Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SOS323 Sosyal Politika 927003 3 5 6

Dersin Amacı

Sosyal politikanın tarih içerisindeki gelişimini öğretmek

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Alber, J., ?What the European and American Welfare States have in Common and Where they Differ: Facts and Fiction in Comparisons of the European Social Model and the United States,? Journal of European Social Policy, 2010. Bommes, M., and A,w Geddes, Immigration And Welfare: Challenging The Borders Of The Welfare State. Routledge, 2003. Buğra, A., Kapitalizm, Yoksulluk ve Türkiye?de Sosyal Politika, İstanbul: İletişim Yayınları, 2008. Buğra, A. & Keyder, Ç. Sosyal Politika Yazıları. İstanbul: İletişim Yayınları, 2006. Buğra, A. & O. Savaşkan, Türkiye?de Yeni Kapitalizm, İletişim Yayınları, 2014 Çelik, Aziz. ?Muhafazakar Sosyal Politika Yönelimi: Hak Yerine Yardım- Yükümlülük Yerine Hayırseverlik?, İ.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, No.42. Sf:63-81 Esping-Andersen, G., ?Power and Distributional Regimes,? Politics & Society, 1985. Esping-Andersen, G. The Three Worlds of Welfare Capitalism, Cambridge, UK: Polity Press, 1990. Esping-Andersen, G. Social Foundations of Postindustrial Economies, Oxford: Oxford University Press, 1999 Ferrera, M., ?The `Southern Model? of the Welfare State in Europe? Journal of European Social Policy, 1996. Goodin, Robert E., B. Headey, R. Muffels, HJ Dirven, The Real Worlds of Welfare Capitalism, Cambridge University Press, 1999. Haggard, S. and Robert R. Kaufman, Development, Democracy and Welfare States: Latin America, East Asia, and Eastern Europe. Princeton University Press, 2008. Jenson, J., ?Who Cares? Gender and Welfare Regimes.? Social Politics, 1997. Koray, M., Sosyal Politika, Ankara: İmge Kitabevi Yayınları, 2005. Koray, M. & Aziz Çelik, Himmet, Fıtrat, Piyasa: AKP Döneminde Sosyal Politika, İletişim Yayınları, 2015.Korpi, W., & Joakim Palme. "The paradox of redistribution and strategies of equality: Welfare state institutions, inequality, and poverty in the Western countries." American sociological review, 1998. Marshall, T.H., Class, citizenship and social development: Essays by T.H. Marshall, New York: Doubleday and Company, 1964. O?Connor, J., Ann Shola Orloff & Sheila Shaver, States, Markets, Families: Gender, Liberalism and Social Policy in Australia, Canada, Great Britain and the United States, Cambridge University Press, 1999. Pascall, G. ?Social Policy: A New Feminist Analysis?, Psychology Press, 1997. Pierson, C., ?On the origins of welfare state 1880-1975,? içinde Pierson, Beyond the Welfare State? The New Political Economy of Welfare, Penn State Press, 1998. Polanyi, K., The Great Transformation, New York: Rinehart, 1944. Schierup, C.U., P. Hansen, & S. Castles. "Migration, citizenship, and the European welfare state: A European dilemma." OUP Catalogue, 2006. Swenson, P., ?Varieties of Capitalist Interests: Power, Institutions, and the Regulatory Welfare State in the United States and Sweden.? Studies in American Political Development, 2004. Tilly, C. Durable Inequality, Los Angeles: University of California Press, 1999. Toksöz,G., Kalkınmada Kadın Emeği, Varlık Yayınları, 2011. Wood, G. and I. Gough, ?A comparative welfare regimes approach to global social policy?, World Development, 1999.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Sosyal politikanın tanımları ve alanı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
27 Makale Yazma 1 118 118

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Öğrencilerin ders hakkında bilgilendirilmesi ve derse giriş None Available None Available
2 Sosyal politikanın tanımları ve alanı None Available None Available
3 Sosyal politikaların tarihsel gelişimi None Available None Available
4 Sosyal politika ve farklı ideolojik yaklaşımlar None Available None Available
5 Günümüzde sosyal politika None Available None Available
6 Sosyal politika rejimleri: liberal model None Available None Available
7 Sosyal politika rejimleri: sosyal-demokrat model None Available None Available
8 Ara sınav Ara sınav None Available
9 Sosyal politika rejimleri: korporatist model None Available None Available
10 Türkiye'de sosyal politika: Tarihsel gelişim None Available None Available
11 Türkiye'de sosyal politika: Güncel gelişmeler None Available None Available
12 Kadın ve sosyal politika: Feminist yaklaşımlar None Available None Available
13 Yabancılar ve sosyal politika: Mülteciler, göçmenler None Available None Available
14 İşsizlik, yoksulluk, çalışma hayatı None Available None Available
15 Siyaset Biliminde araştırma alanı olarak sosyal politika None Available None Available
16 Final sınavı Final sınavı None Available

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1464395 Sosyal politikanın tarih içerisindeki gelişimini öğreneceklerdir.
2 1464396 Farklı sosyal politika rejimlerini karşılaştırmalı olarak analiz etmeyi öğreneceklerdir.
3 1464397 Sosyal politikanın farklı ve özgün bağlamlarını öğreneceklerdir.
4 1464398 Sosyal politika alanında eleştirel sorular sormayı ve tez konusu belirlemeyi öğreneceklerdir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71548 Toplumsal, bilimsel ve etik değerlerin bilincinde olur.
2 71547 Bilimsel ve bilimsel olmayan bilgi kaynakları arasındaki farkı açıklar.
3 71550 Eleştirel düşünebilme yeteneğini geliştirir.
4 71549 Bireysel, toplumsal ve mesleki farkındalığını geliştirir.
5 71551 Sosyoloji araştırmaları ve projelerini uygun yaklaşım, yöntem ve tekniklerle planlar, yürütür ve yorumlar.
6 78543 Disiplinlerarası ekip çalışmalarına ilişkin temel becerileri kazanır. Disiplinlerarası çalışmayı planlar ve yürütür.
7 71552 Sosyolojinin farklı alt alanlarına ilişkin kuramsal yaklaşımları bilir ve güncel araştırmaları değerlendirir.
8 78544 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini edinir.
9 78545 Eğitim sürecinde kazanmış olduğu teorik ve kuramsal bilgiyi karşılaştığı toplumsal durumları anlamak ve problemleri çözmek için uygular.
10 71553 Sosyolojinin farklı alt disiplinlerine ilişkin kavramları betimler ve açıklar.