Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SOS428 Turizm Sosyolojisi 927003 4 8 6

Dersin Amacı

Turizm ile ortaya çıkan sosyal etkişim alanını tanımlamak ve endüstriyel ve süreç içerisinde bu etkileşimin sonuçlarını tartışmak dersin temel amacıdır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Recep Cengiz

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Doğan, H. (2004) Turizmin Sosyo-kültürel temelleri, Detay Yayıncılık. Avcıkurt, C. (2004) Turizm Sosyolojisi, Detay Yayıncılık.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Turizmin sosyal bir olgu olarak yönleri, turist olarak karşılaşmaların kültürlenmeye ve kültürel etkileşime etkisi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 3 39
6 Uygulama/Pratik 8 1 8
29 Bireysel Çalışma 10 1 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 5 25
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 5 25
34 Okuma 10 2 20
54 Ev Ödevi 10 2 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş Yok Yok
2 Sosyolojik açıdan turizmin topluma etkilerini belirleyen temel etkenler. Okuma Yok
3 Turizmin ekonomik, fiziksel ve sosyo-kültürel etkileri. Okuma Yok
4 Turizmin birey, aile, toplum, sosyal sınıflar, yaşam düzeyleri ve eğitim üzerindeki etkileri. Okuma Yok
5 Turizm ve Kültürel Değişim. Okuma Yok
6 Turizm ve Kültürel Değişim. Okuma Yok
7 Turistler, turist-yerel halk ilişkileri ve etkileşimi. Okuma Yok
8 Arasınav Okuma Yok
9 Turist-yerel halk karşılaştırmalarının boyutları. Okuma Yok
10 Toplum-Kültür ve iletişim. Toplumsal kategoriler ve Kalıp yargılar. Okuma Yok
11 Türk toplumunun boş zaman ve tatil etkinliklerinin toplumsal nitelikleri. Yurtdışında yaşayan Türk toplumu ve sosyolojik nitelikleri. Okuma Yok
12 Türkiye'ye gelen turistlerin bazı toplumsal özellikleri. Okuma Yok
13 Dünya Turizm Örgütü'nün "Turizm Etik İlkeleri". Okuma Yok
14 Genel Değerlendirme Okuma Yok

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1239472 Turizm olayının yol açtığı sosyal etkileşim alanını tanımlar.
2 1239473 Turist ile yerel halk etkileşimini, koşulları ve sonuçları ile tanımlar.
3 1239474 Turizmin turiste etkilerini ve kültürlenme boyutunu tanımlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63780 Toplumsal, bilimsel ve etik değerlerin bilincinde olur.
2 63779 Bilimsel ve bilimsel olmayan bilgi kaynakları arasındaki farkı açıklar.
3 63783 Eleştirel düşünebilme yeteneğini geliştirir.
4 63781 Bireysel, toplumsal ve mesleki farkındalığını geliştirir.
5 63786 Sosyoloji araştırmaları ve projelerini uygun yaklaşım, yöntem ve tekniklerle planlar, yürütür ve yorumlar.
6 70887 Disiplinlerarası ekip çalışmalarına ilişkin temel becerileri kazanır. Disiplinlerarası çalışmayı planlar ve yürütür.
7 63787 Sosyolojinin farklı alt alanlarına ilişkin kuramsal yaklaşımları bilir ve güncel araştırmaları değerlendirir.
8 70888 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini edinir.
9 70889 Eğitim sürecinde kazanmış olduğu teorik ve kuramsal bilgiyi karşılaştığı toplumsal durumları anlamak ve problemleri çözmek için uygular.
10 63792 Sosyolojinin farklı alt disiplinlerine ilişkin kavramları betimler ve açıklar.