Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SOS322 İletişim Sosyolojisi 927003 3 6 6

Dersin Amacı

Bu dersin amacı,öğrenciyi kitle iletişimin genel özellikleri,kitle iletişim kuramları,uluslararası iletişim ve küreselleşen medya konusunda bilgilendirmektir.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

S.İrvan,Medya,Kültür,Siyaset,Ark yay.,M.Küçük,Medya,İktidar,İdeolojiArk yay., E.Mutlu, Globalleşme, Popüler kültür ve Medya,Ütopya yay., J.Fiske, Popüler Kültürü Anlamak, Ark yay. E.Mutlu, Kitle İletişim Kuramları,Ütopya yay., N.Önür,İletişim ve Toplum,Alp yay., İ.Erdoğan-K.Alemdar,İletişim ve Toplum,Bilgi yay…

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kitle iletişimin genel özellikleri Kitle iletişim kuramları Yerel ve küresel medya gelişmeleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
27 Makale Yazma 1 118 118

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin tanıtımı Yok Yok
2 Kitle iletişimin genel özellikleri ve ögeleri Yok Yok
3 Kitle iletişimde teorik yaklaşımlar Yok Yok
4 Muhafazakar yaklaşımlar Yok Yok
5 Marksist ve neo-marksist yaklaşımlar Yok Yok
6 Eleştirel yaklaşımlar ve Franfurt Okulu Yok Yok
7 Kitle toplumu ve kitle kültürü Yok Yok
8 Arasınav Ara sınav Yok
9 Medya ve Demokrasi Yok Yok
10 Medyanın ekonomi politiği Yok Yok
11 Propaganda modeli Yok Yok
12 İdeoloji ve kültür Yok Yok
13 Öğrenci sunumları Öğrenci sunumları Yok
14 Öğrenci sunumları Öğrenci sunumları Yok
15 Öğrenci sunumları Öğrenci sunumları Yok
16 Final sınavı Final sınavı Yok

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1464472 Farklı kitle iletişim kuramları konusunda bilgi sahibi olma
2 1464473 Kitle iletişim alanında yapılmış farklı çalışmaları analiz edebilme ve yorumlayabilme
3 1464474 Farklı kitle iletişim düzeylerinde ortaya çıkan sorunları ve çözümleri saptama
4 1464475 Küreselleşen dünyada medyanın önemini görebilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71548 Toplumsal, bilimsel ve etik değerlerin bilincinde olur.
2 71547 Bilimsel ve bilimsel olmayan bilgi kaynakları arasındaki farkı açıklar.
3 71550 Eleştirel düşünebilme yeteneğini geliştirir.
4 71549 Bireysel, toplumsal ve mesleki farkındalığını geliştirir.
5 71551 Sosyoloji araştırmaları ve projelerini uygun yaklaşım, yöntem ve tekniklerle planlar, yürütür ve yorumlar.
6 78543 Disiplinlerarası ekip çalışmalarına ilişkin temel becerileri kazanır. Disiplinlerarası çalışmayı planlar ve yürütür.
7 71552 Sosyolojinin farklı alt alanlarına ilişkin kuramsal yaklaşımları bilir ve güncel araştırmaları değerlendirir.
8 78544 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini edinir.
9 78545 Eğitim sürecinde kazanmış olduğu teorik ve kuramsal bilgiyi karşılaştığı toplumsal durumları anlamak ve problemleri çözmek için uygular.
10 71553 Sosyolojinin farklı alt disiplinlerine ilişkin kavramları betimler ve açıklar.