Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SOS224 Siyaset Sosyolojisi 927003 2 4 5

Dersin Amacı

Bu ders, devlet, güç, elit, siyasi parti, sivil toplum ve kamu politikaların uygulanması konularında sosyolojik bir analiz sunmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Yasemin Yüce Tar

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Andrey Heywood, Siyaset Münci Kapani, Politika Bilimine Giriş Nur Vergin, Siyaset Sosyolojisi Ali Yaşar Sarıbay, Global Bir Bakışla Politik Sosyoloji Nur Vergin, Siyaset Sosyolojisi

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Devlet kavramı, Tarihsel yaklaşım, Devletin Yayılması olgusu, Siyasi kurumlar, Siyasetçi kavramı, Elit Teorisi, Siyasi Partiler, Sivil Gruplar, Adem-i Merkeziyet, Kamu politikalarının uygulanması

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 50 1
39 Rapor Sunma 1 50 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 3 39
10 Tartışma 10 2 20
12 Takım/Grup Çalışması 6 5 30
21 Rapor Sunma 1 1 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
34 Okuma 12 1 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ders Kitaplarının tanıtımı, Okumaların paylaşılması Yok Yok Siyaset Sosyolojisi Dersi 2020.docx
2 Siyaset Nedir? Politikanın Anlamı ve nitelikleri Okuma Yok
3 Toplum Teorisi ve Politik Sosyoloji Okuma Yok
4 Siyasal Katılma, Kamuoyu Okuma Yok
5 Yurttaşlık ve Katılımcı Demokrasi Okuma Yok
6 Ekonomi ve Toplum Okuma Yok Ekonomi ve Toplum.pptx
7 Temsil, Seçimler ve Oy Kullanma Okuma Yok Temsil, Seçimler ve Oy Kullanma.pptx
8 Anayasa, Hukuk ve Yargı Okuma Yok Anayasa, Hukuk ve Yargı.pptx
9 VİZE Okuma Yok
10 Meclisler, Siyasi İktidarlar Okuma Yok
11 Bürokrasiler, Ordular, Güvenlik Güçleri Okuma Yok
12 Siyasi Partiler Okuma Yok
13 Dönem Projelerinin Sunumu Sunum Yok
14 Dönem Projelerinin Sunumu Sunum Yok

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1460174 Siyaset ve sosyolojinin ortak çalışma alanlarını daha iyi anlar.
2 1460175 Devletin dünyada yayılması konusunda analiz araçlarına sahip olur.
3 1460176 Sivil toplum, vatandaşlık ve seçimler ile ilgili fikir sahibi olur.
4 1460177 Güncel politik faaliyetleri daha iyi anlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71548 Toplumsal, bilimsel ve etik değerlerin bilincinde olur.
2 71547 Bilimsel ve bilimsel olmayan bilgi kaynakları arasındaki farkı açıklar.
3 71550 Eleştirel düşünebilme yeteneğini geliştirir.
4 71549 Bireysel, toplumsal ve mesleki farkındalığını geliştirir.
5 71551 Sosyoloji araştırmaları ve projelerini uygun yaklaşım, yöntem ve tekniklerle planlar, yürütür ve yorumlar.
6 78543 Disiplinlerarası ekip çalışmalarına ilişkin temel becerileri kazanır. Disiplinlerarası çalışmayı planlar ve yürütür.
7 71552 Sosyolojinin farklı alt alanlarına ilişkin kuramsal yaklaşımları bilir ve güncel araştırmaları değerlendirir.
8 78544 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini edinir.
9 78545 Eğitim sürecinde kazanmış olduğu teorik ve kuramsal bilgiyi karşılaştığı toplumsal durumları anlamak ve problemleri çözmek için uygular.
10 71553 Sosyolojinin farklı alt disiplinlerine ilişkin kavramları betimler ve açıklar.