Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SOS423 Sağlık Sosyolojisi 927003 4 7 6

Dersin Amacı

Sağlık sosyolojisindeki başlıca kavramları tanımlamak; sağlık sosyolojisinin tarihsel gelişimini ve bu dala yönelik kuramsal yaklaşımları aktarmak; sağlığı toplumsal bir süreç olarak ele alarak ekonomi-politik ve sosyo-kültürel yönlerden incelemek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Meriç Kırmızı

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

- Bird, C. E., Conrad, P., Fremont, A. M. ve Timmermans, S. (Ed.) (2010). Handbook of Medical Sociology (6. Baskı). Nashville: Vanderbilt University Press. [İngilizce] - Cirhinlioğlu, Z. (2017). Sağlık Sosyolojisi (7. baskı). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık. (OMÜ Merkez Kütüphane 306.461 C578s) - Cockerham, W.C. (2012). Medical Sociology (12. Baskı). New Jersey: Pearson Education. [İngilizce] - Conrad, P. (1975). The Discovery of Hyperkinesis: Notes on the Medicalization of Deviant Behavior. Social Problems, 23(1): 12–21. [İngilizce] - Gabe, J. and Monaghan, L. (Ed.) (2013). Key Concepts in Medical Sociology (2. baskı). Londra: SAGE. [İngilizce] - Öz, İ. (2016). Türkiye'de Sağlık Sosyolojisi. M. Özben ve İ. Öz (Ed.). Sağlık Sosyolojisi (s. 9-11) içinde. Erzurum: Atatürk Üniversitesi, Açık öğretim Fakültesi Yayını. - Özbay, C. ve Erol, M. (2018). Vatandaşlık Rejimi, Cinsellikler ve Beden Siyaseti. Cogito, 90: 201-204. - Özben, M. ve Öz, İ. (Ed.) (2016). Sağlık Sosyolojisi. Erzurum: Atatürk Üniversitesi, Açık öğretim Fakültesi Yayını. - Özçelik Adak, N. (2002). Sağlık Sosyolojisi Kadın ve Kentleşme. İstanbul: Birey Yayıncılık. - Pala, K. (Der.) (2018). Türkiye’de Sağlıkta Kamu-Özel Ortaklığı: Şehir Hastaneleri. İstanbul: İletişim Yayınları. - Seale, C. (2008) Mapping the Field of Medical Sociology: A Comparative Analysis of Journals. Sociology of Health ve Illness, 30(5): 677–695. [İngilizce] - Wallace, R. A. ve Wolf, A. (2015). Bedenin Yeniden Keşfi: Beden Sosyolojisi ve Sosyobiyoloji. R.A. Wallace ve A. Wolf, Çağdaş Sosyoloji Kuramları: Klasik Geleneğin Genişletilmesi (s. 500-541) içinde. Ankara: Doğu Batı Yayınları.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Sağlık sosyolojisinin tarihçesi, kavramları ve kuramları; sağlık politikaları; iş sağlığı; toplumsal sağlık; sağlık ve tüketim; sağlık ve kent; depresyon, yalnızlık, yaşlanma ve ölüm

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 70 1
5 Derse Katılım 1 10 1
12 Takım/Grup Çalışması 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 3 39
10 Tartışma 8 1 8
29 Bireysel Çalışma 10 2 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 5 25
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 5 25
34 Okuma 12 2 24
49 Performans 6 1 6

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sağlık sosyolojisindeki başlıca kavramlar Okuma Yok Hafta I.docx
2 Sağlık sosyolojisindeki başlıca kavramlar Okuma Yok Hafta I.docx
3 Tıp tarihi Okuma Yok Hafta II.docx
4 Sağlık sosyolojisinin tarihsel gelişimi Okuma Yok Hafta III.docx
5 Sağlık sosyolojisinin tarihsel gelişimi Okuma Yok Hafta III.docx
6 Sağlık sosyolojisine kuramsal yaklaşımlar Okuma Yok Hafta IV.docx
7 Sağlık sosyolojisine kuramsal yaklaşımlar Okuma Yok Hafta IV.docx
8 Tıbbileştirme Okuma Yok Hafta V.docx
9 Ara sınav Ara sınav Yok
10 Beden ve tüketim Okuma Yok Hafta VI.docx
11 Toplumsal sınıf ve sağlık Okuma Yok Hafta VII.docx
12 Pandemi ve halk sağlığı tartışmaları Okuma Yok
13 Öğrenci grup ödevleri Sunum Yok
14 Ders değerlendirme Tartışma Yok

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1463815 Ders sağlığın toplumsal örüntülerini vurgular.
2 1463816 İnsan sağlığı ve toplum ilişkisini araştırır.
3 1463817 Toplumsal kültürün insan ve toplum sağlığına etkilerini örnekler üzerinden tartışır.
4 1463818 Sağlık ve hastalık kavramlarının toplumsal kaynaklarını araştırır.
5 1463819 Sağlık anlayışında ülkeler arasındaki farklılıkları inceler.
6 1497157 Sağlık sosyolojisi disiplininin tarihsel gelişimini öğretir.
7 1497158 Sağlık sosyolojisinin temel kavramları ve kuramlarını ele alır.
8 1497159 Sağlık ve toplum ilişkisindeki güncel tartışmaları örnek olarak inceler.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71548 Toplumsal, bilimsel ve etik değerlerin bilincinde olur.
2 71547 Bilimsel ve bilimsel olmayan bilgi kaynakları arasındaki farkı açıklar.
3 71550 Eleştirel düşünebilme yeteneğini geliştirir.
4 71549 Bireysel, toplumsal ve mesleki farkındalığını geliştirir.
5 71551 Sosyoloji araştırmaları ve projelerini uygun yaklaşım, yöntem ve tekniklerle planlar, yürütür ve yorumlar.
6 78543 Disiplinlerarası ekip çalışmalarına ilişkin temel becerileri kazanır. Disiplinlerarası çalışmayı planlar ve yürütür.
7 71552 Sosyolojinin farklı alt alanlarına ilişkin kuramsal yaklaşımları bilir ve güncel araştırmaları değerlendirir.
8 78544 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini edinir.
9 78545 Eğitim sürecinde kazanmış olduğu teorik ve kuramsal bilgiyi karşılaştığı toplumsal durumları anlamak ve problemleri çözmek için uygular.
10 71553 Sosyolojinin farklı alt disiplinlerine ilişkin kavramları betimler ve açıklar.