Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SOS425 Edebiyat Sosyolojisi 927003 4 7 6

Dersin Amacı

Edebiyatın sosyolojiyle ilişkisini kavramak. Yazar, okur, metin bağlamında edebi eserin oluşumunu kavramak. Türk Edebiyatının sosyoloji açısından taşıdığı değeri anlamak. Türk Edebiyatının sosyolojik açıdan değerlendirmesini yapmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yar. Doç. Dr. Yasemin Yüce Tar

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Edebiyat Sosyolojisi, Ed. Köksal Alver, Hece Yay. Edebiyat sosyolojisi İncelemeleri, Ed. Köksal Alver, Hece Yay. Türkiye'de Yazınsal Bilincin Oluşumu, H. Bülent Kahraman, Kapı Yay. Türk Edebiyatına Eleştirel Bir Bakış I-II-III, Berna Moran, İletişim Yay. Türkiye'de Roman ve Toplumsal Değişme, Fethi Naci, Gerçek Yay.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Edebiyat ve toplum ilişkisi Edebiyatın sosyolojik imkanı Edebiyat sosyolojisinde yaklaşımlar Türk edebiyatının sosyolojisi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 3 39
10 Tartışma 14 1 14
29 Bireysel Çalışma 1 6 6
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 1 15 15
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
49 Performans 4 5 20
54 Ev Ödevi 13 3 39

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş, Tanıtım,Disiplinlerarasılık Yok Yok
2 Edebiyat ve Sosyoloji ilişkisi Okuma Yok
3 Edebiyat ve Sosyoloji Okuma Yok
4 Marksist Yaklaşım Okuma Yok
5 Jameson Okuma Yok
6 Bourdieu ve Edebi Alan Okuma Yok
7 Arasınav Okuma Yok
8 Bourdieu ve Edebi Alan Okuma Yok
9 Türk Edebiyatının sosyolojisi Okuma Yok
10 Türk Edebiyatının Sosyolojisi Okuma Yok
11 Tanzimat Edebiyatı Okuma Yok
12 Cumhuriyet Edebiyatı ( Milliyetçi-İslamcı-Sol Yaklaşımlar) Okuma Yok
13 Cumhuriyet Edebiyatı ( Milliyetçi-İslamcı-Sol Yaklaşımlar) Okuma Yok
14 Cumhuriyet Edebiyatı ( Milliyetçi-İslamcı-Sol Yaklaşımlar) Okuma Yok

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1462285 Edebiyat ve sosyoloji arasındaki yakın ilişkiyi anlar.
2 1462286 Edebiyat sosyolojisindeki temel yaklaşımları açıklar.
3 1462287 Modern Türk edebiyatının sosyolojik özelliklerini açıklar.
4 1462288 Postmodern Türk edebiyatının sosyolojik özelliklerini açıklar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71548 Toplumsal, bilimsel ve etik değerlerin bilincinde olur.
2 71547 Bilimsel ve bilimsel olmayan bilgi kaynakları arasındaki farkı açıklar.
3 71550 Eleştirel düşünebilme yeteneğini geliştirir.
4 71549 Bireysel, toplumsal ve mesleki farkındalığını geliştirir.
5 71551 Sosyoloji araştırmaları ve projelerini uygun yaklaşım, yöntem ve tekniklerle planlar, yürütür ve yorumlar.
6 78543 Disiplinlerarası ekip çalışmalarına ilişkin temel becerileri kazanır. Disiplinlerarası çalışmayı planlar ve yürütür.
7 71552 Sosyolojinin farklı alt alanlarına ilişkin kuramsal yaklaşımları bilir ve güncel araştırmaları değerlendirir.
8 78544 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini edinir.
9 78545 Eğitim sürecinde kazanmış olduğu teorik ve kuramsal bilgiyi karşılaştığı toplumsal durumları anlamak ve problemleri çözmek için uygular.
10 71553 Sosyolojinin farklı alt disiplinlerine ilişkin kavramları betimler ve açıklar.