Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SOS395 Klasik Mantık 927003 3 5 6

Dersin Amacı

Bu ders ile amaçlanan, doğru düşünme becerisini kazandırmaktır. Bu bakımdan özellikle Klasik Mantığın dayandığı ilkelerin öğretilmesi, doğru düşünme, eşdeyişle mantıksal düşünme becerisini kazandırmanın en uygun yoludur.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Araş.Gör.Dr.Selvi Elif Gök

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Özlem, Doğan, 2017, Mantık, Notos Kitap, İstanbul. Yıldırım, Cemal, 1999. Mantık, Bilgi Yayınevi, Ankara. Grünberg, Teo, 2003. Mantık Terimleri Sözlüğü, ODTÜ Geliştirme Vakfı Yayıncılık, Ankara.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Klasik Mantıkta temel kavramların ve yöntemlerin incelenmesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 4 56
29 Bireysel Çalışma 14 5 70
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Mantığın Konu ve Yöntemi (Mantık nedir? Mantığın tarihsel temeli) Yüz yüze Yok
2 Mantığın Konu ve Yöntemi (Mantıkta yöntem) Yüz yüze Yok
3 Mantığın Konu ve Yöntemi (uslamlama, mantık ilkeleri, temel mantık kavramları) Yüz yüze Yok
4 Kavramlar Mantığı (Cins, tür ve ayırım, içlem ve kaplam) Yüz yüze Yok
5 Önermeler Mantığı (Mantık ve dil, semantik, doğruluk değeri, önermelerin biçimsel yapısı) Yüz yüze Yok
6 Önermeler Mantığı (Önerme türleri) Yüz yüze Yok
7 Karmaşık önermeler, bileşik önermeler Yüz yüze Yok
8 Ara sınav Ara sınav Yok
9 Tümdengelimsel Mantık I (Önermeler arasındaki ilişkiler, çıkarım, tümdengelim) Yüz yüze Yok
10 Tümdengelimsel Mantık I (Önerme kategorileri) Yüz yüze Yok
11 Tümdengelimsel Mantık I (Çıkarım kuralları, tümdengelim kuralları) Yüz yüze Yok
12 Tümdengelimsel Mantık I (Dolaylı çıkarımlar) Yüz yüze Yok
13 Tümdengelimsel Mantık I (Doğrudan çıkarımlar) Yüz yüze Yok
14 Tümdengelimsel Mantık II (Çıkarımların geçerliğini denetleme, Çıkarımların geçerliğini Venn diyagramıyla denetleme) Yüz yüze Yok
15 Genel Değerlendirme Yüz yüze Yok
16 Final sınavı Final Yok

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1466419 Kavramın önemini ortaya koymak
2 1466420 Porphyrios ağacı yardımı ile beş tümelin kavranılması
3 1466421 Kıyasa giden yolda tanım ve bölmenin önemi
4 1466422 Önerme kurmanın kıyas öncesi önemi
5 1466423 Akıl yürütmenin en önemli şekli olan kıyasın etraflıca öğrencilere kavratılması

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71548 Toplumsal, bilimsel ve etik değerlerin bilincinde olur.
2 71547 Bilimsel ve bilimsel olmayan bilgi kaynakları arasındaki farkı açıklar.
3 71550 Eleştirel düşünebilme yeteneğini geliştirir.
4 71549 Bireysel, toplumsal ve mesleki farkındalığını geliştirir.
5 71551 Sosyoloji araştırmaları ve projelerini uygun yaklaşım, yöntem ve tekniklerle planlar, yürütür ve yorumlar.
6 78543 Disiplinlerarası ekip çalışmalarına ilişkin temel becerileri kazanır. Disiplinlerarası çalışmayı planlar ve yürütür.
7 71552 Sosyolojinin farklı alt alanlarına ilişkin kuramsal yaklaşımları bilir ve güncel araştırmaları değerlendirir.
8 78544 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini edinir.
9 78545 Eğitim sürecinde kazanmış olduğu teorik ve kuramsal bilgiyi karşılaştığı toplumsal durumları anlamak ve problemleri çözmek için uygular.
10 71553 Sosyolojinin farklı alt disiplinlerine ilişkin kavramları betimler ve açıklar.