Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SOS321 Suç Sosyolojisi 927003 3 5 6

Dersin Amacı

Dersin amacı, sosyoloji öğrencilerinin suçun toplumsal bir olgu olduğunu öğrenmelerini ve suça etki eden sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel faktörleri kavramalarını sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Selim EREN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

GELERİ, Aytekin (ed.), Suç Sosyolojisi, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir 2013 BAUMAN, Z. Sosyolojik Düşünmek, Ayrıntı Yay. İst, 2002., BAUMAN, Z. Yasa Koyucular ve Yorumcular, Metis Yay. İst 1995., FOUCAULT, M., Hapishanenin Doğuşu, İmge Kitab. Ank. 2000 FOUCAULT, M.,Deliliğin Tarihi, İmge Kitabevi Yay. Ank. 1995. HORKHEİMER&M.,ADORNO, T.W., Aydınlanmanın Diyalektiği-Felsefi Fragmanlar II, Kabalcı Yay. İst. 1996., WAGNER, P. Modernliğin Sosyolojisi: Özgürlük ve Cezalandırma, Ayrıntı Yay. İst. 2005., DURKHEİM, E. Sosyolojik Metodun Kuralları, CAN, C. , Hukuk Sosyolojisinin Antropolojik Temelleri, Seçkin yay. 2002.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kural, sapma, suç ve cezanın tarihsel ve sosyolojik açılımı.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
27 Makale Yazma 1 118 118

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin tanıtımı, içeriği ve işlenişi ile ilgili açıklamalar Tanışma Yok Suç Sosyolojisi.docx
2 Kural (norm), toplum ve kültür etkileşimi Kuramsal anlatım ve örneklerle açıklama Yok Suç Sosyolojisi.docx
3 Normdan suça gelen sürecin sosyolojik açılımı Kuramsal anlatım ve örneklerle açıklama Yok Suç Sosyolojisi.docx
4 Hukuk kurumunun ve kurallarının ortaya çıkış sürecinde Modernitenin etkisi Kuramsal anlatım ve örneklerle açıklama Yok Suç Sosyolojisi.docx
5 Modernitenin ortaya çıkışında temel devrimler ve hukuk-kural bağlantısı Kuramsal anlatım ve örneklerle açıklama Yok Suç Sosyolojisi.docx
6 Modernite ve modern insanın sosyal inşası, ötekilik ve hukuk Kuramsal anlatım ve örneklerle açıklama Yok Suç Sosyolojisi.docx
7 Modernite ve Suç-Ceza-Beden ilişkisine Eleştirel Bir Bakış: M. Foucault’da Beden, Azap Çektirme ve Ceza anlayışı Kuramsal anlatım ve örneklerle açıklama Yok Suç Sosyolojisi.docx
8 Ara sınav Ara sınav Yok
9 M. Foucault’da modern hapsetme ilkeleri, hapishanenin doğuşu ve Bentham’ın Panapticon’u Kuramsal anlatım ve örneklerle açıklama Yok Suç Sosyolojisi.docx
10 Klasik Sosyoloji ve Suç: E. Durkheim Kuramsal anlatım ve örneklerle açıklama Yok Suç Sosyolojisi.docx
11 Klasik Sosyoloji ve Suç : R. Merton Kuramsal anlatım ve örneklerle açıklama Yok Suç Sosyolojisi.docx
12 Suç olgusu, çocuk suçluluğu ve sosyalizasyon Kuramsal anlatım ve örneklerle açıklama Yok Suç Sosyolojisi.docx
13 Suç olgusu ve temel sosyal değişkenler bağlantısı Kuramsal anlatım ve örneklerle açıklama Yok Suç Sosyolojisi.docx
14 Suç Sosyolojisi Kuramları I Kuramsal anlatım ve örneklerle açıklama Yok Suç Sosyolojisi.docx
15 Suç Sosyolojisi Kuramları II Kuramsal anlatım ve örneklerle açıklama Yok
16 Final Sınavı Final Sınavı Yok

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1464392 Suç ve hukuk sosyolojisi dersine ilişkin sosyal norm, kontrol, düzen, sapma ve suç kavram ve olgularının anlam bilgisine sahiplik.
2 1464393 Toplum kültür ve hukuk- suç olgularının bağlantısını kavrama
3 1464394 Suç olgusuna neden olan sosyal, kültürel ve ekonomik faktörleri sosyolojik olarak açıklayabilme& analiz edebilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71548 Toplumsal, bilimsel ve etik değerlerin bilincinde olur.
2 71547 Bilimsel ve bilimsel olmayan bilgi kaynakları arasındaki farkı açıklar.
3 71550 Eleştirel düşünebilme yeteneğini geliştirir.
4 71549 Bireysel, toplumsal ve mesleki farkındalığını geliştirir.
5 71551 Sosyoloji araştırmaları ve projelerini uygun yaklaşım, yöntem ve tekniklerle planlar, yürütür ve yorumlar.
6 78543 Disiplinlerarası ekip çalışmalarına ilişkin temel becerileri kazanır. Disiplinlerarası çalışmayı planlar ve yürütür.
7 71552 Sosyolojinin farklı alt alanlarına ilişkin kuramsal yaklaşımları bilir ve güncel araştırmaları değerlendirir.
8 78544 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini edinir.
9 78545 Eğitim sürecinde kazanmış olduğu teorik ve kuramsal bilgiyi karşılaştığı toplumsal durumları anlamak ve problemleri çözmek için uygular.
10 71553 Sosyolojinin farklı alt disiplinlerine ilişkin kavramları betimler ve açıklar.