Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SOS328 Küçük Gruplar Sosyolojisi 927003 3 6 6

Dersin Amacı

Küçük gruplarda arkadaşlık, takım ruhu, grup iklimi, birliktelik, birlik duygusu, bizlik duygusu, grup olma duygusu ve ait olma duygusu gibi kavramları açıklayabilecek; Aynı zamanda liderlik türleri, normların oluşması ve normların yapısal özellikleri ile kalıp-yargılardaki değişmeleri ayırt ederek yorumlayabilecektir. Öğrenciler, günlük yaşamlarında karşılaştıkları küçük gruplarla etkileşimlerinde derste öğrendikleri bilgileri uygulayabileceklerdir.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Hortaçsu, Nuran. (1998) Grup İçi ve Gruplar Arası Süreçler, Ankara: İmge Kitabevi. 2)Hagg, Michael. (1997) Sosyal Psikolojik Açıdan Grupta Bütünleşme, (çev. Aliye Mavili Aktaş), Ankara: Sistem Yayıncılık. 3)Külebi Ahmet. (1986) Grup Dinamiğinde İnsan Davranışı, Sosyal Psikolojide Kuram, Yöntem ve Uygulama, Ankara: Bilim Yayınları. 4)Sakallı, Nuray (2001). Sosyal Etkiler, Ankara: İmge Kitabevi. 5)King, Charles. (1998) The Sociology of Small Groups: A Handbook of Theory and Experiment, Ann Arbor. 6)Beebe, Steven. (1997) Communication in Small Groups: Principles and Practies, New York: Longman.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Grup bütünlüğü ve grupların sınıflandırılması, küçük grubun bireye olan etkisi, grup yapısı ve süreci, liderliğin kavramlaştırılması, sosyal davranışı açıklamada küçük grupların sosyolojik ve sosyal psikolojik incelenme nedenleri gibi küçük gruplarla ilgili temel kavramlar ele alınmaktadır. Ayrıca öğrencilere küçük gruplarla ilgili araştırmalarda kullanılan yöntem ve araştırma teknikleri, küçük grup kuramlarının incelenmesi hakkında bilgi verilerek, küçük grup araştırmalarından bazı örnekleri içermektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
27 Makale Yazma 1 118 118

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sayı, içerik, yöntem ve küçük gruplar hedef Sözlü Anlatım, soru-cevap Yok
2 Küçük gruplar Faydaları küçük gruplar gözden geçirilmesi ve tarih Sözlü Anlatım, soru-cevap Yok
3 Açıklama ve küçük grup özellikleri Sözlü Anlatım, soru-cevap Yok
4 Kavramı, tanımı ve sosyal grup özellikleri Sözlü Anlatım, soru-cevap Yok
5 Grubu, doğası ve grubunun fonksiyonların yapısı Sözlü Anlatım, soru-cevap Yok
6 Grubunun oluşumu hakkında teoriler Sözlü Anlatım, soru-cevap Yok
7 Amaç ve grup ideoloji Sözlü Anlatım, soru-cevap Yok
8 Ara sınav Ara sınav Yok
9 Orta Vadeli Gruplar Sözlü Anlatım, soru-cevap Yok
10 Gruplarında liderlik, liderlik kavramı, liderlerin liderleri, doğası ve işlevi ortaya çıkması, lider tiplerini Sözlü Anlatım, soru-cevap Yok
11 Sosyal gruplar, küçük gruplar Türleri organize yollara göre Sözlü Anlatım, soru-cevap Yok
12 Sosyal gruplar, küçük gruplar türleri temel işlevlerine göre Sözlü Anlatım, soru-cevap Yok
13 Sosyal gruplar, küçük gruplar türleri ilişki türlerine göre Sözlü Anlatım, soru-cevap Yok
14 Sosyal gruplar, sosyal grup çeşitleri katılımı özellikleri ve süresine göre Sözlü Anlatım, soru-cevap Yok
15 Genel değerlendirme Sözlü Anlatım, soru-cevap Yok
16 Final Sınavı Final Yok

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1464545 Sosyolojideki belli başlı tartışmaları takip edebilme ve bunu dünyadaki örnekleri ile karşılaştırabilir.
2 1464546 Küçük gruplar sosyolojisinin belli başlı kavramlarını açıklayabilir
3 1464547 Küçük gruplar sosyolojisinin Türkiye’deki ve Dünya'daki uygulamaları ve örneklerini açıklayabilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71548 Toplumsal, bilimsel ve etik değerlerin bilincinde olur.
2 71547 Bilimsel ve bilimsel olmayan bilgi kaynakları arasındaki farkı açıklar.
3 71550 Eleştirel düşünebilme yeteneğini geliştirir.
4 71549 Bireysel, toplumsal ve mesleki farkındalığını geliştirir.
5 71551 Sosyoloji araştırmaları ve projelerini uygun yaklaşım, yöntem ve tekniklerle planlar, yürütür ve yorumlar.
6 78543 Disiplinlerarası ekip çalışmalarına ilişkin temel becerileri kazanır. Disiplinlerarası çalışmayı planlar ve yürütür.
7 71552 Sosyolojinin farklı alt alanlarına ilişkin kuramsal yaklaşımları bilir ve güncel araştırmaları değerlendirir.
8 78544 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini edinir.
9 78545 Eğitim sürecinde kazanmış olduğu teorik ve kuramsal bilgiyi karşılaştığı toplumsal durumları anlamak ve problemleri çözmek için uygular.
10 71553 Sosyolojinin farklı alt disiplinlerine ilişkin kavramları betimler ve açıklar.