Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SOS396 Modern Mantık 927003 3 6 6

Dersin Amacı

Bu ders ile amaçlanan, doğru düşünme becerisini kazandırmaktır. Bu bakımdan özellikle ModernMantığın dayandığı ilkelerin öğretilmesi, doğru düşünme, eşdeyişle mantıksal düşünme becerisini kazandırmanın en uygun yoludur.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Araş.Gör.Dr.Selvi Elif Gök

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Özlem, Doğan, 2017, Mantık, Notos Kitap, İstanbul. Yıldırım, Cemal, 1999, Mantık, Bilgi Yayınevi, Ankara. Zekiye Kutlusoy, 2003, Temel Sembolik Mantık, ART Yayınları, Ankara. Grünberg, Teo, 2003, Mantık Terimleri Sözlüğü, ODTÜ Geliştirme Vakfı Yayıncılık, Ankara.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Modern Mantıkta temel kavramların ve yöntemlerin incelenmesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 4 56
29 Bireysel Çalışma 14 5 70
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Önermeler mantığı Doğruluk fonksiyonu mantığı Yok Yok
2 Doğruluk fonksiyonu mantığında sembolleştirme, Doğruluk fonksiyonu mantığında sembolleştirilmiş önermelerin yorumlanması Yok Yok
3 Doğruluk değeri analizi Doğruluk değeri tablosu (Karma doğruluk değeri tablosu), Doğruluk değeri hesaplaması Yok Yok
4 Doğruluk değeri analizi Önermelerin doğruluk değeri hesabı ve çözümlemesi Yok Yok
5 Doğruluk değeri analizi Önermelerin eşdeğerliğinin denetlenmesi, önerme kümelerinin tutarlılığının denetlenmesi Yok Yok
6 Doğruluk değeri analizi Çıkarımların geçerliliğinin denetlenmesi Yok Yok
7 Çözümleyici çizelge yöntemi (Ağaç-açma yöntemi) Yok Yok
8 Ara sınav Ara sınav Yok
9 Çözümleyici çizelge yöntemi (Ağaç-açma yöntemi) Önermelerin eşdeğerliğinin denetlenmesi, önerme kümelerinin tutarlılığının denetlenmesi Yok Yok
10 Çözümleyici çizelge yöntemi (Ağaç-açma yöntemi) Çıkarımların geçerliliğinin denetlenmesi Yok Yok
11 Niceleme mantığı (Yüklemler Mantığı) Niceleme mantığında sembolleştirme Yok Yok
12 Niceleme mantığında yorumlama Niceleme mantığında önermelerin doğruluk-değeri Yok Yok
13 Niceleme mantığında çözümleyici çizelge yöntemi (ağaç-açma yöntemi) Yok Yok
14 Dönem Sonu Sınavı Yok Yok

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1464542 Tutarlı önermeleri turaksız olanlardan, geçerli çıkarımları geçersiz olanlardan ayırt etmeyi bilir
2 1464543 Tutarlı önermeler kurma, geçerli çıkarımlarda bulunma beceresi kazanır
3 1464544 Bunları başkalarına anlatabilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71548 Toplumsal, bilimsel ve etik değerlerin bilincinde olur.
2 71547 Bilimsel ve bilimsel olmayan bilgi kaynakları arasındaki farkı açıklar.
3 71550 Eleştirel düşünebilme yeteneğini geliştirir.
4 71549 Bireysel, toplumsal ve mesleki farkındalığını geliştirir.
5 71551 Sosyoloji araştırmaları ve projelerini uygun yaklaşım, yöntem ve tekniklerle planlar, yürütür ve yorumlar.
6 78543 Disiplinlerarası ekip çalışmalarına ilişkin temel becerileri kazanır. Disiplinlerarası çalışmayı planlar ve yürütür.
7 71552 Sosyolojinin farklı alt alanlarına ilişkin kuramsal yaklaşımları bilir ve güncel araştırmaları değerlendirir.
8 78544 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini edinir.
9 78545 Eğitim sürecinde kazanmış olduğu teorik ve kuramsal bilgiyi karşılaştığı toplumsal durumları anlamak ve problemleri çözmek için uygular.
10 71553 Sosyolojinin farklı alt disiplinlerine ilişkin kavramları betimler ve açıklar.