Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SOS208 Sosyal Bilimlerde İstatistik II 927001 2 4 5

Dersin Amacı

Sosyal bilimler alanında eğitim gören öğrencilerin temel düzeyde öğrendikleri istatistiksel yöntemlerin alanları ile ilgili karşılarına çıkacak gerçek olay ve problemlerde etkin bir şekilde kullanımını öğretmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr.Yüksel Terzi

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1- Gravetter F. J., Wallanau L. B., Statistics for the Behavioral Sciences 2- Agresti, Statistics for the Social Sciences 3- Büyüköztürk Ş., Çokluk Ö., Köklü N., Sosyal Bilimler için İstatistik 4- Balcı A., Sosyal Bilimlerde Araştırma, Yöntem, Teknik ve İlkeler

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Örnek seçimi, örnekleme yöntemleri, anket ve ölçek çalışmalarının güvenilirlik-geçerlilik analizleri, Korelasyon ve regresyon analizi, Manova ve Tekrarlı Ölçümlerde Anova

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
4 Quiz 1 25 1
54 Ev Ödevi 1 25 1
2 Final Sınavı 1 70 1
41 Proje Sunma 1 30 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 3 39
6 Uygulama/Pratik 10 2 20
7 Laboratuvar 7 1 7
9 Problem Çözümü 6 1 6
22 Proje Hazırlama 1 3 3
23 Proje Sunma 1 1 1
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 2 8 16
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 4 8 32
46 Laboratuvar Ara Sınavı 1 1 1

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Örneklem seçimi ve örnekleme yöntemleri sos208-1.pdf
2 Güvenilirlik anailizi sos208-2.pdf
3 Güvenilirlik analizi yöntemleri SPSS uygulama GA CRONBACH ALFA.pdf
4 Geçerlilik analizi SPSS uygulama GEÇERLİLİK ANALİZİ.pdf
5 Faktör Analizi SPSS uygulama faktör analizi.pdf
6 Basit doğrusal regresyon analizi SPSS uygulama sos208-6 korelasyon basit regresyon.pdf
7 Çoklu doğrusal regresyon analizi SPSS uygulama sos208-7-8 çoklu regresyon.pdf
8 Çoklu doğrusal regresyon analizi SPSS uygulama sos208-7-8 çoklu regresyon.pdf
9 Arasınav
10 Manova SPSS uygulama sos208-10 manova.pdf
11 Tekrarlı ölçümlerde varyans analizi, Friedman testi SPSS uygulama sos208-11 tekrarlı ölçümler.pdf
12 Tekrarlı ölçümlerde varyans analizi, Friedman testi SPSS uygulama sos208-11 tekrarlı ölçümler.pdf
13 Proje sunum SPSS uygulama SOS208-14 PROJE SUNUM.pptx
14 Proje sunum SPSS uygulama SOS208-14 PROJE SUNUM.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1459859 Temel düzeyde istatistiksel veri yapılarını ve uygulanacak yöntemleri tanırlar.
2 1459860 Bireysel, toplumsal ve mesleki farkındalığını geliştirir. Sosyal bilimler alanında karşılaştıkları olayların istatistiksel modellemesini yapabilirler.
3 1459861 Karşılaşılan sosyal olayı istatistiksel olarak uygun yöntemlerle çözümler ve yorumlarlar.
4 1459862 İstatistik paket programlarını kullanabilme hakkında bilgi sahibi olur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71548 Toplumsal, bilimsel ve etik değerlerin bilincinde olur.
2 71547 Bilimsel ve bilimsel olmayan bilgi kaynakları arasındaki farkı açıklar.
3 71550 Eleştirel düşünebilme yeteneğini geliştirir.
4 71549 Bireysel, toplumsal ve mesleki farkındalığını geliştirir.
5 71551 Sosyoloji araştırmaları ve projelerini uygun yaklaşım, yöntem ve tekniklerle planlar, yürütür ve yorumlar.
6 78543 Disiplinlerarası ekip çalışmalarına ilişkin temel becerileri kazanır. Disiplinlerarası çalışmayı planlar ve yürütür.
7 71552 Sosyolojinin farklı alt alanlarına ilişkin kuramsal yaklaşımları bilir ve güncel araştırmaları değerlendirir.
8 78544 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini edinir.
9 78545 Eğitim sürecinde kazanmış olduğu teorik ve kuramsal bilgiyi karşılaştığı toplumsal durumları anlamak ve problemleri çözmek için uygular.
10 71553 Sosyolojinin farklı alt disiplinlerine ilişkin kavramları betimler ve açıklar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 2 2 2 2 3 4 4 4 4 4
2 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4
3 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4
4 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek