Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SOS325 Gençlik Sosyolojisi 927003 3 5 6

Dersin Amacı

Bu dersin amacı gençlik kültürünü sosyolojik olarak analiz etmektir.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Akan, Vildan (1997) `?Göç ve Gençlik?? , Toplum ve Göç içinde Ankara: Sosyoloji Derneği Yayınları s:521-532. Bell,D. (1978) The Cultural Contradictions of Capitalism, London:Heinmann. Dublanc, Gregory (2010) ''Disconnected Youth'' in Nova Science, e Book, Academic Subscription Collection Trial. Hall,G. Stanley. (1984) Adolescence and its Relations Physiology, Anthropology, Sociology, Sex,Crime,Religion and Education, New York: Appleton Comp. Kaplan, L. (1984) Adolescence: The Farewell to Childhood, New York: Simon Schuster.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Gençlik tanımları; Gençlik kavramının tarihsel süreç ve kültür yapıları içinde karşılaştırılması; Çağdaş toplumda gençlik; Gençlikle ilgili sosyolojik kuramlar; Türkiye?de ve Batı ülkelerinde gençlik sorunları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
27 Makale Yazma 1 118 118

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Gençlik ve gençlik kültürü tanımları Yok Yok
2 Gençlik alt-kültürleri Yok Yok
3 Alt kültürleşme Yok Yok
4 Alt kültürlerin incelenmesiyle ilgili analatik çerçeve Yok Yok
5 Sosyolojik kuramda sapan alt kültür Yok Yok
6 Gençlik kültürü ve sınıf Yok Yok
7 Ara sınav Ara Sınav Yok
8 Şikago okulu Yok Yok
9 İngiltere'de işçi sınıfı gençlik kültürü çalışmaları Yok Yok
10 Kadınlar ve alt -kültürler Yok Yok
11 Punk kadınları Yok Yok
12 Türkiye'de Gençlik Yok Yok
13 Gençlik sorunları Yok Yok
14 Gençlik ve işsizlik Yok Yok
15 Genel sınav Yok Yok
16 Final Sınavı Yok

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1466631 Gençlik tanımlarını ve kavramlarını öğrenir
2 1466632 Türkiye'deki ve Batı ülkelerindeki gençlik sorunlarını bilir
3 1466633 Gençlikle ilgili sosyolojik kuramları bilir
4 1466634 Gençlik kavramının tarihsel süreç ve kültür yapıları içinde karşılaştırmasını yapar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71548 Toplumsal, bilimsel ve etik değerlerin bilincinde olur.
2 71547 Bilimsel ve bilimsel olmayan bilgi kaynakları arasındaki farkı açıklar.
3 71550 Eleştirel düşünebilme yeteneğini geliştirir.
4 71549 Bireysel, toplumsal ve mesleki farkındalığını geliştirir.
5 71551 Sosyoloji araştırmaları ve projelerini uygun yaklaşım, yöntem ve tekniklerle planlar, yürütür ve yorumlar.
6 78543 Disiplinlerarası ekip çalışmalarına ilişkin temel becerileri kazanır. Disiplinlerarası çalışmayı planlar ve yürütür.
7 71552 Sosyolojinin farklı alt alanlarına ilişkin kuramsal yaklaşımları bilir ve güncel araştırmaları değerlendirir.
8 78544 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini edinir.
9 78545 Eğitim sürecinde kazanmış olduğu teorik ve kuramsal bilgiyi karşılaştığı toplumsal durumları anlamak ve problemleri çözmek için uygular.
10 71553 Sosyolojinin farklı alt disiplinlerine ilişkin kavramları betimler ve açıklar.