Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SOS206 Demografi 927001 2 4 5

Dersin Amacı

Nüfus ve nüfusla ilgili sosyolojik değişkenlerin anlaşılabilmesi ve analizlerde kullanılması bilgisi kazandırmak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Recep Cengiz

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

- Siegel, J.S. ve Swanson, D., (ed.) 2004, The Methods and Materials of Demography (2nd edition), Elsevier Academic Press: USA - Gürtan, K., 1969, Demografik Analiz Metotları, İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul - Castles, S. ve Miller, M.J., 2008, Göçler Çağı, Modern Dünyada Uluslararası Göç Hareketleri, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları. - Tümertekin, E, 1994, Beşeri Coğrafyaya Giriş, Erenler Matbaası, İstanbul.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu derste nüfus çalışmalarının temelini oluşturan doğum, ölüm, göç, evlilik, aile, yaşlanma gibi konular incelenecektir. Bu konular incelenirken nüfus özelliklerini etkileyen sosyal ve ekonomik değişimlerle sosyal politikalara da değinilecektir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 3 39
10 Tartışma 4 2 8
29 Bireysel Çalışma 13 2 26
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 2 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 3 15
34 Okuma 13 1 13
49 Performans 2 6 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Demografinin Tanım ve Tarihçesi Okuma Yok
2 Demografinin Sosyoloji İçerisindeki Yeri ve Önemi Okuma Yok
3 Nüfus Değişimleri Okuma Yok
4 Demografik Geçiş Kuramı ve Toplumsal Etkileri Okuma Yok
5 Temel Demografik Göstergeler ve Yorumlamaları Okuma Yok
6 Temel Demografik Göstergeler ve Yorumlamaları Okuma Yok
7 Nüfus yapısının üç temel dinamiği olan Fertilite, Mortality ve Göç Hareketlerinin tanıtılması Okuma Yok
8 Fertilite ve Aile Okuma Yok
9 Ara sınav (Vize) Ara sınav Yok
10 Mortalite Okuma Yok
11 Göç hareketleri Okuma Yok
12 Yaşam tablolarının okunması Okuma Yok
13 Nüfus istatistiklerinin toplumlararası ve boylamsal karşılaştırılması ve analizi Okuma Yok
14 Nüfus Tahminleri ve Projeksiyonları Okuma Yok

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1235011 Nüfus yapısını oluşturan temel dinamiklerin neden ve sonuçlarını anlayabilme.
2 1235012 Demografide kullanılan temel kavram ve terimleri öğrenebilme.
3 1235013 Demografik metod ve kuramları öğrenerek bunları toplumsal değişim süreçlerini açıklamada kullanabilme.
4 1235014 Demografik göstergeleri küresel ve yerel boyutta, boylamsal ve karşılaştırmalı olarak analiz edebilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63780 Toplumsal, bilimsel ve etik değerlerin bilincinde olur.
2 63779 Bilimsel ve bilimsel olmayan bilgi kaynakları arasındaki farkı açıklar.
3 63778 Sosyolojinin farklı alt disiplinlerine ilişkin kavramları betimler ve açıklar.
4 63783 Eleştirel düşünebilme yeteneğini geliştirir.
5 63781 Bireysel, toplumsal ve mesleki farkındalığını geliştirir.
6 63782 Saha araştırması yapma ve bunları bilgisayar ortamına istatistiksel değerlendirmelere tabii tutma becerilerini geliştirir.
7 63784 Sosyoloji araştırmaları ve projelerini planlar ve yürütür.
8 63793 Sosyolojik proje ve araştırmalarında ve uygulamalarında etik ilkeler doğrultusunda davranır.
9 63785 Disiplinlerarası ekip çalışmalarına ilişkin temel becerileri kazanır. Disiplinlerarası çalışmayı planlar ve yürütür.
10 63794 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini edinir.
11 63786 Araştırma verisine uygun istatistiği seçer, uygular ve sonuçları yorumlar.
12 63787 Sosyolojinin farklı alt alanlarına ilişkin kuramsal yaklaşımları bilir ve güncel araştırmaları değerlendirir.
13 63788 Eğitim sürecinde kazanmış olduğu teorik ve kuramsal bilgiyi karşılaştığı problemleri çözmek için uygular.
14 63789 Disiplinler arası bilgi ve kavrayışa sahip olabilmek için, birlikte çalışma becerilerini artırarak, sözlü ve yazılı sunum becerisi kazanır.
15 63790 Sosyal çoğulculuğu kavrar ve sosyal değişimleri değerlendirir.
16 63791 Klasik ve Çağdaş Sosyoloji kuramlarını bilir ve sosyolojik ekolleri tanımlar.
17 63792 Kişiler arası ve kültürel bağlamda davranışları tanımlar ve açıklar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Öğrenme Çıktısı
1 2 4 3 1 1 2 3 4 3 4 4 2 3 1 2 2 4
2 2 4 3 1 2 1 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2
3 3 3 3 1 1 2 1 3 3 2 2 2 2 2 1 1 1
4 2 4 4 5 3 3 2 2 2 2 3 3 4 4 3 2 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek