Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SOS425 Edebiyat Sosyolojisi 927003 4 7 6

Dersin Amacı

Edebiyatın sosyolojiyle ilişkisini kavramak. Yazar, okur, metin bağlamında edebi eserin oluşumunu kavramak. Türk Edebiyatının sosyoloji açısından taşıdığı değeri anlamak. Türk Edebiyatının sosyolojik açıdan değerlendirmesini yapmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yar. Doç. Dr. Yasemin Yüce Tar

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Edebiyat Sosyolojisi, Ed. Köksal Alver, Hece Yay. Edebiyat sosyolojisi İncelemeleri, Ed. Köksal Alver, Hece Yay. Türkiye'de Yazınsal Bilincin Oluşumu, H. Bülent Kahraman, Kapı Yay. Türk Edebiyatına Eleştirel Bir Bakış I-II-III, Berna Moran, İletişim Yay. Türkiye'de Roman ve Toplumsal Değişme, Fethi Naci, Gerçek Yay.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Edebiyat ve toplum ilişkisi Edebiyatın sosyolojik imkanı Edebiyat sosyolojisinde yaklaşımlar Türk edebiyatının sosyolojisi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 3 39
10 Tartışma 14 1 14
29 Bireysel Çalışma 1 6 6
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 1 15 15
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
49 Performans 4 5 20
54 Ev Ödevi 13 3 39

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş, Tanıtım,Disiplinlerarasılık Yok Yok
2 Edebiyat ve Sosyoloji ilişkisi Okuma Yok
3 Edebiyat ve Sosyoloji Okuma Yok
4 Marksist Yaklaşım Okuma Yok
5 Jameson Okuma Yok
6 Bourdieu ve Edebi Alan Okuma Yok
7 Arasınav Okuma Yok
8 Bourdieu ve Edebi Alan Okuma Yok
9 Türk Edebiyatının sosyolojisi Okuma Yok
10 Türk Edebiyatının Sosyolojisi Okuma Yok
11 Tanzimat Edebiyatı Okuma Yok
12 Cumhuriyet Edebiyatı ( Milliyetçi-İslamcı-Sol Yaklaşımlar) Okuma Yok
13 Cumhuriyet Edebiyatı ( Milliyetçi-İslamcı-Sol Yaklaşımlar) Okuma Yok
14 Cumhuriyet Edebiyatı ( Milliyetçi-İslamcı-Sol Yaklaşımlar) Okuma Yok

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1237904 Edebiyat ve sosyoloji arasındaki yakın ilişkiyi anlar.
2 1237905 Edebiyat sosyolojisindeki temel yaklaşımları açıklar.
3 1237906 Modern Türk edebiyatının sosyolojik özelliklerini açıklar.
4 1237907 Postmodern Türk edebiyatının sosyolojik özelliklerini açıklar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63780 Toplumsal, bilimsel ve etik değerlerin bilincinde olur.
2 63779 Bilimsel ve bilimsel olmayan bilgi kaynakları arasındaki farkı açıklar.
3 63778 Sosyolojinin farklı alt disiplinlerine ilişkin kavramları betimler ve açıklar.
4 63783 Eleştirel düşünebilme yeteneğini geliştirir.
5 63781 Bireysel, toplumsal ve mesleki farkındalığını geliştirir.
6 63782 Saha araştırması yapma ve bunları bilgisayar ortamına istatistiksel değerlendirmelere tabii tutma becerilerini geliştirir.
7 63784 Sosyoloji araştırmaları ve projelerini planlar ve yürütür.
8 63793 Sosyolojik proje ve araştırmalarında ve uygulamalarında etik ilkeler doğrultusunda davranır.
9 63785 Disiplinlerarası ekip çalışmalarına ilişkin temel becerileri kazanır. Disiplinlerarası çalışmayı planlar ve yürütür.
10 63794 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini edinir.
11 63786 Araştırma verisine uygun istatistiği seçer, uygular ve sonuçları yorumlar.
12 63787 Sosyolojinin farklı alt alanlarına ilişkin kuramsal yaklaşımları bilir ve güncel araştırmaları değerlendirir.
13 63788 Eğitim sürecinde kazanmış olduğu teorik ve kuramsal bilgiyi karşılaştığı problemleri çözmek için uygular.
14 63789 Disiplinler arası bilgi ve kavrayışa sahip olabilmek için, birlikte çalışma becerilerini artırarak, sözlü ve yazılı sunum becerisi kazanır.
15 63790 Sosyal çoğulculuğu kavrar ve sosyal değişimleri değerlendirir.
16 63791 Klasik ve Çağdaş Sosyoloji kuramlarını bilir ve sosyolojik ekolleri tanımlar.
17 63792 Kişiler arası ve kültürel bağlamda davranışları tanımlar ve açıklar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Öğrenme Çıktısı
1 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 2 2 1 4 3
2 3 2 3 4 2 3 5 4 3 3 4 4 3 4 3 4 3
3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 5 3 4 4 4 4 3 3
4 3 3 5 3 5 4 4 4 4 3 4 5 3 4 3 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek