Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SOS401 Sosyolojik Araştırma I 927001 4 7 6

Dersin Amacı

Bu ders, sosyal bilimlerde araştırma tekniklerini örnekleriyle beraber araştırmayı ve öğrencilere kendi başlarına bir sosyal araştırma yürütebilecek yetenekleri vermeyi amaçlar.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. N. Usta, Doç. Dr. S. Eren, Doç. Dr. R. Cengiz, Doç. Dr. Y. Yüce, Dr. Öğr. Üyesi M. Him, Dr. Öğr. Üyesi İ. Sucu, Dr. Öğr. Üyesi M. Kırmızı, Öğr. Görevlisi Dr. G. Aydın

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Weber, Max. Sosyal Bilimlerin Metodolojisi. İstanbul: Küre Yayınları, 2012. Durkheim, Emile. Sosyolojik Metodun Kuralları. İstanbul: Sosyal Yayınları, 1994. Böke, Kaan (2011). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. İstanbul: Alfa Yayınları. Gökçe, Birsen (2012). Toplumsal Bilimlerde Araştırma. Ankara: Savaş Yayınevi. Becker, Howard S. (2015). Mesleğin İncelikleri. Ankara: Heretik Yayıncılık. Becker, Howard S. (2015). Sosyal Bilimcilerin Yazma Çilesi. Ankara: Heretik Yayıncılık. Layder, Derek (2013). Sosyolojik Araştırma Pratiği. Ankara: Heretik Yayıncılık. 1994.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Sosyal bilimlerde araştırma metodlarının belli başlı yöntemleri tanınacaktır. Sosyal bilimlerde araştırma yöntemlerinin Türkiye’deki uygulamaları ve örnekleri hakkında bilgi verilecektir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
6 Uygulama/Pratik 1 25 1
20 Rapor Hazırlama 1 50 1
22 Proje Hazırlama 1 25 1
36 Rapor 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 14 3 42
10 Tartışma 4 5 20
12 Takım/Grup Çalışması 14 1 14
22 Proje Hazırlama 13 3 39
23 Proje Sunma 1 10 10
27 Makale Yazma 1 10 10
29 Bireysel Çalışma 1 15 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Saha araştırması ve araştırma teknikleri uygulaması Saha araştırması Yok
2 Saha araştırması ve araştırma teknikleri uygulaması Saha araştırması Yok
3 Saha araştırması ve araştırma teknikleri uygulaması Saha araştırması Yok
4 Saha araştırması ve araştırma teknikleri uygulaması Saha araştırması Yok
5 Saha araştırması ve araştırma teknikleri uygulaması Saha araştırması Yok
6 Saha araştırması ve araştırma teknikleri uygulaması Saha araştırması Yok
7 Saha araştırması ve araştırma teknikleri uygulaması Saha araştırması Yok
8 Saha araştırması ve araştırma teknikleri uygulaması Saha araştırması Yok
9 Saha araştırması ve araştırma teknikleri uygulaması Saha araştırması Yok
10 Saha araştırması ve araştırma teknikleri uygulaması Saha araştırması Yok
11 Saha araştırması ve araştırma teknikleri uygulaması Saha araştırması Yok
12 Saha araştırması ve araştırma teknikleri uygulaması Saha araştırması Yok
13 Saha araştırması ve araştırma teknikleri uygulaması Saha araştırması Yok
14 Saha araştırması ve araştırma teknikleri uygulaması Saha araştırması Yok

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1237193 Sosyal bilimlerde araştırma metotlarını kavramak
2 1237194 Öğrencinin bireysel olarak toplumsal süreçler üzerinden analiz yapabilme yeteneği edinebilmesi
3 1237195 Sosyal bilim metotları üzerine tartışmaları takip edebilme ve bunu dünyadaki örnekleri ile kıyaslama yeteneği edinebilmek.
4 1237196 Sosyal bilimlerin araştırma metotları hakkında etik ve toplumsal sorumluluk bilinci edinebilmek.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63780 Toplumsal, bilimsel ve etik değerlerin bilincinde olur.
2 63779 Bilimsel ve bilimsel olmayan bilgi kaynakları arasındaki farkı açıklar.
3 63778 Sosyolojinin farklı alt disiplinlerine ilişkin kavramları betimler ve açıklar.
4 63783 Eleştirel düşünebilme yeteneğini geliştirir.
5 63781 Bireysel, toplumsal ve mesleki farkındalığını geliştirir.
6 63782 Saha araştırması yapma ve bunları bilgisayar ortamına istatistiksel değerlendirmelere tabii tutma becerilerini geliştirir.
7 63784 Sosyoloji araştırmaları ve projelerini planlar ve yürütür.
8 63793 Sosyolojik proje ve araştırmalarında ve uygulamalarında etik ilkeler doğrultusunda davranır.
9 63785 Disiplinlerarası ekip çalışmalarına ilişkin temel becerileri kazanır. Disiplinlerarası çalışmayı planlar ve yürütür.
10 63794 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini edinir.
11 63786 Araştırma verisine uygun istatistiği seçer, uygular ve sonuçları yorumlar.
12 63787 Sosyolojinin farklı alt alanlarına ilişkin kuramsal yaklaşımları bilir ve güncel araştırmaları değerlendirir.
13 63788 Eğitim sürecinde kazanmış olduğu teorik ve kuramsal bilgiyi karşılaştığı problemleri çözmek için uygular.
14 63789 Disiplinler arası bilgi ve kavrayışa sahip olabilmek için, birlikte çalışma becerilerini artırarak, sözlü ve yazılı sunum becerisi kazanır.
15 63790 Sosyal çoğulculuğu kavrar ve sosyal değişimleri değerlendirir.
16 63791 Klasik ve Çağdaş Sosyoloji kuramlarını bilir ve sosyolojik ekolleri tanımlar.
17 63792 Kişiler arası ve kültürel bağlamda davranışları tanımlar ve açıklar.