Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SOS405 Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları 927001 4 7 6

Dersin Amacı

Bu ders toplumsal cinsiyet temelindeki kavram, teori ve tartışmaları öğretmeyi amaçlamaktadır. Eşitsizlik, patriarki, siyasal yaşamda temsil gibi konular farklı çerçevelerde tartışılacaktır. Tarihsel bir analizle toplumsal cinsiyet farklılıklarının nasıl ortaya çıktığı ve evrim geçirildiği analiz edilecektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yar. Doç. Dr. Yasemin Yüce Tar

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ayşe Önal, Namus Cinayetleri Jospehine Donovan: Feminist Teori Aksu Bora: 90'larda Türkiye'de Feminizm Fevziye Saylan: Toplumsal Cinsiyet ve Eğitim

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

"Toplumsal cinsiyet” kavramının nasıl sosyal olarak doğduğunu ve kavramın neler içerdiğini anlatarak başlar. Siyaset, ekonomi, kamu ve özel alanlarını analiz ederek dersin amacı toplumsal cinsiyet farklılıklarının günümüzde bireylerin hayatlarını nasıl etkilediğini ve onların karşılaştıkları kıstılamaları anlamaya çalışır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
4 Quiz 2 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 3 39
10 Tartışma 10 1 10
28 Makale Kritik Etme 12 2 24
29 Bireysel Çalışma 11 2 22
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 14 1 14
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 15 1 15
34 Okuma 12 2 24

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin içeriği hakkında bilgi Yok Yok toplumsal cinisyet 4.sınıf.docx
2 Toplumsal Cinsiyet Nedir? Okuma Yok
3 Feminizm ve Kadınların Sivil Toplumu Okuma Yok
4 Liberal Feminizm Okuma Yok
5 Sosyalist Feminizm Okuma Yok
6 Radikal Feminizm Okuma Yok
7 Film Gösterimi Yok Yok
8 Vize Yok Yok
9 Kadın ve İstihdam Okuma Yok
10 Kadın ve Eğitim Okuma Yok
11 Kadın ve Siyaset Okuma Yok
12 Türkiye’de Kadın Kütüphane Araştırması Yok
13 Türkiye’de kadına yönelik şiddet Kütüphane Araştırması Yok
14 Değerlendirme Yok Yok

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1462008 Toplumsal cinsiyetin neden sosyal olarak inşaa edildiğini anlatabilir
2 1462009 Devlet ve toplumsal cinsiyet arasındaki ilişkiyi irdeleyebilir
3 1462010 Birinci, ikinci ve üçüncü dalga feminizmleri birbirleriyle karşılaştırabilir
4 1462011 İş dağılımda ve siyasi temsilde mevcut olan cinsiyete bağlı ayrımları açıklayabilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71548 Toplumsal, bilimsel ve etik değerlerin bilincinde olur.
2 71547 Bilimsel ve bilimsel olmayan bilgi kaynakları arasındaki farkı açıklar.
3 71550 Eleştirel düşünebilme yeteneğini geliştirir.
4 71549 Bireysel, toplumsal ve mesleki farkındalığını geliştirir.
5 71551 Sosyoloji araştırmaları ve projelerini uygun yaklaşım, yöntem ve tekniklerle planlar, yürütür ve yorumlar.
6 78543 Disiplinlerarası ekip çalışmalarına ilişkin temel becerileri kazanır. Disiplinlerarası çalışmayı planlar ve yürütür.
7 71552 Sosyolojinin farklı alt alanlarına ilişkin kuramsal yaklaşımları bilir ve güncel araştırmaları değerlendirir.
8 78544 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini edinir.
9 78545 Eğitim sürecinde kazanmış olduğu teorik ve kuramsal bilgiyi karşılaştığı toplumsal durumları anlamak ve problemleri çözmek için uygular.
10 71553 Sosyolojinin farklı alt disiplinlerine ilişkin kavramları betimler ve açıklar.