Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SOS326 Din Sosyolojisi 927003 3 6 6

Dersin Amacı

Öğrencilerin Din Kurumunu tanıması ve dinin toplumdaki etkilerini kavramalarını sağlamak

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ü. Günay, Din Sosyolojisi, İnsan yay., İstanbul, 2000. G. Kehrer & R. Robertson & E. Durkheim, Din Sosyolojisi, Vadi yay.,Ankara,1996. F. Challaye, Dinler Tarihi, Varlık yay.,1999. G. Bataille, Din Kuramı, Göçebe yay., İstanbul, 1997.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Dinlerin tarihsel gelişimi, sosyolojide din kuramları, dinin toplumdaki işlevleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
27 Makale Yazma 1 118 118

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin amacı, tanımlar. Yok Yok
2 Doğa dinleri, sosyolojik koşulları. Yok Yok
3 Doğa dinleri, sosyolojik koşulları. Yok Yok
4 Çok tanrılı dinler, sosyolojik koşulları. Yok Yok
5 Çok tanrılı dinler, sosyolojik koşulları. Yok Yok
6 Tek tanrılı dinler , sosyoljik koşulları Yok Yok
7 Tek tanrılı dinler , sosyoljik koşulları Yok Yok
8 Ara sınav Ara sınav Yok
9 Tek tanrılı dinler , sosyoljik koşulları Yok Yok
10 Uzak Doğu dinleri, sosyolojik koşulları. Yok Yok
11 Uzak Doğu dinleri, sosyolojik koşulları. Yok Yok
12 Din kuramları Yok Yok
13 Din kuramları Yok Yok
14 Dinin toplumdaki işlevleri Yok Yok
15 Dinin toplumdaki işlevleri Yok Yok
16 Final sınavı Final sınavı Yok

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1464399 Bir sosyal kurum olarak dini doğru algılayabilme
2 1464400 Din kurumunun diğer sosyal kurumlarla bağlantısını kurabilme.
3 1464401 Dinin bir kurum olarak yapısını ve işleyişini kavrayabilme
4 1464402 Klasik dinlerin sosyolojik yorumlarını yapabilme
5 1464403 Dinin toplumdaki etkilerini gözleyebilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71548 Toplumsal, bilimsel ve etik değerlerin bilincinde olur.
2 71547 Bilimsel ve bilimsel olmayan bilgi kaynakları arasındaki farkı açıklar.
3 71550 Eleştirel düşünebilme yeteneğini geliştirir.
4 71549 Bireysel, toplumsal ve mesleki farkındalığını geliştirir.
5 71551 Sosyoloji araştırmaları ve projelerini uygun yaklaşım, yöntem ve tekniklerle planlar, yürütür ve yorumlar.
6 78543 Disiplinlerarası ekip çalışmalarına ilişkin temel becerileri kazanır. Disiplinlerarası çalışmayı planlar ve yürütür.
7 71552 Sosyolojinin farklı alt alanlarına ilişkin kuramsal yaklaşımları bilir ve güncel araştırmaları değerlendirir.
8 78544 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini edinir.
9 78545 Eğitim sürecinde kazanmış olduğu teorik ve kuramsal bilgiyi karşılaştığı toplumsal durumları anlamak ve problemleri çözmek için uygular.
10 71553 Sosyolojinin farklı alt disiplinlerine ilişkin kavramları betimler ve açıklar.