Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SOS310 Araştırma Yöntem ve Teknikleri II 927001 3 6 6

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, Araştırma Yöntem ve Teknikleri I dersinde öğrenilen araştırma ilkelerinin gruplar halinde uygulanacak araştırmalar ile daha iyi kavranmasıdır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr.Öğr.Üyesi Miki HİM

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

• W. Lawrence NeumanToplumsal Araştırma Yöntemleri II. Yayınodası Yayıncılık. • Kaan Böke (Der.) (2011). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. Alfa Basım Yayın Dağıtım. • Amerikan Psikoloji Derneği Yayım Kulavuzu. Kaknüs Yayınları. • Erman Eymen (2003). Bilimsel Bir Araştırma Nasıl Hazırlanır? (http://yunus.hacettepe.edu.tr/~tonta/courses/spring2009/bby606/Arastirma_Odevi_Nasil_Hazirlanir.pdf).

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Araştırma Yöntem ve Teknikleri II dersinde, öğrenciler veri toplamadan, rapor yazmaya kadar olan süreci öğrenerek araştırma yürütme becerisi kazanacaklardır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
20 Rapor Hazırlama 1 30 1
25 Proje Tasarımı /Yönetimi 2 70 1
2 Final Sınavı 1 20 1
36 Rapor 1 50 1
39 Rapor Sunma 1 20 1
40 Proje Hazırlama 1 10 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
27 Makale Yazma 1 118 118

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin tanıtımı, içeriği ve işlenişi ile ilgili açıklamalar Yok Yok
2 Anket Formu Tasarlama Yok Yok
3 Görüşme Formu Tasarlama Yok Yok
4 Nicel ve Nitel Araştırmada Veri Toplama Teknikleri Ödev I: Konu açıklaması ve hipotez/iddia teslimi Yok
5 OPY sergisi Ödev II: Veri toplama araci tasarlama Yok
6 Anket ve Görüşme Formu Değerlendirme (Ödev 2) Yok Yok
7 Nicel Veri Analizi Yok Yok II 3 Nicel veri analizi.pptx
8 Nitel Veri Analizi Yok Yok II 4 Nitel veri analizi.pptx
9 Rapor Hazırlama Yok II 5 rapor hazırlaması.pptx
10 Soru ve cevap Yok Yok
11 Analiz Sunumu 1 Sunum Yok
12 Analiz Sunumu 2 Sunum Yok
13 Analiz Sunumu 3 Sunum Yok
14 Analiz Sunumu 4 Sunum Yok
15 Final sınavı Sınavı Yok

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1568337 Öğrenciler veri toplamadan, rapor yazmaya kadar olan süreci öğrenerek araştırma yürütme becerisi kazanacaklardır

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71548 Toplumsal, bilimsel ve etik değerlerin bilincinde olur.
2 71547 Bilimsel ve bilimsel olmayan bilgi kaynakları arasındaki farkı açıklar.
3 71550 Eleştirel düşünebilme yeteneğini geliştirir.
4 71549 Bireysel, toplumsal ve mesleki farkındalığını geliştirir.
5 71551 Sosyoloji araştırmaları ve projelerini uygun yaklaşım, yöntem ve tekniklerle planlar, yürütür ve yorumlar.
6 78543 Disiplinlerarası ekip çalışmalarına ilişkin temel becerileri kazanır. Disiplinlerarası çalışmayı planlar ve yürütür.
7 71552 Sosyolojinin farklı alt alanlarına ilişkin kuramsal yaklaşımları bilir ve güncel araştırmaları değerlendirir.
8 78544 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini edinir.
9 78545 Eğitim sürecinde kazanmış olduğu teorik ve kuramsal bilgiyi karşılaştığı toplumsal durumları anlamak ve problemleri çözmek için uygular.
10 71553 Sosyolojinin farklı alt disiplinlerine ilişkin kavramları betimler ve açıklar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek