Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SOS497 Öğrenme Psikolojisi 927003 4 7 6

Dersin Amacı

Bu ders öğrenmenin temel özelliklerinin incelenmesini; öğrenme psikolojisinde kullanılan araç ve gereçlerin tanıtılmasını; pekiştirme ve öğrenme kuramlarının incelenmesi; klasik ve edimsel koşullama prosedürlerinin ve uygulamalarının öğretilmesini amaçlar.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd.Doç.Dr. Murat Kurt

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Domjan, M. (2004). Koşullama ve Öğrenmenin Temelleri (çev. H. Çetinkaya). Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları. Hove, M.J.A. (2001).Öğrenme Psikolojisi, (Çev., Ebru Kılıç). İstanbul: Alfa Basım Yayım ve Dağıtım Ltd. Şti. Rachlin, H. (1970). Introduction to Modern Behaviorism. San Francisco: W. H. Freeman. Alıcı, T. (2010). Öğrenmenin Bilimsel Temelleri. Ankara: Palme Yayıncılık.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Öğrenmenin temel özelliklerinin incelenmesi; koşulsuz davranışın yapısı; alışma ve duyarlılaşma etkileri; klasik ve edimsel koşullamanın temel ilkeleri; sönme; pekiştirme tarifeleri ve temel pekiştirme kuramları; ceza, kaçma ve kaçınma; hayvanlarda bilgi işleme mekanizmaları; öğrenme psikolojisinde kullanılan araç ve gereçlerin tanıtılması; klasik ve edimsel koşullamanın ilkeleri; pekiştirme, pekiştirme tarifeleri ve temel pekiştirme kuramları; öğrenme kuramlarının incelenmesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 15 15
2 Final Sınavı 1 18 18
5 Derse Katılım 13 3 39
10 Tartışma 5 5 25
11 Soru-Yanıt 8 1 8
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
34 Okuma 1 15 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Temel kavramlar ve tanımlar: Öğrenmenin temel özellikleri Yok Yok
2 Koşulsuz davranışın yapısı Yok Yok
3 Alışma ve duyarlılaşma Yok Yok
4 Klasik koşullama: Temel kavramlar Yok Yok
5 Klasik koşullamada uyarıcı ilişkileri Yok Yok
6 Klasik koşullama: Kuramsal yaklaşımlar Yok Yok
7 Edimsel koşullama: Temel kavramlar Yok Yok
8 Ara sınav Yok Yok
9 Pekiştirme tarifeleri Yok Yok
10 Pekiştirme kuramları: Davranım yoksunluğu hipotezi, davranışsal düzenleme yaklaşımı Yok Yok
11 Pekiştirme kuramları: Etki yasası, dürtü azaltma kuramı, Premack ilkesi Yok Yok
12 Ceza Yok Yok
13 Kaçma ve Kaçınma Yok Yok
14 Dersin değerlendirilmesi Yok Yok

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1237970 Öğrenme süreçlerine ilişkin temel ilkeleri açıklar
2 1237971 Öğrenme psikolojisindeki temel teorik konuları kavrar
3 1237972 Öğrenme psikolojisinde kullanılan deneysel işlemleri anlar
4 1237973 Öğrenme ilkelerini gerçek yaşam durumlarına uygular

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63780 Toplumsal, bilimsel ve etik değerlerin bilincinde olur.
2 63779 Bilimsel ve bilimsel olmayan bilgi kaynakları arasındaki farkı açıklar.
3 63783 Eleştirel düşünebilme yeteneğini geliştirir.
4 63781 Bireysel, toplumsal ve mesleki farkındalığını geliştirir.
5 63786 Sosyoloji araştırmaları ve projelerini uygun yaklaşım, yöntem ve tekniklerle planlar, yürütür ve yorumlar.
6 70887 Disiplinlerarası ekip çalışmalarına ilişkin temel becerileri kazanır. Disiplinlerarası çalışmayı planlar ve yürütür.
7 63787 Sosyolojinin farklı alt alanlarına ilişkin kuramsal yaklaşımları bilir ve güncel araştırmaları değerlendirir.
8 70888 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini edinir.
9 70889 Eğitim sürecinde kazanmış olduğu teorik ve kuramsal bilgiyi karşılaştığı toplumsal durumları anlamak ve problemleri çözmek için uygular.
10 63792 Sosyolojinin farklı alt disiplinlerine ilişkin kavramları betimler ve açıklar.