Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SOS310 Araştırma Yöntem ve Teknikleri II 927001 3 6 6

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, Araştırma Yöntem ve Teknikleri I dersinde öğrenilen araştırma ilkelerinin gruplar halinde uygulanacak araştırmalar ile daha iyi kavranmasıdır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr.Öğr.Üyesi Miki HİM

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

• W. Lawrence NeumanToplumsal Araştırma Yöntemleri II. Yayınodası Yayıncılık. • Kaan Böke (Der.) (2011). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. Alfa Basım Yayın Dağıtım. • Amerikan Psikoloji Derneği Yayım Kulavuzu. Kaknüs Yayınları. • Erman Eymen (2003). Bilimsel Bir Araştırma Nasıl Hazırlanır? (http://yunus.hacettepe.edu.tr/~tonta/courses/spring2009/bby606/Arastirma_Odevi_Nasil_Hazirlanir.pdf).

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Araştırma Yöntem ve Teknikleri II dersinde, öğrenciler veri toplamadan, rapor yazmaya kadar olan süreci öğrenerek araştırma yürütme becerisi kazanacaklardır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
20 Rapor Hazırlama 1 30 1
25 Proje Tasarımı /Yönetimi 2 70 1
2 Final Sınavı 1 20 1
36 Rapor 1 50 1
39 Rapor Sunma 1 20 1
40 Proje Hazırlama 1 10 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
27 Makale Yazma 1 118 118

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin tanıtımı, içeriği ve işlenişi ile ilgili açıklamalar Yok Yok
2 Anket Formu Tasarlama Yok Yok
3 Görüşme Formu Tasarlama Yok Yok
4 Nicel ve Nitel Araştırmada Veri Toplama Teknikleri Ödev I: Konu açıklaması ve hipotez/iddia teslimi Yok
5 OPY sergisi Ödev II: Veri toplama araci tasarlama Yok
6 Anket ve Görüşme Formu Değerlendirme (Ödev 2) Yok Yok
7 Nicel Veri Analizi Yok Yok II 3 Nicel veri analizi.pptx
8 Nitel Veri Analizi Yok Yok II 4 Nitel veri analizi.pptx
9 Rapor Hazırlama Yok II 5 rapor hazırlaması.pptx
10 Soru ve cevap Yok Yok
11 Analiz Sunumu 1 Sunum Yok
12 Analiz Sunumu 2 Sunum Yok
13 Analiz Sunumu 3 Sunum Yok
14 Analiz Sunumu 4 Sunum Yok
15 Final sınavı Sınavı Yok

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63780 Toplumsal, bilimsel ve etik değerlerin bilincinde olur.
2 63779 Bilimsel ve bilimsel olmayan bilgi kaynakları arasındaki farkı açıklar.
3 63778 Sosyolojinin farklı alt disiplinlerine ilişkin kavramları betimler ve açıklar.
4 63783 Eleştirel düşünebilme yeteneğini geliştirir.
5 63781 Bireysel, toplumsal ve mesleki farkındalığını geliştirir.
6 63782 Saha araştırması yapma ve bunları bilgisayar ortamına istatistiksel değerlendirmelere tabii tutma becerilerini geliştirir.
7 63784 Sosyoloji araştırmaları ve projelerini planlar ve yürütür.
8 63793 Sosyolojik proje ve araştırmalarında ve uygulamalarında etik ilkeler doğrultusunda davranır.
9 63785 Disiplinlerarası ekip çalışmalarına ilişkin temel becerileri kazanır. Disiplinlerarası çalışmayı planlar ve yürütür.
10 63794 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini edinir.
11 63786 Araştırma verisine uygun istatistiği seçer, uygular ve sonuçları yorumlar.
12 63787 Sosyolojinin farklı alt alanlarına ilişkin kuramsal yaklaşımları bilir ve güncel araştırmaları değerlendirir.
13 63788 Eğitim sürecinde kazanmış olduğu teorik ve kuramsal bilgiyi karşılaştığı problemleri çözmek için uygular.
14 63789 Disiplinler arası bilgi ve kavrayışa sahip olabilmek için, birlikte çalışma becerilerini artırarak, sözlü ve yazılı sunum becerisi kazanır.
15 63790 Sosyal çoğulculuğu kavrar ve sosyal değişimleri değerlendirir.
16 63791 Klasik ve Çağdaş Sosyoloji kuramlarını bilir ve sosyolojik ekolleri tanımlar.
17 63792 Kişiler arası ve kültürel bağlamda davranışları tanımlar ve açıklar.