SOS223 Eğitim Sosyolojisi 927003 2 3 6

Dersin Amacı

Bu ders 'eğitim' kavramının anlamını geniş bir perspektiften değerlendirebilmeyi, eğitimin toplumsal açıdan taşıdığı anlamını ve işlevlerini algılayıp değerlendirebilmeyi, eğitim ve diğer sosyal kurumlar arasındaki ilişkiyi çözümleyerek eğitimin sosyal fonsiyonlarını tespit etmeyi amaçlamıştır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Miki Him

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Konuk, Osman (2010). “Toplum ve Eğitim”, İhsan Sezar (Der.) Sosyolojiye Giriş. 7. Bölüm Tezcan, Mahmut (2005). Sosyolojik Kuramlarda Eğitim Ankara: Anı Yayıncılık. Doğan, İsmail (2012). Eğitim Sosyolojisi Ankara: Nobel Dağıtım Yayıncılık Candaş, Ayşen ve ark. (2010). ‘Türkiye’de Eğitime Dair Eşitsizlikler’. Türkiye’de Eşitsizlikler: Kalıcı Eşitsizliklere Genel Bir Bakış. İstanbul. Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Politika Forumu. SS. 104-141. Paulo Freire Ezilenlerin Pedagojisi David Harvey/Paulo Freire/Peter McLaren/Michael W. Apple/Henry A. Giroux Eleştirel Pedagoji Söyleşileri İllich, İvan (2006). Okulsuz Toplum. Şule Yayınları.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Eğitim sosyolojisinin tanımı, temel kavramlar, tarihsel gelişimi ve teorik yaklaşımlar, eğitimin toplumsal işlevleri ve toplumsal önemi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 3 39
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 3 11 33
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 11 55
34 Okuma 5 2 10
54 Ev Ödevi 2 5 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Eğitimin Tanımı, Kavram açıklamaları. Makale okuma Yok
2 Eğitimin tarihi açısından eğitim sosyolojisinin gelişimi. Makale okuma Yok
3 Eğitim sosyolojisinde teorik yaklaşımlar Makale okuma Yok
4 Eğitimin toplumsal işlevlerinin genel anlamı Makale okuma Yok
5 Sosyalleşme Makale okuma Yok
6 Aile ve Eğitim Makale okuma Yok
7 Çocuğun toplumsal anlamı Makale okuma Yok
8 Ara Sınav Makale okuma Yok
9 Sosyal değişme ve eğitim Makale okuma Yok
10 Sosyal hareketlilik ve eğitim Makale okuma Yok
11 Öğretmenin toplumsal önemi ve öğretmen yetiştirme Makale okuma Yok
12 İnformal (yaygın) eğitim kurumları Makale okuma Yok
13 Medya ve eğitim Makale okuma Yok
14 Ekonomi ve eğitim Makale okuma Yok

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1458010 Eğitimin toplumsal işlevlerini belirler.
2 1458011 Eğitimin toplumsal değişme üzerindeki etkilerini belirler.
3 1458012 Eğitimin sosyalleşme üzerindeki etkisini değerlendirir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71548 Toplumsal, bilimsel ve etik değerlerin bilincinde olur.
2 71547 Bilimsel ve bilimsel olmayan bilgi kaynakları arasındaki farkı açıklar.
3 71550 Eleştirel düşünebilme yeteneğini geliştirir.
4 71549 Bireysel, toplumsal ve mesleki farkındalığını geliştirir.
5 71551 Sosyoloji araştırmaları ve projelerini uygun yaklaşım, yöntem ve tekniklerle planlar, yürütür ve yorumlar.
6 78543 Disiplinlerarası ekip çalışmalarına ilişkin temel becerileri kazanır. Disiplinlerarası çalışmayı planlar ve yürütür.
7 71552 Sosyolojinin farklı alt alanlarına ilişkin kuramsal yaklaşımları bilir ve güncel araştırmaları değerlendirir.
8 78544 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini edinir.
9 78545 Eğitim sürecinde kazanmış olduğu teorik ve kuramsal bilgiyi karşılaştığı toplumsal durumları anlamak ve problemleri çözmek için uygular.
10 71553 Sosyolojinin farklı alt disiplinlerine ilişkin kavramları betimler ve açıklar.