Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SOS303 Araştırma Yöntem ve Teknikleri I 927001 3 5 6

Dersin Amacı

Bu derste sosyal araştırmanın ilkeleri, yöntem ve teknikleri incelenecektir. Bu dersin üç amacı vardır: Araştırma ilkelerini anlamak, araştırma sürecini kavramak ve veri toplama yöntem ve tekniklerini öğrenmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr Öğretim Üyesi Miki Suzuki Him

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

W.Lawrence Neuman Toplumsal Araştırma Yöntemleri: Nitel ve Nicel Yaklaşımlar. 1. ve 2. Cilt. Yayın Odası. Kaan Böke (Der.) Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. Alfa Basım Yayın Dağıtım.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu dönem öğrenciler bir araştırmayı tasarlayıp uygulayabilmeleri için gerekli olan araştırma tasarımından veri toplamaya kadar olan teorik alt yapıyı kazanacaklardır. İkinci dönemde ise veri analizinden rapor hazırlamaya kadar olan süreç incelenecektir. Ayrıca bu dönem verilen ödevden seçilmiş proje(ler) önümüzdeki dönem araştırma ödevi olarak uygulanacaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
54 Ev Ödevi 2 100 1
2 Final Sınavı 1 70 1
43 Proje Tasarımı/Yönetimi 1 30 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
27 Makale Yazma 1 120 120

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş Yok Yok
2 Bilim ve araştırma Yok Yok
3 Metodoloji ve metod Yok Yok
4 Toplumsal olguyu açıklamak I Yok Yok
5 Toplumsal olguyu açıklamak I Yok Yok
6 Araştırma süreci ve tasarımı Yok Yok
7 Ölçüm Yok Yok
8 Örnekleme Ara sınav Yok
9 Arasınav Yok Yok
10 Veri toplama yöntem ve teknikleri I: Survey araştırması Yok Yok
11 Veri toplama yöntem ve teknikleri II: Nitel araştırma yöntemleri Yok Yok
12 Veri toplama yöntem ve teknikleri III: İkincil veri ve içerik analizi Yok Yok
13 Film Yok Yok
14 Film üzerine Yok Yok
15 Bilimsel araştırmada etik Yok Yok
16 Final Sınavı Final Sınavı Yok

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1568276 Araştırma ilkelerini anlamak, araştırma sürecini kavramak ve veri toplama yöntem ve tekniklerini öğrenmek.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71548 Toplumsal, bilimsel ve etik değerlerin bilincinde olur.
2 71547 Bilimsel ve bilimsel olmayan bilgi kaynakları arasındaki farkı açıklar.
3 71550 Eleştirel düşünebilme yeteneğini geliştirir.
4 71549 Bireysel, toplumsal ve mesleki farkındalığını geliştirir.
5 71551 Sosyoloji araştırmaları ve projelerini uygun yaklaşım, yöntem ve tekniklerle planlar, yürütür ve yorumlar.
6 78543 Disiplinlerarası ekip çalışmalarına ilişkin temel becerileri kazanır. Disiplinlerarası çalışmayı planlar ve yürütür.
7 71552 Sosyolojinin farklı alt alanlarına ilişkin kuramsal yaklaşımları bilir ve güncel araştırmaları değerlendirir.
8 78544 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini edinir.
9 78545 Eğitim sürecinde kazanmış olduğu teorik ve kuramsal bilgiyi karşılaştığı toplumsal durumları anlamak ve problemleri çözmek için uygular.
10 71553 Sosyolojinin farklı alt disiplinlerine ilişkin kavramları betimler ve açıklar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 4 4 3 3 5 5 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek