Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SOS226 Köy Sosyolojisi 927003 2 4 5

Dersin Amacı

Bu dersin üç amaç vardır: köy sosyolojisinin gelişimini öğrenmek, Türkiye’deki kırsal toplum hakkında yazılan literatüre aşina olmak, ve kırsal toplumu sosyolojik açıdan teorik, ampirik ve pratik olarak tanımaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Niyazi USTA

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

O. Türkdoğan 2006 Türkiye'de Köy Sosyolojisi I. Yasa 1969 Yirmibeş Yıl Sonra Hasanoğlan Köyü 62-82 I. Yasa 1977 ‘Temel İş-Güç Biçimleri ve Aile Harcamaları’ Köy Sosyolojisi Okuma Kitabı C. Delaney 2009 ‘Köyün İçerisi ve Dışarısı’ Tohum ve Toprak: Türk Köy Toplumunda Cinsiyet ve Kozmoloji, 237-326. L.Y. Heckmann 2002 ‘Silahlar ve Sadakat İlişkileri’, ‘Hakkari’de Aşiretler ve Aşiret İdeolojisi’ Kürtlerde Aşiret ve Akrabalık İlişkileri. Sayfa 27-46, 131-184. O.Köymen 2008 Kapitalizm ve Köylülük Ç.Keyder ve Z.Yenal 2013 Bildiğimiz Tarımın Sonu

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Türkiye’de köy sosyolojisi çalışmaları, köy ve kent ayrımı, köy üzerine geliştirilen teoriler ve amprik çalışmaların incelenmesi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 3 39
10 Tartışma 13 1 13
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
34 Okuma 13 2 26
49 Performans 13 1 13

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin tanıtımı ve planlanması Yok Yok
2 Köy sosyolojisinin gelişimi Okuma Yok
3 Köy ve kent ayrışımı Okuma Yok
4 Kırsal toplumsal yapı Okuma Yok
5 Kırsal Toplumda Aile ve Akrabalık Okuma Yok
6 Kırsal Toplumlarda Piyasa Ekonomisinin Girişi Okuma Yok
7 Kırsal Dönüşüm ve Köyden Kente Göç Okuma Yok
8 Kırsal Dönüşüm ve Köyden Kente Göç Okuma Yok
9 Ara sınav Okuma Yok
10 Kırsal Yoksulluk Okuma Yok
11 Köy Sosyolojisinden Tarım Sosyolojisine Okuma Yok
12 Küresel Ekonomi ve Kırsal Toplum Okuma Yok
13 Küresel ekonomi ve kırsal toplum Okuma Yok
14 Dersin değerlendirilmesi yok yok

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1459949 Köy sosyolojisine ilişkin temel sosyolojik kavramlara ve kuramlara hâkim olarak köye ilişkin analizler yapabilir.
2 1459950 Köyün değişen dinamikleri anlayabilir ve açıklayabilir.
3 1459951 Köye ilişkin olarak oluşan sosyolojik donanımı iş ve akademik yaşamında kullanabilir.Kırsal sorunları analiz edebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71548 Toplumsal, bilimsel ve etik değerlerin bilincinde olur.
2 71547 Bilimsel ve bilimsel olmayan bilgi kaynakları arasındaki farkı açıklar.
3 71550 Eleştirel düşünebilme yeteneğini geliştirir.
4 71549 Bireysel, toplumsal ve mesleki farkındalığını geliştirir.
5 71551 Sosyoloji araştırmaları ve projelerini uygun yaklaşım, yöntem ve tekniklerle planlar, yürütür ve yorumlar.
6 78543 Disiplinlerarası ekip çalışmalarına ilişkin temel becerileri kazanır. Disiplinlerarası çalışmayı planlar ve yürütür.
7 71552 Sosyolojinin farklı alt alanlarına ilişkin kuramsal yaklaşımları bilir ve güncel araştırmaları değerlendirir.
8 78544 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini edinir.
9 78545 Eğitim sürecinde kazanmış olduğu teorik ve kuramsal bilgiyi karşılaştığı toplumsal durumları anlamak ve problemleri çözmek için uygular.
10 71553 Sosyolojinin farklı alt disiplinlerine ilişkin kavramları betimler ve açıklar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3
2 3 2 5 4 3 2 5 4 3 2
3 5 4 3 2 5 4 3 2 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek