Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SOS398 Ortaçağ Felsefesi 927003 3 6 6

Dersin Amacı

Bu ders öğrencilerin Ortaçağ'da ortaya çıkmış felsefe akımlarını önceki dönem felsefeleri ve Ortaçağın sosyo-kültürel ve politik koşullarıyla ilişkili bir biçimde tanıtmayı amaçlar

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

PROF. DR. HASAN AYDIN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

İlkçağ Felsefesi Tarihi (1, 2, 3, 4), Prof. Dr. Ahmet Arslan, İst. Bilgi Üniv. Yay. Felsefe Tarihi, Alfred Weber, Sosyal Yay. Ortaçağda felsefe, Betül Çotuksöken, Saffet Babür, Kabalcı Yay. Hellenistic Philosphy : Stoics, Epicureans, Sceptics, A. A. Long, Duckworth Pres. Felsefe Tarihi, M. Gökberk, Remzi Yay.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Origenes, Augustinus, Anselmus, Skolastik, S. Eriugena, Aquino’lu Thomas, D. Scots

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
27 Makale Yazma 1 118 118

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 ‘Ortaçağ’ tanımı; Ortaçağın politik ve sosyokültürel koşulları Dönemin belli başlı felsefelerinin kurucuları, temel sorun ve amaçları bakımından gözden geçirilmesi Yok Yok ortaçağ felefesi.docx
2 Hıristiyanlık ve felsefe Yok Yok ortaçağ felefesi.pdf
3 Augustinus’un varlık ve ruh üzerine görüşleri Yok Yok ortaçağ felefesi.pdf
https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/723620
4 Augustinus’un Ahlak ve Siyaset üzerine görüşleri Yok Yok ortaçağ felefesi.pdf
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/804432
5 Genel Hatlarıyla Skolastik Felsefe Yok Yok ortaçağ felefesi.pdf
6 S. Eriugena: Ruh öğretisi Yok Yok ortaçağ felefesi.pdf
7 S. Eriugena: Tanrı öğretisi Yok Yok ortaçağ felefesi.pdf
8 Anselmus: Varlık ve Tanrı öğretisi Yok Yok ortaçağ felefesi.pdf
9 Ara sınav Ara sınav Yok
10 Aquino’lu Thomas Yok Yok ortaçağ felefesi.pdf
11 D. Scots Yok Yok ortaçağ felefesi.pdf
12 D. Scots Yok Yok ortaçağ felefesi.pdf
13 Skolastiğin Çöküşü ve sonuçları Yok Yok ortaçağ felefesi.pdf
14 Skolastiğin Çöküşü ve sonuçları Yok Yok https://dergipark.org.tr/tr/pub/flsf/issue/48624/617771
15 Özet ve tartışma Yok Yok
16 Final Sınavı Final Yok

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1464539 Ortaçağda ortaya çıkan felsefelerin temel sorunlarını ve amaçlarını kavrama
2 1464540 Ortaçağ felsefelerinin temel sorun ve amaçlarının bu dönemin politik ve kültürel koşullarıyla ilişkisini anlama
3 1464541 Ortaçağ felsefelerinin, ontolojik ve epistemolojik paradigmaları bakımından, farklılıklarını kavrama.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71548 Toplumsal, bilimsel ve etik değerlerin bilincinde olur.
2 71547 Bilimsel ve bilimsel olmayan bilgi kaynakları arasındaki farkı açıklar.
3 71550 Eleştirel düşünebilme yeteneğini geliştirir.
4 71549 Bireysel, toplumsal ve mesleki farkındalığını geliştirir.
5 71551 Sosyoloji araştırmaları ve projelerini uygun yaklaşım, yöntem ve tekniklerle planlar, yürütür ve yorumlar.
6 78543 Disiplinlerarası ekip çalışmalarına ilişkin temel becerileri kazanır. Disiplinlerarası çalışmayı planlar ve yürütür.
7 71552 Sosyolojinin farklı alt alanlarına ilişkin kuramsal yaklaşımları bilir ve güncel araştırmaları değerlendirir.
8 78544 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini edinir.
9 78545 Eğitim sürecinde kazanmış olduğu teorik ve kuramsal bilgiyi karşılaştığı toplumsal durumları anlamak ve problemleri çözmek için uygular.
10 71553 Sosyolojinin farklı alt disiplinlerine ilişkin kavramları betimler ve açıklar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 4
2 3
3 5 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek