Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SOS422 Kimlik Sosyolojisi 927003 4 8 6

Dersin Amacı

Bu ders kimlik kavramının kökenini, inşasını ve sosyal, kültürel ve politik anlamlarını sosyolojik çerçeveden analiz etmeyi amaçlamaktadır. Kimlik kavramının geleneksel ve güncel anlamları üzerine tartışmak, kimlik kavramının kültürün çeşitli kavramlarıyla ilişkisini tartışmak dersin temel gidişatını belirleyecektir. Bunlarla ilgili olarak kimlik mücadeleleri, kimlik siyaseti ve kimlik temelli yeni toplumsal hareketler incelenecektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Niyazi Usta

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Anık, Mehmet (2012). Kimlik ve Çokkültürcülük Sosyolojisi. İstanbul: Açılım Kitap. Karakaş, Mehmet. (2013). Türkiye’nin kimlikler siyaseti ve sosyolojisi. Akademik İncelemeler Dergisi. Cilt: 8. Sayı: 2. Kaya, İbrahim. (2007) Kimlik Politikaları: Tanınma mı? Yoksa Hegemonya mı?. Sosyoloji Araştırmaları Dergisi. Cilt: 1: 144-156. Özdalga, Elisabeth (2014). Kimlik Denklemleri. İstanbul: İletişim Yayıncılık. Özyurt, Cevat. (2012). Kimlik ve Farklılaşma. İstanbul: Açılım Kitap. Yanık, Celalettin. (2013). Etnisite, Kimlik ve Milliyetçilik Kavramlarının Sosyolojik Analizi. Kaygı. Sayı:20: 225-237.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kimlik kavramı, kategorileri, kimlik ve toplumsal sınıf ilişkileri, kimlik mücadeleleri, kimlik temelli toplumsal hareketler, çokkültürcülük tartışmaları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 3 39
10 Tartışma 8 1 8
11 Soru-Yanıt 5 5 25
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 5 25
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 6 30
34 Okuma 10 2 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin tanıtılması, ders işleniş esaslarının belirlenmesi Yok Yok
2 Kimlik kavramı ve kavramsal çerçeve Okuma Yok
3 Kimlik kategorileri Okuma Yok
4 Küreselleşen dünyada kimlik, modernite, postmodernite ve kimlik sorunları I Okuma Yok
5 Küreselleşen dünyada kimlik, modernite, postmodernite ve kimlik sorunları II Okuma Yok
6 Kimlik, etnisite ve kimlik siyaseti/milliyetçilik Okuma Yok
7 Türkiye’de kimlik siyaseti ve hareketleri I: Milliyetçilik, İslamcılık Okuma Yok
8 Türkiye’de kimlik siyaseti ve hareketleri II Okuma Yok
9 Ara sınav Okuma Yok
10 Çokkültürcülük politikaları ve deneyimler I Okuma Yok
11 Çokkültürcülük politikaları ve deneyimler II Okuma Yok
12 Göç süreçleri ve kimlik sorunları Okuma Yok
13 Kimlik temelli yeni toplumsal hareketler Okuma Yok
14 Dersin değerlendirilmesi Okuma Yok

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1463439 Kimliğin toplumsal inşaasını anlar.
2 1463440 Sınıf, ırk, cinsiyet gibi kimlik belirleyici kavramların toplumsal olarak inşaa edilmiş kategoriler olduğunu açıklayabilir.
3 1463441 Kimlik kategorilerinin iktidar ve ayrıcalıklar ile ilişkisini açıklayabilir.
4 1463442 Kimlik kategorilerinin kesişme alanlarını gösterebilir.
5 1463443 Ders boyunca öğrendiği kimlik kavramlarını toplumda karşılaştığı durumları açıklamak için kullanabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71548 Toplumsal, bilimsel ve etik değerlerin bilincinde olur.
2 71547 Bilimsel ve bilimsel olmayan bilgi kaynakları arasındaki farkı açıklar.
3 71550 Eleştirel düşünebilme yeteneğini geliştirir.
4 71549 Bireysel, toplumsal ve mesleki farkındalığını geliştirir.
5 71551 Sosyoloji araştırmaları ve projelerini uygun yaklaşım, yöntem ve tekniklerle planlar, yürütür ve yorumlar.
6 78543 Disiplinlerarası ekip çalışmalarına ilişkin temel becerileri kazanır. Disiplinlerarası çalışmayı planlar ve yürütür.
7 71552 Sosyolojinin farklı alt alanlarına ilişkin kuramsal yaklaşımları bilir ve güncel araştırmaları değerlendirir.
8 78544 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini edinir.
9 78545 Eğitim sürecinde kazanmış olduğu teorik ve kuramsal bilgiyi karşılaştığı toplumsal durumları anlamak ve problemleri çözmek için uygular.
10 71553 Sosyolojinin farklı alt disiplinlerine ilişkin kavramları betimler ve açıklar.