Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
COĞ601. Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927001 1 1 7.5

Dersin Amacı

Coğrafya biliminin gelişim aşamalarını bilmek Temel coğrafya araştırma yöntemlerini bilmek ve uygulayabilmek. Bilimsel metinlerin yapısal özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak Bilimsel etik konularında bilgi sahibi olmak ve içselleştirmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Ali UZUN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Barzun, J., & Graff, H. F. (2010). Modern Araştırmacı. Kırmızı Yayınları, İstanbul. Aydın, İ. (2006). Sosyal Bilimlerde Araştırmadan Yayına Etik Değerler. Sosyal Bilimlerde Süreli Yayıncılık 2006, 1. Ulusal Kurultay Bildirileri (71-80). Day, R. A. (2005). Bilimsel Bir Makale Nasıl Yazılır ve Yayımlanır? (Çeviri: Gülay Aşkar Altay), TÜBİTAK Yayınları, Bilge Dizisi. Sonar Basım Sanayii, Ankara. Ecevit, M. C. (2006). Bilimsel Pratikte Etik Sorunların Toplumsal Birkaç Yönü. Sosyal Bilimlerde Süreli Yayıncılık, 1. Ulusal Kurultay Bildirileri (81-87). İnci, O. (2009). Bilimsel Yayın Etiği İlkeleri, Yanıltmalar Yanıltmaları Önlemeye Yönelik Öneriler. Sağlık Bilimlerinde Süreli Yayıncılık 2009, 70-90. Kansu, E. (2006). Bilimsel Yayınlarda Etik İlkeler. Sağlık Bilimlerinde Süreli Yayıncılık (21-26). Resnik, D. B. (2005). The ethics of Science, An Introduction. Taylor & Francis e-Library, New York. Seyidoğlu, H. (1995). Bilimsel Araştırma ve Yazma El Kitabı. Geliştirilmiş 6. Baskı. Güzem Yayınları No. 10, İstanbul. TÜBA Bilim Etiği Komitesi (2002). Bilimsel Araştırmada Etik ve Sorunları. Uçak, N. Ö., & Birinci, H. G. (2008). Bilimsel Etik ve İntihal. Türk Kütüphaneciliği 22/2, 187-204.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bilimsel araştırmalara giriş, bilimsel etik, araştırma yöntemleri, hipotez testi, coğrafya metodolojisi, sosyal bilimlerde uygulamalı coğrafya araştırmaları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 60 1
4 Quiz 1 20 1
54 Ev Ödevi 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
22 Proje Hazırlama 1 7 7
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 7 105

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin konusu, önemi ve kaynakları BİLİMSEL_ARAŞTIRMA_YÖNTEMLERİ_ve_ETİK 2020 coğrafya.pdf
2 Fiziki coğrafya araştırma yöntemleri BİLİMSEL_ARAŞTIRMA_YÖNTEMLERİ_ve_ETİK 2020 coğrafya.pdf
3 Beşeri coğrafya araştırma yöntemleri BİLİMSEL_ARAŞTIRMA_YÖNTEMLERİ_ve_ETİK 2020 coğrafya.pdf
4 Veri kaynakları ve verilerin toplanması BİLİMSEL_ARAŞTIRMA_YÖNTEMLERİ_ve_ETİK 2020 coğrafya.pdf
5 Anket hazırlama ve değerlendirme BİLİMSEL_ARAŞTIRMA_YÖNTEMLERİ_ve_ETİK 2020 coğrafya.pdf
6 Bilimsel yayının ana bölümleri ve içeriği BİLİMSEL_ARAŞTIRMA_YÖNTEMLERİ_ve_ETİK 2020 coğrafya.pdf
7 Ara sınav
8 Etik ve Akademik etik BİLİMSEL_ARAŞTIRMA_YÖNTEMLERİ_ve_ETİK 2020 coğrafya.pdf
9 Eğitim ve öğretim etiği BİLİMSEL_ARAŞTIRMA_YÖNTEMLERİ_ve_ETİK 2020 coğrafya.pdf
10 Büyük akademik etik ihlaller BİLİMSEL_ARAŞTIRMA_YÖNTEMLERİ_ve_ETİK 2020 coğrafya.pdf
11 Aşırma/ intihal BİLİMSEL_ARAŞTIRMA_YÖNTEMLERİ_ve_ETİK 2020 coğrafya.pdf
12 Bilimsel araştırma, yayın ve değerlendirme etiği BİLİMSEL_ARAŞTIRMA_YÖNTEMLERİ_ve_ETİK 2020 coğrafya.pdf
13 Akademik yönetim etiği ve Temel etik normlar BİLİMSEL_ARAŞTIRMA_YÖNTEMLERİ_ve_ETİK 2020 coğrafya.pdf
14 Final sınavı BİLİMSEL_ARAŞTIRMA_YÖNTEMLERİ_ve_ETİK 2020 coğrafya.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1559916 Bilimsel bakış açısını kazanmak
2 1559921 Coğrafyadaki felsefi akımları tanımlayabilmek
3 1559922 Coğrafya araştırma yöntemlerini etkili kullanabilmek
4 1559927 Bilimsel araştırma, yayın ve değerlendirme etiği hakkında bilgi sahibi olmak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75303 Coğrafya lisans bilgilerini uzmanlık düzeyine geliştirmek ve derinleştirmek.
2 75304 Bilimsel araştırma yoluyla coğrafi bilgiye ulaşabilmek, yorumlamak ve uygulayabilmek.
3 75305 Bilimsel yöntemlerle sınırlı ya da eksik coğrafi bilgiyi geliştirebilmek ve kullanabilmek.
4 75306 Coğrafyayla ilgili bir problemi araştırarak mekâna uygun çözümler geliştirebilmek.
5 75307 Coğrafyayla ilgili güncel gelişmeleri takip edebilmek ve bu bağlamda en az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine sahip olmak.
6 75308 Araştırma yoluyla elde ettiği coğrafi bilgiyi yorumlamak ve etik değerleri gözeterek yazılı, sözlü ve görsel olarak başkalarına aktarabilmek.
7 75309 Coğrafyayla ilgili konularda yeni politika ve uygulama planları geliştirebilmek.
8 75310 Coğrafyayla ilgili yeterli bilgisayar yazılım ve donanım bilgisine sahip olmak ve bunları etkin bir biçimde kullanabilmek.
9 76371 Coğrafya ile ilgili kuramsal bilgileri analiz eder.
10 76372 Karar alma ve kararı uygulama becerisine sahiptir.
11 76303 Coğrafya ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi bireysel çalışma ya da ekip çalışması ile hazırlar ve yayınlar.
12 76380 Mesleki kariyerinde lisansüstü bilgiye sahip olur ve doktoraya geçiş hakkı temel bilgi sahibi olur.
13 76373 Coğrafya ile ilgili bilgi ve uygulama eksikliklerini tespit eder.
14 76374 Coğrafya ile ilgili ulusal ve uluslararası yayınları takip eder.
15 76375 Yaşam boyu öğrenme ve sorgulama bilincine sahiptir.
16 76376 Coğrafya ile ilgili edindiği bilgi ve becerileri, yazılı ve sözlü olarak aktarır.
17 76377 Coğrafyanın gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
18 76378 Değişime ve yeniliğe karşı açık tutuma sahiptir.
19 76379 Geleceğe yönelik tahminlerde bulunur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 5 4 4 5 4 5 5 5 4 5 4 4 5 5 4 5 4
2 4 4 5 4 4 5 4 5 5 5 4 5 4 4 5 5 4 5 4
3 4 4 5 4 4 5 4 5 5 5 4 5 4 4 5 5 4 5 4
4 4 4 5 4 4 5 4 5 5 5 4 5 4 4 5 5 4 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek