Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SOS321 Suç Sosyolojisi 927003 3 5 6

Dersin Amacı

Dersin amacı, sosyoloji öğrencilerinin suçun toplumsal bir olgu olduğunu öğrenmelerini ve suça etki eden sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel faktörleri kavramalarını sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Selim EREN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

GELERİ, Aytekin (ed.), Suç Sosyolojisi, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir 2013 BAUMAN, Z. Sosyolojik Düşünmek, Ayrıntı Yay. İst, 2002., BAUMAN, Z. Yasa Koyucular ve Yorumcular, Metis Yay. İst 1995., FOUCAULT, M., Hapishanenin Doğuşu, İmge Kitab. Ank. 2000 FOUCAULT, M.,Deliliğin Tarihi, İmge Kitabevi Yay. Ank. 1995. HORKHEİMER&M.,ADORNO, T.W., Aydınlanmanın Diyalektiği-Felsefi Fragmanlar II, Kabalcı Yay. İst. 1996., WAGNER, P. Modernliğin Sosyolojisi: Özgürlük ve Cezalandırma, Ayrıntı Yay. İst. 2005., DURKHEİM, E. Sosyolojik Metodun Kuralları, CAN, C. , Hukuk Sosyolojisinin Antropolojik Temelleri, Seçkin yay. 2002.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kural, sapma, suç ve cezanın tarihsel ve sosyolojik açılımı.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
27 Makale Yazma 1 118 118

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin tanıtımı, içeriği ve işlenişi ile ilgili açıklamalar Tanışma Yok Suç Sosyolojisi.docx
2 Kural (norm), toplum ve kültür etkileşimi Kuramsal anlatım ve örneklerle açıklama Yok Suç Sosyolojisi.docx
3 Normdan suça gelen sürecin sosyolojik açılımı Kuramsal anlatım ve örneklerle açıklama Yok Suç Sosyolojisi.docx
4 Hukuk kurumunun ve kurallarının ortaya çıkış sürecinde Modernitenin etkisi Kuramsal anlatım ve örneklerle açıklama Yok Suç Sosyolojisi.docx
5 Modernitenin ortaya çıkışında temel devrimler ve hukuk-kural bağlantısı Kuramsal anlatım ve örneklerle açıklama Yok Suç Sosyolojisi.docx
6 Modernite ve modern insanın sosyal inşası, ötekilik ve hukuk Kuramsal anlatım ve örneklerle açıklama Yok Suç Sosyolojisi.docx
7 Modernite ve Suç-Ceza-Beden ilişkisine Eleştirel Bir Bakış: M. Foucault’da Beden, Azap Çektirme ve Ceza anlayışı Kuramsal anlatım ve örneklerle açıklama Yok Suç Sosyolojisi.docx
8 Ara sınav Ara sınav Yok
9 M. Foucault’da modern hapsetme ilkeleri, hapishanenin doğuşu ve Bentham’ın Panapticon’u Kuramsal anlatım ve örneklerle açıklama Yok Suç Sosyolojisi.docx
10 Klasik Sosyoloji ve Suç: E. Durkheim Kuramsal anlatım ve örneklerle açıklama Yok Suç Sosyolojisi.docx
11 Klasik Sosyoloji ve Suç : R. Merton Kuramsal anlatım ve örneklerle açıklama Yok Suç Sosyolojisi.docx
12 Suç olgusu, çocuk suçluluğu ve sosyalizasyon Kuramsal anlatım ve örneklerle açıklama Yok Suç Sosyolojisi.docx
13 Suç olgusu ve temel sosyal değişkenler bağlantısı Kuramsal anlatım ve örneklerle açıklama Yok Suç Sosyolojisi.docx
14 Suç Sosyolojisi Kuramları I Kuramsal anlatım ve örneklerle açıklama Yok Suç Sosyolojisi.docx
15 Suç Sosyolojisi Kuramları II Kuramsal anlatım ve örneklerle açıklama Yok
16 Final Sınavı Final Sınavı Yok

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1240109 Suç ve hukuk sosyolojisi dersine ilişkin sosyal norm, kontrol, düzen, sapma ve suç kavram ve olgularının anlam bilgisine sahiplik.
2 1240110 Toplum kültür ve hukuk- suç olgularının bağlantısını kavrama
3 1240111 Suç olgusuna neden olan sosyal, kültürel ve ekonomik faktörleri sosyolojik olarak açıklayabilme& analiz edebilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63780 Toplumsal, bilimsel ve etik değerlerin bilincinde olur.
2 63779 Bilimsel ve bilimsel olmayan bilgi kaynakları arasındaki farkı açıklar.
3 63778 Sosyolojinin farklı alt disiplinlerine ilişkin kavramları betimler ve açıklar.
4 63783 Eleştirel düşünebilme yeteneğini geliştirir.
5 63781 Bireysel, toplumsal ve mesleki farkındalığını geliştirir.
6 63782 Saha araştırması yapma ve bunları bilgisayar ortamına istatistiksel değerlendirmelere tabii tutma becerilerini geliştirir.
7 63784 Sosyoloji araştırmaları ve projelerini planlar ve yürütür.
8 63793 Sosyolojik proje ve araştırmalarında ve uygulamalarında etik ilkeler doğrultusunda davranır.
9 63785 Disiplinlerarası ekip çalışmalarına ilişkin temel becerileri kazanır. Disiplinlerarası çalışmayı planlar ve yürütür.
10 63794 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini edinir.
11 63786 Araştırma verisine uygun istatistiği seçer, uygular ve sonuçları yorumlar.
12 63787 Sosyolojinin farklı alt alanlarına ilişkin kuramsal yaklaşımları bilir ve güncel araştırmaları değerlendirir.
13 63788 Eğitim sürecinde kazanmış olduğu teorik ve kuramsal bilgiyi karşılaştığı problemleri çözmek için uygular.
14 63789 Disiplinler arası bilgi ve kavrayışa sahip olabilmek için, birlikte çalışma becerilerini artırarak, sözlü ve yazılı sunum becerisi kazanır.
15 63790 Sosyal çoğulculuğu kavrar ve sosyal değişimleri değerlendirir.
16 63791 Klasik ve Çağdaş Sosyoloji kuramlarını bilir ve sosyolojik ekolleri tanımlar.
17 63792 Kişiler arası ve kültürel bağlamda davranışları tanımlar ve açıklar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Öğrenme Çıktısı
1 3 5 4 3 4 5 5 5 3 4 3 4 4 4 4 5 5
2 5 5 3 4 4 5 3 4 5 5 5 4 4 5 4 5 3
3 5 4 5 5 4 3 4 3 3 4 4 3 5 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek