Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SOS421 Yoksulluk Sosyolojisi 927003 4 7 6

Dersin Amacı

Yoksulluk sosyolojisinin temel kavramlarının, kuramlarının ve yaklaşımlarının bilinmesi, yoksulluğun tarihsel süreçteki gelişminin bilinmesi ve yoksulluğun Türkiye’deki profilinin çıkarılması dersin genel amacıdır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi İlyas Sucu

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ayşe Buğra, Kapitalizm, Yoksulluk ve Türkiye’de Sosyal Politika Fikret Şenses, Küreselleşmenin Öteki Yüzü Yoksulluk Guy Standing, Prekarya: Yeni Tehlikeli Sınıf Nurgün Oktik, Türkiye’de Yoksulluk Çalışmaları Oğuz Işık ve M. Melih Pınarcıoğlu, Nöbetleşe Yoksulluk George Orwell, Paris ve Londra’da Beş Parasız Necmi Erdoğan, Yoksulluk Halleri-Türkiye’de Kent Yoksulluğunun Toplumsal Görünümleri Aslıcan Kalfa-Topateş, Dilenciler – Türkiye’de Yoksulluk ve Dilenme Kültürü

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu ders kapsamında yoksulluk olgusu öncelikle bir toplumsal tip olarak ele alınacak, daha sonra bu olguyu ortaya çıkaran süreçler, tarihsel gelişim incelenecektir. Yoksulluk olgusunun ele alınış biçimi yani yaklaşımların farklılıklarının yoksulluk kavramsallaştırmasına, yoksulluğun nedenlerine ve mücadele biçimlerine nasıl etki ettiği ve ortaya çıkan farklı kuramlar incelenecek ve tartışılacaktır. Ayrıca yoksulluk olgusunun Türkiye’deki görünümü, profili, ele alınışı incelenecektir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 70 1
4 Quiz 1 30 1
2 Final Sınavı 1 50 1
44 Makale Yazma 1 50 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 3 39
10 Tartışma 5 5 25
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 4 7 28
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 5 25
34 Okuma 10 1 10
54 Ev Ödevi 4 5 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş, ders planı ve kaynakçalar Yok Yok
2 Yoksulluk ilgisi, Türkiye’de yoksulluk çalışmaları ve yoksulluk sosyolojisi kaynakçası Okuma Yok
3 Bir toplumsal tip örneği: Yoksul Okuma Yok
4 Yoksulluk: Tarihsel süreç Okuma Yok
5 Kavramsal çerçeve (mutlak/göreli yoksulluk, yoksulluk kültürü, dip sınıf, sosyal dışlanma) Okuma Yok
6 Kavramsal çerçeve (prekarya, nöbetleşe yoksulluk, yeni yoksulluk ve kentsel yoksulluk) Okuma Yok
7 Yoksulluğun nedenleri Okuma Yok
8 Yoksullukla mücadele: Kurumlar, yaklaşımlar ve uygulamalar Okuma Yok
9 Ara Sınav Okuma Yok
10 Türkiye’de yoksulluk halleri üzerine örnekler ve tartışmalar Okuma Yok
11 Yoksulluğun teşhiri: Yazılı ve görsel medya Okuma Yok
12 Yoksulluğun edebiyatı Okuma Yok
13 Türkiye’de yoksulluk profili Okuma Yok
14 Genel Değerlendirme Okuma Yok

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1461085 Yoksulluk olgusunun temel kavramlarını bilir.
2 1461086 Yoksulluğun tarihsel süreç içindeki gelişimini açıklar.
3 1461087 Yoksulluğun nedenleri ve mücadele yöntemlerini tartışır.
4 1461088 Yoksulluğun Türkiye bağlamındaki gelişimini ve profilini izah eder.
5 1461089 Yoksulluğun teşhir biçimini fark eder.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71548 Toplumsal, bilimsel ve etik değerlerin bilincinde olur.
2 71547 Bilimsel ve bilimsel olmayan bilgi kaynakları arasındaki farkı açıklar.
3 71550 Eleştirel düşünebilme yeteneğini geliştirir.
4 71549 Bireysel, toplumsal ve mesleki farkındalığını geliştirir.
5 71551 Sosyoloji araştırmaları ve projelerini uygun yaklaşım, yöntem ve tekniklerle planlar, yürütür ve yorumlar.
6 78543 Disiplinlerarası ekip çalışmalarına ilişkin temel becerileri kazanır. Disiplinlerarası çalışmayı planlar ve yürütür.
7 71552 Sosyolojinin farklı alt alanlarına ilişkin kuramsal yaklaşımları bilir ve güncel araştırmaları değerlendirir.
8 78544 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini edinir.
9 78545 Eğitim sürecinde kazanmış olduğu teorik ve kuramsal bilgiyi karşılaştığı toplumsal durumları anlamak ve problemleri çözmek için uygular.
10 71553 Sosyolojinin farklı alt disiplinlerine ilişkin kavramları betimler ve açıklar.