Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SOS305 Toplumsal Tabakalaşma ve Sınıf 927001 3 5 6

Dersin Amacı

1 -) Toplumsal tabakalaşma ve hareketlilik konusuna ilişkin temel teorileri ve kavramları açıklayabilmek 2 -) Farklı toplumsal tabakalaşma modellerini tanımlayabilmek 3 -) Toplumsal, ekonomik ve politik eşitsizliklerin temellerini açıklayabilmek 4 -) Toplumsal sınıfları ve sınıf çatışmalarını anlayabilmek 5 -) Tabaka ve sınıf üstüne olan karşıt teorileri çözümleyebilmek 6 -) Toplumsal cinsiyet, ırk ve din gibi kategorilerin tabakalaşmadaki rolünü kavrayabilmek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Recep CENGİZ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1-) David B. Grusky, Social Stratification in Sociological Perspective, Westview Press, Oxford, 1994. 2) B. Turner, Eşitlik, Dost Kitabevi, Ankara, 1997. 3) Anthony Giddens, İleri toplumların Sınıf Yapısı, Birey Yayıncılık, Ankara, 1999. 4) E. Balibar ve I. Wallerstein, Irk, Ulus, Sınıf, Metis Yayınları, İstanbul, 1993.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Haftalık ders içeriği sekmesinde belirtildiği gibi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 50
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 50
1 Ara Sınav 2 50 1
4 Quiz 1 25 1
54 Ev Ödevi 1 25 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
27 Makale Yazma 1 120 120

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Genel Giriş ve Temel kavramlar Yok Yok
2 Toplumsal Tabakalaşmanın Temel Parametreleri Yok Yok tabakalaşma...docx
3 Toplumsal tabaka ve sınıfa İlişkin Sosyal Teoriler. Genel Giriş Yok Yok tabakalaşma...docx
4 İşlevselcilik Yok Yok tabakalaşma...docx
5 Marksizm Yok Yok tabakalaşma...docx
6 Yönetici Sınıf ve Elit Teorisi Yok Yok tabakalaşma...docx
7 Anthony Giddens'ın Elitlere Yaklaşımı Yok Yok tabakalaşma...docx
8 Toplumsal ve Kültürel Mobilite Yok Yok tabakalaşma...docx
9 Ara sınav Ara sınav Yok tabakalaşma...docx
10 Sorokin in toplumsal hareketlilik yaklaşımı Yok Yok tabakalaşma...docx
11 Lipset ve Bendix in Toplumsal hareketlilik yaklaşımı Yok Yok tabakalaşma...docx
12 Weber ve neo-Weberyan teori Yok Yok tabakalaşma...docx
13 Weber ve neo-Weberyan teori Yok Yok tabakalaşma...docx
14 Genel değerlendirme Yok Yok tabakalaşma...docx
15 Final sınavı Final sınavı Yok tabakalaşma...docx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1464243 toplumsal tabakalaşmanın ne olduğu öğrenilir
2 1464244 toplum incelemelerinde tabakalaşması hakkında farkındalık kazanılır

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71548 Toplumsal, bilimsel ve etik değerlerin bilincinde olur.
2 71547 Bilimsel ve bilimsel olmayan bilgi kaynakları arasındaki farkı açıklar.
3 71550 Eleştirel düşünebilme yeteneğini geliştirir.
4 71549 Bireysel, toplumsal ve mesleki farkındalığını geliştirir.
5 71551 Sosyoloji araştırmaları ve projelerini uygun yaklaşım, yöntem ve tekniklerle planlar, yürütür ve yorumlar.
6 78543 Disiplinlerarası ekip çalışmalarına ilişkin temel becerileri kazanır. Disiplinlerarası çalışmayı planlar ve yürütür.
7 71552 Sosyolojinin farklı alt alanlarına ilişkin kuramsal yaklaşımları bilir ve güncel araştırmaları değerlendirir.
8 78544 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini edinir.
9 78545 Eğitim sürecinde kazanmış olduğu teorik ve kuramsal bilgiyi karşılaştığı toplumsal durumları anlamak ve problemleri çözmek için uygular.
10 71553 Sosyolojinin farklı alt disiplinlerine ilişkin kavramları betimler ve açıklar.