Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SOS325 Gençlik Sosyolojisi 927003 3 5 6

Dersin Amacı

Bu dersin amacı gençlik kültürünü sosyolojik olarak analiz etmektir.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Akan, Vildan (1997) `?Göç ve Gençlik?? , Toplum ve Göç içinde Ankara: Sosyoloji Derneği Yayınları s:521-532. Bell,D. (1978) The Cultural Contradictions of Capitalism, London:Heinmann. Dublanc, Gregory (2010) ''Disconnected Youth'' in Nova Science, e Book, Academic Subscription Collection Trial. Hall,G. Stanley. (1984) Adolescence and its Relations Physiology, Anthropology, Sociology, Sex,Crime,Religion and Education, New York: Appleton Comp. Kaplan, L. (1984) Adolescence: The Farewell to Childhood, New York: Simon Schuster.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Gençlik tanımları; Gençlik kavramının tarihsel süreç ve kültür yapıları içinde karşılaştırılması; Çağdaş toplumda gençlik; Gençlikle ilgili sosyolojik kuramlar; Türkiye?de ve Batı ülkelerinde gençlik sorunları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
27 Makale Yazma 1 118 118

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Gençlik ve gençlik kültürü tanımları Yok Yok
2 Gençlik alt-kültürleri Yok Yok
3 Alt kültürleşme Yok Yok
4 Alt kültürlerin incelenmesiyle ilgili analatik çerçeve Yok Yok
5 Sosyolojik kuramda sapan alt kültür Yok Yok
6 Gençlik kültürü ve sınıf Yok Yok
7 Ara sınav Ara Sınav Yok
8 Şikago okulu Yok Yok
9 İngiltere'de işçi sınıfı gençlik kültürü çalışmaları Yok Yok
10 Kadınlar ve alt -kültürler Yok Yok
11 Punk kadınları Yok Yok
12 Türkiye'de Gençlik Yok Yok
13 Gençlik sorunları Yok Yok
14 Gençlik ve işsizlik Yok Yok
15 Genel sınav Yok Yok
16 Final Sınavı Yok

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1242473 Gençlik tanımlarını ve kavramlarını öğrenir
2 1242474 Türkiye'deki ve Batı ülkelerindeki gençlik sorunlarını bilir
3 1242475 Gençlikle ilgili sosyolojik kuramları bilir
4 1242476 Gençlik kavramının tarihsel süreç ve kültür yapıları içinde karşılaştırmasını yapar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63780 Toplumsal, bilimsel ve etik değerlerin bilincinde olur.
2 63779 Bilimsel ve bilimsel olmayan bilgi kaynakları arasındaki farkı açıklar.
3 63778 Sosyolojinin farklı alt disiplinlerine ilişkin kavramları betimler ve açıklar.
4 63783 Eleştirel düşünebilme yeteneğini geliştirir.
5 63781 Bireysel, toplumsal ve mesleki farkındalığını geliştirir.
6 63782 Saha araştırması yapma ve bunları bilgisayar ortamına istatistiksel değerlendirmelere tabii tutma becerilerini geliştirir.
7 63784 Sosyoloji araştırmaları ve projelerini planlar ve yürütür.
8 63793 Sosyolojik proje ve araştırmalarında ve uygulamalarında etik ilkeler doğrultusunda davranır.
9 63785 Disiplinlerarası ekip çalışmalarına ilişkin temel becerileri kazanır. Disiplinlerarası çalışmayı planlar ve yürütür.
10 63794 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini edinir.
11 63786 Araştırma verisine uygun istatistiği seçer, uygular ve sonuçları yorumlar.
12 63787 Sosyolojinin farklı alt alanlarına ilişkin kuramsal yaklaşımları bilir ve güncel araştırmaları değerlendirir.
13 63788 Eğitim sürecinde kazanmış olduğu teorik ve kuramsal bilgiyi karşılaştığı problemleri çözmek için uygular.
14 63789 Disiplinler arası bilgi ve kavrayışa sahip olabilmek için, birlikte çalışma becerilerini artırarak, sözlü ve yazılı sunum becerisi kazanır.
15 63790 Sosyal çoğulculuğu kavrar ve sosyal değişimleri değerlendirir.
16 63791 Klasik ve Çağdaş Sosyoloji kuramlarını bilir ve sosyolojik ekolleri tanımlar.
17 63792 Kişiler arası ve kültürel bağlamda davranışları tanımlar ve açıklar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 4 4 4 4 3 3 4 2 5 3 4 4 5 5 3
2 3 2 4 3 4 3 4 2 3 1 4 5 4 4 4 4 3
3 4 5 3 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4
4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek