Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SOS221 Aile Sosyolojisi 927003 2 3 6

Dersin Amacı

Öğrenciye ailenin ne olduğunu, toplumdaki yerini, diğer kurumlarla ilişkisini, aile sosyolojisinin temel kavramlarını, dilini ve aile kurumunun önemini öğretmek ve böylelikle öğrencilere aile kurumuna ilişkin sosyolojik bir perspektif kazandırmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Selim Eren

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Canatan Kadir, Yıldırım, Ergün; Aile Sosyolojisi, Açılım Kitap, İstanbul 2013 Aydın, Mustafa (editör); Sistematik Aile Sosyolojisi, Çizgi yay., Konya 2013 Adak, Nurşen (editör); Değişen Toplumda Değişen Aile, Siyasal Kitabevi Ankara 2012 Tezcan, Mahmut, Türk Ailesi Antropolojisi, İmge Kitabevi, Ankara 2000 Nirun, Nihat; Sistematik Sosyoloji Yönünden Aile ve Kültür, Ankara 1994 Duby, Georges, Erkek Ortaçağ, Ayrıntı, 1991 Duby, George, Şövalye, Kadın ve Rahip/Feodal Fransa’da Evlilik, Ayrıntı, 1991, Aytaç, Ahmet Murat, Bir Ailenin Serencamı:Türkiye’de Modern Aile Fikrinin Oluşması, Dipnot Yay, 2007; Phillips, Adam, Tek Eşlilik, Metis, 2009 Marlow, Mary Elizabeth, Kadının Yükselişi, Alfa, 1999 Engels, Friedrich, Ailenin, Özel Mülkiyetin ve Devletin Kökeni, Sol Yay, 1998.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Aile teorileri, evlilik tipleri, ailenin fonksiyonları, farklı din ve toplumlarda ailenin yapısı, ailede kadının, çocuğun ve yaşlının yeri, aile sorunları, Türkiye?de ve dünyada aile hukuku ve aile araştırmaları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 3 39
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 3 11 33
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 11 55
34 Okuma 5 2 10
54 Ev Ödevi 2 5 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kurum Nedir? Kütüphane araştırması Yok Aile Sosyolojisi.docx
2 Toplumsal Kurum Nedir? Kütüphane araştırması Yok Aile Sosyolojisi.docx
3 Kurum Olarak Aile Kütüphane araştırması Yok Aile Sosyolojisi.docx
4 Aile sosyolojisinin doğuşu Kütüphane araştırması Yok Aile Sosyolojisi.docx
5 Aile sosyolojisinin temel kavramları Kütüphane araştırması Yok Aile Sosyolojisi.docx
6 Aile ve evlilik kurumunun fonksiyonları Kütüphane araştırması Yok Aile Sosyolojisi.docx
7 Ailenin tarihi Kütüphane araştırması Yok Aile Sosyolojisi.docx
8 Evlilik, evlenme biçimleri Kütüphane araştırması Yok Aile Sosyolojisi.docx
9 Ara Sınav Kütüphane araştırması Yok
10 Geleneksel ve Modern toplumda evlilik ve aile Kütüphane araştırması Yok Aile Sosyolojisi.docx
11 Geleneksel ve Modern çağda kadın ve erkek Kütüphane araştırması Yok Aile Sosyolojisi.docx
12 Marksist, feminist, postmodern aile anlayışı Kütüphane araştırması Yok Aile Sosyolojisi.docx
13 Türkiye'de Ailenin Yapısal ve İşleyiş özellikleri Kütüphane araştırması Yok Aile Sosyolojisi.docx
14 Aile ve evlilik kurumunun geleceği Kütüphane araştırması Yok Aile Sosyolojisi.docx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1458001 Aile sosyolojisinin belli başlı kavramlarını öğrenir.
2 1458002 Aile sosyolojisinin Türkiye’deki uygulamaları ve örnekleri hakkında bilgi sahibi olur.
3 1458003 Aile sosyolojisiyle sosyolojinin diğer dalları arasındaki ilişkiyi ve toplumsal süreçlerle ilgisini kavrar.
4 1458004 Aile sosyolojisindeki belli başlı tartışmaları takip edebilme ve bunu dünyadaki örnekleri ile kıyaslama yeteneği edinir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71548 Toplumsal, bilimsel ve etik değerlerin bilincinde olur.
2 71547 Bilimsel ve bilimsel olmayan bilgi kaynakları arasındaki farkı açıklar.
3 71550 Eleştirel düşünebilme yeteneğini geliştirir.
4 71549 Bireysel, toplumsal ve mesleki farkındalığını geliştirir.
5 71551 Sosyoloji araştırmaları ve projelerini uygun yaklaşım, yöntem ve tekniklerle planlar, yürütür ve yorumlar.
6 78543 Disiplinlerarası ekip çalışmalarına ilişkin temel becerileri kazanır. Disiplinlerarası çalışmayı planlar ve yürütür.
7 71552 Sosyolojinin farklı alt alanlarına ilişkin kuramsal yaklaşımları bilir ve güncel araştırmaları değerlendirir.
8 78544 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini edinir.
9 78545 Eğitim sürecinde kazanmış olduğu teorik ve kuramsal bilgiyi karşılaştığı toplumsal durumları anlamak ve problemleri çözmek için uygular.
10 71553 Sosyolojinin farklı alt disiplinlerine ilişkin kavramları betimler ve açıklar.