Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SOS225 Bilim Tarihi 927003 2 3 6

Dersin Amacı

Bilim ve Teknolojinin toplumsal bağlamda üretimlerini, bunların üretim koşullarını ve sonuçlarını kavramak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Gülay Aydın

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Michel Foucault, Hapishanenin Doğuşu, Michel Foucault, Büyük Kapatılma, Michel Foucault, İktidarın Gözü Hüsamettin Aslan, Epistemik Cemaaat – Bir Bilim Sosyolojisi Denemesi, Ergun Türkcan, Bilim, Teknoloji ve Politika, Selahattin Kaymakçı, Bilim Teknoloji ve Sosyal Değişme

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bilim Sosyolojisinin oluşumu, bu oluşumun teknolojiye yansıması, bilimsel ve teknolojik değişme ve gelişmelerle toplumsal değişme ve gelişme arasındaki ilişki.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 3 39
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 3 10 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 10 50
34 Okuma 8 2 16
54 Ev Ödevi 2 6 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bilim Okuma Yok
2 Toplumsal Bir Üretim Biçimi Olarak Bilim Okuma Yok
3 Bilimin Üretiminde Etkili Olan Toplumsal Şartlar Okuma Yok
4 Bilim ve Teknoloji Arasındaki Bağlantı Okuma Yok
5 Bilim ve Teknolojinin Toplumsal Yaşamdaki yeri ve Önemi Okuma Yok
6 Bilim ve Teknolojinin Toplumsal Yaşam Üzerinde Olumlu-Olumsuz Etkileri Okuma Yok
7 Çevre ve Teknoloji Okuma Yok
8 Çevresel, Sosyal Sürdürülebilirlik ve Teknoloji Okuma Yok
9 Ara Sınav Okuma Yok
10 Teknoloji ve Gözetim Okuma Yok
11 Teknoloji ve Gözetim Okuma Yok
12 Gençlik ve teknoloji Okuma Yok
13 Bilgi Sosyolojisi Kuramları Okuma Yok
14 Değerlendirme Okuma Yok

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1459354 Toplumsal açıdan bilimin oluşumunu açıklar.
2 1459355 Bilim ve Teknolojinin toplumsal değişim ve hareketlere etkisini analiz eder
3 1459356 Bilim, Teknoloji ve çevrenin ilişkisini açıklar.
4 1459357 Teknolojik gelişimin sosyal kontrol üzerine etkisini açıklar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71548 Toplumsal, bilimsel ve etik değerlerin bilincinde olur.
2 71547 Bilimsel ve bilimsel olmayan bilgi kaynakları arasındaki farkı açıklar.
3 71550 Eleştirel düşünebilme yeteneğini geliştirir.
4 71549 Bireysel, toplumsal ve mesleki farkındalığını geliştirir.
5 71551 Sosyoloji araştırmaları ve projelerini uygun yaklaşım, yöntem ve tekniklerle planlar, yürütür ve yorumlar.
6 78543 Disiplinlerarası ekip çalışmalarına ilişkin temel becerileri kazanır. Disiplinlerarası çalışmayı planlar ve yürütür.
7 71552 Sosyolojinin farklı alt alanlarına ilişkin kuramsal yaklaşımları bilir ve güncel araştırmaları değerlendirir.
8 78544 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini edinir.
9 78545 Eğitim sürecinde kazanmış olduğu teorik ve kuramsal bilgiyi karşılaştığı toplumsal durumları anlamak ve problemleri çözmek için uygular.
10 71553 Sosyolojinin farklı alt disiplinlerine ilişkin kavramları betimler ve açıklar.