Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SOS424 İktisat Sosyolojisi 927003 4 8 6

Dersin Amacı

İktisat sosyolojisinin kuramsal temellerini anlamak, Toplum ve İktisatnin yapısını analiz etmek, İktisadın sosyolojik temelli açıklamalarını(fordizm-post fordizm vs) kavramak, teknoloji ve İktisat ilişkisini ve bununla birlikte değişen çalışma kültürünü açıklamak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yard. Doç. Dr. Ferhat AKYÜZ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Sanayi Toplumu, Raymond Aron Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu, Max Weber Tüketim Toplumu, Jan Boudrilard Ekonomik Sistemler ve Küreselleşen Kapitalizm Prof.Dr. Nalan Ölmezoğulları Geç Kapitalizm, Ernest Mandel

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

İktisat sosyolojisinin kuramsal temelleri, Toplumun İktisadi yapısı, Teknoloji ve İktisat ilişkisi, Tüketim toplumu ve çalışma kültürü.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 3 39
12 Takım/Grup Çalışması 6 1 6
27 Makale Yazma 1 10 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 5 25
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 6 30
34 Okuma 8 4 32
54 Ev Ödevi 1 6 6

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İktisat sosyolojisinin konusu Yok Yok
2 İktisat sosyolojisinin kuramsal temelleri Okuma Yok
3 İktisat sosyolojisinin bugünü Okuma Yok
4 Sanayi toplumunda İktisat ve toplumsal yapılanma Okuma Yok
5 Bilgi toplumunda İktisat ve toplumsal yapılanma Okuma Yok
6 Fordizm Okuma Yok
7 Postfordizm Okuma Yok
8 Feminist iktisat Okuma Yok
9 Ara Sınav Okuma Yok
10 Teknolojik gelişme ve sosyo-iktisadi yaşam Okuma Yok
11 İktisat ve siyaset Okuma Yok
12 Tüketim Toplumu Okuma Yok
13 Tüketim Toplumunda İktisadi Yapı Okuma Yok
14 Değerlendirme Yok Yok

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1462320 İktisat sosyolojisinin konusunu ve kuramsal geçmişini açıklar.
2 1462321 Sanayi toplumunda iktisadi ve sosyal yapılanmayı analiz eder
3 1462322 İktisat sosyolojisi açısından fordizm ve post-fordizm’i değerlendirir.
4 1462323 Teknoloji, sanayi toplumu ve kapitalizm arasındaki ilişkiyi analiz eder.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71548 Toplumsal, bilimsel ve etik değerlerin bilincinde olur.
2 71547 Bilimsel ve bilimsel olmayan bilgi kaynakları arasındaki farkı açıklar.
3 71550 Eleştirel düşünebilme yeteneğini geliştirir.
4 71549 Bireysel, toplumsal ve mesleki farkındalığını geliştirir.
5 71551 Sosyoloji araştırmaları ve projelerini uygun yaklaşım, yöntem ve tekniklerle planlar, yürütür ve yorumlar.
6 78543 Disiplinlerarası ekip çalışmalarına ilişkin temel becerileri kazanır. Disiplinlerarası çalışmayı planlar ve yürütür.
7 71552 Sosyolojinin farklı alt alanlarına ilişkin kuramsal yaklaşımları bilir ve güncel araştırmaları değerlendirir.
8 78544 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini edinir.
9 78545 Eğitim sürecinde kazanmış olduğu teorik ve kuramsal bilgiyi karşılaştığı toplumsal durumları anlamak ve problemleri çözmek için uygular.
10 71553 Sosyolojinin farklı alt disiplinlerine ilişkin kavramları betimler ve açıklar.