Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SOS403 Çalışma Sosyolojisi 927001 4 7 6

Dersin Amacı

Çalışma sosyolojisi ve iş hayatının sosyal yönleri ile ilgili donanım kazandırmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Recep Cengiz

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Durusoy Öztepe, N., Koyuncu, A., Ünlütürk Ulutaş, Ç. (2012) “Çalışma Merkezli Toplumdan Tüketim Toplumuna: Tüketim Kavramı ve Dönüşümü”, Sosyal Güvenlik Dünyası, S. 81. Sungur, Z. (2012), Çalışma Sosyolojisi, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayını. Ecevit, M.,Güneş, F. (2011), Toplumsal Tabakalaşma ve Eşitsizlik, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayını, s. 25-43. Ansal, H. (1999), Esnek Üretimde İşçiler ve Sendikalar, http://www.birlesikmetal.org/kitap/kitap_99/1999-3.pdf Selamoğlu, A. (1998), “Yönetim ve Üretim Anlayışında Değişim”, Japon Modelinin Artan Etkinliği”, Çimento İşveren Dergisi, C. 12, S. 6, s. 8-25. Atılgan, G. ( 2012), “Türkiye’de Toplumsal Sınıflar: 1923- 2010″, 1920’den Günümüze Türkiye’de Toplumsal Yapı ve Değişim, Ankara: Phonix, s. 269-312

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Çalışma ve Çalışma Sosyolojisi Kavramları, Çalışma İlişkilerinin Tarihi, Çalışma ve Çalışma Zamanı Kavramlarının Analizi, Endüstriyel Çalışma ve Örgütler, İşbölümü ve Teorileri, İş Grupları ve İşin Toplumsal Yapısı, Endüstriyel İş Ortamında İş İlişkileri, , Modern Toplum ve Çalışma İlişkilerin Değişimi, Bilgi Toplumları ve Temel Özellikleri, Kadının Çalışma Yaşamındaki Yeri, çalışma yaşamının güncel sorun alanları (esnek istihdam, güvencesizleşme, işsizlik, emek göçü,), yeni çalışma biçimleri ve işin geleceği

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 3 39
10 Tartışma 13 1 13
29 Bireysel Çalışma 11 2 22
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 5 25
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 7 35
34 Okuma 14 1 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş, dersin tanıtılması çalışma sos..docx
2 Çalışma sosyolojisinin tanımı, genel kavramları ve perspektifler Okuma Yok çalışma sos..docx
3 Toplumsal tabakalaşma ve farklı sosyolojik yaklaşımlar çalışma sos..docx
4 Çalışma sosyolojisinde klasik yaklaşımlar Okuma Yok çalışma sos..docx
5 Kapitalist ekonominin iş modelleri: Fordist dönem Okuma Yok çalışma sos..docx
6 Kapitalist ekonominin iş modelleri: Post-Fordist dönem, esnek emek Okuma Yok çalışma sos..docx
7 Neoliberalizm ve emek piyasasının dönüşümü Okuma Yok çalışma sos..docx
8 Küreselleşme, teknoloji ve bilgi devrimi Okuma Yok çalışma sos..docx
9 Vize Okuma Yok çalışma sos..docx
10 Çalışma hayatında güncel problemler Okuma Yok çalışma sos..docx
11 Türkiye'de çalışma hayatı Okuma Yok çalışma sos..docx
12 Kadın ve işgücü piyasası Okuma Yok çalışma sos..docx
13 Göç ve işgücü piyasası Okuma Yok çalışma sos..docx
14 Genel Değerlendirme Okuma Yok çalışma sos..docx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1462159 Çalışma hayatına ilişkin temel kavram ve sorunları bilir.
2 1462160 Ekonomik, siyasi ve kültürel değişmelerin çalışma hayatını nasıl şekillendirdiğine dair bilgi sahibi olur.
3 1462161 Kapitalist toplumdaki iş ilişkileri ve ağlarını anlar.
4 1462162 Küreselleşmenin çalışma hayatına etkisini kavrar.
5 1462163 Türkiye'deki çalışma hayatının gerçekleri ve problemlerini bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71548 Toplumsal, bilimsel ve etik değerlerin bilincinde olur.
2 71547 Bilimsel ve bilimsel olmayan bilgi kaynakları arasındaki farkı açıklar.
3 71550 Eleştirel düşünebilme yeteneğini geliştirir.
4 71549 Bireysel, toplumsal ve mesleki farkındalığını geliştirir.
5 71551 Sosyoloji araştırmaları ve projelerini uygun yaklaşım, yöntem ve tekniklerle planlar, yürütür ve yorumlar.
6 78543 Disiplinlerarası ekip çalışmalarına ilişkin temel becerileri kazanır. Disiplinlerarası çalışmayı planlar ve yürütür.
7 71552 Sosyolojinin farklı alt alanlarına ilişkin kuramsal yaklaşımları bilir ve güncel araştırmaları değerlendirir.
8 78544 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini edinir.
9 78545 Eğitim sürecinde kazanmış olduğu teorik ve kuramsal bilgiyi karşılaştığı toplumsal durumları anlamak ve problemleri çözmek için uygular.
10 71553 Sosyolojinin farklı alt disiplinlerine ilişkin kavramları betimler ve açıklar.