Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SOS298 Gelişim Psikolojisi 927003 2 4 5

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, gelişim psikolojisinde kullanılan temel kavramları, kuramları ve araştırma yöntemlerini öğretmek ve insanın yaşam boyu gelişim (örn. doğum öncesi, bebeklik, çocukluk ve ergenlik dönemleri) sürecinde yaşadığı fiziksel ve motor gelişim, bilişsel, dil, kişilik, ahlak, duygusal ve sosyal gelişim alanları hakkında bilgi sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Yeliz KINDAP TEPE

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. SANTROCK W. JOHN (2012) YAŞAM BOYU GELİŞİM (GELİŞİM PSİKOLOJİSİ) ÇEVİRİ EDİTÖRÜ GALİP YÜKSEL. İSTANBUL. NOBEL (DERS KİTABI) DİĞER OKUMA KAYNAKLARI 1- Onur, B. (1997). Gelişim Psikolojisi: Yetişkinlik, Yaşlılık, Ölüm (4. Baskı). Ankara: İmge. 2.Saygılı, S. (2010). Yaşlılık Psikolojisi. İstanbul: Elit Kültür. 3.Psikolojik Sosyal ve Bedensel Açıdan Yaşlılık. (2008). Kurtman Ersanlı ve Melek Kalkan (Ed.). Ankara: Pegem Akademi. 4.Kalınkara, V. (2011). Temel Gerontoloji Yaşlılık Bilimi. Ankara: Nobel. 5.Yetişkinlik ve Yaşlılık: Gelişimi ve Psikolojisi. (2012). Hasan Bacanlı ve Şerife Terzi (Ed.). İstanbul: Açılım. 6.Buger, J. M. (2006). Kişilik. İ.D.E. Sarıoğlu (Çev.). İstanbul: Kaknüs. 7.Karaca, F. (2000). Ölüm Psikolojisi, İstanbul: Beyan.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Gelişimle ilgili temel kavramlar ve ilkeler, gelişim psikolojisinde araştırma yöntemleri, gelişim psikolojiyle ilgili kuramlar, gelişimi etkileyen kalıtsal ve çevresel faktörler, fiziksel ve motor gelişim, bilişsel gelişim, dil gelişimi, kişilik gelişimi, ahlak gelişimi, duygusal gelişim, sosyal gelişim.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 3 39
29 Bireysel Çalışma 13 3 39
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 1 10 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
34 Okuma 5 5 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Gelişimle ilgili temel kavramlar ve ilkeler Yok Yok Gelişimle ilgili temel kavramlar ve ilkeler.pdf
2 Gelişim psikolojisinde araştırma yöntemleri Yok Yok Gelişim psikolojisinde araştırma yöntemleri.pdf
3 Gelişim psikolojisi ile ilgili kuramlar Yok Yok Gelişimle ilgili temel kavramlar ve ilkeler.pdf
4 Doğum öncesi gelişim ve doğum Yok Yok Doğumöncesi Gelişim ve Doğum.pdf
5 Bebeklikte sosyo-duygusal gelişim Yok Yok Bebeklikte Fiziksel Bilişsel ve Sosyoduygusal Gelişim.pdf
6 Çocukluk döneminde (okul öncesi) fiziksel, bilişsel ve sosyoduygusal gelişim Yok Yok Erken Çocuklukta Fiziksel, Bilişsel ve Sosyoduygusal Gelişim.pdf
7 Çocukluk döneminde (okul çağı) fiziksel, bilişsel ve sosyo duygusal gelişim Yok Yok İlkokul yıllarında fiziksel bilişsel ve duygusal gelişim.pdf
8 Ara sınav Yok Yok
9 Ergenlikte fiziksel, bilişsel ve sosyo-duygusal gelişim Yok Yok Ergenlikte Fiziksel Bilişsel ve Sosyoduygusal Gelişim.pdf
10 Genç yetişkinlikte fiziksel, bilişsel ve sosyo duygusal gelişim Yok Yok İlk Yetişkinlikte Fiziksel Bilişsel ve Sosyo Duygusal Gelişim.pdf
11 Orta yaşta fiziksel, bilişsel ve sosyo duygusal gelişim Yok Yok Ortayaşta Fiziksel Bilişsel ve Sosyoduygusal Gelişim.pdf
12 İleri yetişkinlikte fiziksel, bilişsel ve sosyo duygusal gelişim Yok Yok İleri Yetişkinlik Döneminde Fiziksel ve Sosyo duygusal Gelişim.pdf
13 Ölüm, ölmek ve yas Yok Yok Ölüm ve yas.pdf
14 Final sınavı Yok Yok

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1461023 Gelişimle ilgili kavramları, gelişim dönemleri ve gelişim ilkelerini kavrar.
2 1461024 Çocukluk ve ergenlik dönemi dil, kişilik, ahlak, duygusal ve sosyal gelişim vb. özellikleri bilir.
3 1461025 Çocukluk ve ergenlik dönemindeki fiziksel, motor ve bilişsel gelişim özelliklerini değerlendirir.
4 1461026 Gelişim psikolojisinin araştırma yöntemlerini ve gelişim psikolojisiyle ilgili kuramsal yaklaşımları öğrenir.
5 1461027 Kalıtım ve çevre arasındaki farkı açıklar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71548 Toplumsal, bilimsel ve etik değerlerin bilincinde olur.
2 71547 Bilimsel ve bilimsel olmayan bilgi kaynakları arasındaki farkı açıklar.
3 71550 Eleştirel düşünebilme yeteneğini geliştirir.
4 71549 Bireysel, toplumsal ve mesleki farkındalığını geliştirir.
5 71551 Sosyoloji araştırmaları ve projelerini uygun yaklaşım, yöntem ve tekniklerle planlar, yürütür ve yorumlar.
6 78543 Disiplinlerarası ekip çalışmalarına ilişkin temel becerileri kazanır. Disiplinlerarası çalışmayı planlar ve yürütür.
7 71552 Sosyolojinin farklı alt alanlarına ilişkin kuramsal yaklaşımları bilir ve güncel araştırmaları değerlendirir.
8 78544 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini edinir.
9 78545 Eğitim sürecinde kazanmış olduğu teorik ve kuramsal bilgiyi karşılaştığı toplumsal durumları anlamak ve problemleri çözmek için uygular.
10 71553 Sosyolojinin farklı alt disiplinlerine ilişkin kavramları betimler ve açıklar.