Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SOS499 Aydınlanma Felsefesi 927003 4 7 6

Dersin Amacı

Aydınlanma Düşüncesini kavramak ve Aydınlanmacı Düşünürlerin felsefi düşünceleri aracılığıyla bu düşünce ilen olan bağlantılarını ortaya koymak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğretim Görevlisi Dr. Didem Delice

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

D. Outram, Aydınlanma, Dost. Oskar Ewald, Fransız Aydınlanma Felsefesi, DoğuBatı. E. Cassirer, Rousseau, Kant, Goethe, T.İ.B. Kültür Yay. T.W. Adorno-M. Horkheimer, Aydınlanmanın Diyalektiği, Kabalcı. J.J.Rousseau: Bilimler ve Sanatlar Üstüne Söylev, Toplum Sözleşmesi, Eşitsizliğin Kökeni. I. Kant, Seçilmiş Yazılar İçinde, Aydınlanma Nedir?, çev: N. Bozkurt, Remzi Kitabevi

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Aydınlanma Düşüncesi ve temel Aydınlanmacı Düşünürler.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 80 1
4 Quiz 2 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
4 Quiz 2 2 4
29 Bireysel Çalışma 13 4 52
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 14 14
34 Okuma 13 4 52
52 Quiz için Bireysel Çalışma 2 8 16

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Aydınlanma Düşüncesi Nedir? 1- Aydınlanma Düşüncesi.pdf
2 İngiliz Aydınlanma Düşüncesi Ve Temel Filozoflar: J. Locke, D. Hume 2- İngiliz Aydınlanma Düşüncesi ve Temel Filozoflar J. Locke, D. Hume.pdf
3 Fransız Aydınlanma Düşüncesi Ve Temel Filozoflar: P. Bayle, Montesquieu 3- Fransız Aydınlanma Düşüncesi ve Temel Filozoflar P. Bayle, Montesquieu.pdf
4 Voltaire, Ansiklopedistler: Diderot, D'Alembert 4- Voltaire, Ansiklopedistler -Diderot, D'Alembert.pdf
5 Materyalist Düşünceler: La Mettrie, Helvetius, Holbach 5- Materyalist Düşünceler -La Mettrie, Helvetius, Holbach.pdf
6 J.J.Rousseau Ve Aydınlanma Düşüncesi 6- J.J.Rousseau ve Aydınlanma Düşüncesi.pdf
7 J.J.Rousseau: Bilimler Ve Sanatlar Üstüne Söylev 7- J.J.Rousseau -Bilimler ve Sanatlar Üstüne Söylev.pdf
8 J.J.Rousseau: Bilimler Ve Sanatlar Üstüne Söylev 8- J.J.Rousseau -Bilimler ve Sanatlar Üstüne Söylev.pdf
9 Vize 9- Vize.pdf
10 J.J.Rousseau: Toplum Sözleşmesi 10- J.J.Rousseau -Toplum Sözleşmesi.pdf
11 J.J.Rousseau: Toplum Sözleşmesi. 11- J.J.Rousseau -Toplum Sözleşmesi.pdf
12 J.J.Rousseau: Eşitsizliğin Kökeni 12- J.J.Rousseau -Eşitsizliğin Kökeni.pdf
13 J.J.Rousseau: Eşitsizliğin Kökeni 13- J.J.Rousseau -Eşitsizliğin Kökeni.pdf
14 Alman Aydınlanma Düşüncesi'nin Temel Özellikleri Ve Kant'ın Aydınlanma Düşüncesi İle Olan İlişkisi 14- Alman Aydınlanması -Kant.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1464490 Genelde Aydınlanma Düşüncesinin temel problemlerinin ne olduğunu öğrenecek.
2 1464491 Özelde İngiliz, Fransız ve Alman Aydınlanma Düşüncesinin temel özelliklerinin ne olduğu hakkında bilgi sahibi olacak.
3 1464488 Aydınlanma Düşüncesi Geleneği içinde yer alan bazı temel düşünürler ve eserleri hakkında bilgi sahibi olacak.
4 1464489 J.J.Rousseau'nun Aydınlanma Düşüncesi ile olan bağlantısının ne olduğu hakkında bilgi sahibi olacak.
5 1464492 J.J.Rousseau'nun bu konuya temel teşkil eden eserlerini tanıma ve okuma fırsatı bulacak.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71548 Toplumsal, bilimsel ve etik değerlerin bilincinde olur.
2 71547 Bilimsel ve bilimsel olmayan bilgi kaynakları arasındaki farkı açıklar.
3 71550 Eleştirel düşünebilme yeteneğini geliştirir.
4 71549 Bireysel, toplumsal ve mesleki farkındalığını geliştirir.
5 71551 Sosyoloji araştırmaları ve projelerini uygun yaklaşım, yöntem ve tekniklerle planlar, yürütür ve yorumlar.
6 78543 Disiplinlerarası ekip çalışmalarına ilişkin temel becerileri kazanır. Disiplinlerarası çalışmayı planlar ve yürütür.
7 71552 Sosyolojinin farklı alt alanlarına ilişkin kuramsal yaklaşımları bilir ve güncel araştırmaları değerlendirir.
8 78544 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini edinir.
9 78545 Eğitim sürecinde kazanmış olduğu teorik ve kuramsal bilgiyi karşılaştığı toplumsal durumları anlamak ve problemleri çözmek için uygular.
10 71553 Sosyolojinin farklı alt disiplinlerine ilişkin kavramları betimler ve açıklar.