Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SOS498 Endüstri ve Örgüt Psikolojisi 927003 4 8 6

Dersin Amacı

Endüstri ve örgüt psikolojisinin çalışma alanlarını ve kuramsal gelişimini tanıtmak, endüstriyel ve örgütsel/kurumsal iş yaşamını ve yönetimini, çalışma ilişkilerinin bireysel, örgütsel ve toplumsal bileşenlerini psikoloji ağırlıklı disiplinlerarası bir yaklaşımla kavratarak pratik açıdan sorunsallaştırmak, öğrencilerin çalışma hayatına hazırlanmasına, yönetim becerileri kazanması ve geliştirmesine katkı sağlamak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Aysu GÜL ŞANLİ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Öğretim üyesinin Sunumları (Sunumlarda ilgili kaynaklar belirtilmektedir). 2. Anderson, N./Öneş, D. S./Sinangil, H. K./Viswesvaran, C. (Ed,, 2009). Endüstri, İş ve Örgüt Psikolojisi El Kitabı, Cilt 1, Personel Psikolojisi. İstanbul: Literatür Yayıncılık. 3. Anderson, N./Öneş, D. S./Sinangil, H. K./Viswesvaran, C. (Ed,, 2009). Endüstri, İş ve Örgüt Psikolojisi El Kitabı, Cilt 2, Örgüt Psikolojisi. İstanbul: Literatür Yayıncılık. 4. Koçel, T. (2011). İşletme Yöneticiliği. İstanbul: Beta. 5. Tevrüz, S. (Ed., 1996). Endüstri ve Örgüt Psikolojisi. Ankara: Türk Psikologlar Derneği. 6. Tevrüz, S. (Ed., 1998). Endüstri ve Örgüt Psikolojisi II. Ankara: Türk Psikologlar Derneği. 7. Sabuncuoğlu, Z./Tüz, M. (1995). Örgütsel Psikoloji. Bursa: Ezgi.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Temel kavramlar ve kuramlar, toplumsal kültür ve örgüt kültürü, işletmelerde üretkenlik, iş motivasyonu, iletişim yapıları, çatışma yönetimi, stres ve tükenmişlik, karar verme ve planlama süreçleri, bireysel gelişim ve eğitim, personel seçimi, performans değerlendirmesi, yöneticilik ve liderlik.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
6 Uygulama/Pratik 2 25 1
54 Ev Ödevi 1 25 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 30 30
2 Final Sınavı 1 30 30
54 Ev Ödevi 10 9 90

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Endüstri ve Örgüt Psikolojisi nasıl bir alandır? 2. hafta Endüstri ve örgüt psi alanı.pdf
2 Liderlik Rolleri 2. hafta Liderlik.pdf
3 İş motivasyonu 3. hafta iş motivasyonu.pdf
4 Örgütsel Bağlılık 5. örgütsel bağlılık.pdf
5 Farklılıkları yönetme 6. farklılıkları yönetmek.pdf
6 Örgütsel Dayanıklılık 7. örgütsel dayanıklılık.pdf
7 Kriz yönetimi 8. kriz yönetimi.pdf
8 Örgütsel Yalnızlık 9. örgütsel yalnızlık.pdf
9 Arasınav
10 İşten sıkılma ve örgütlerde insan enerjisi
11 Mobbing
12 İşkoliklik
13 Örgütsel Dışlanma
14 Örgütsel Tükenmişlik

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1463781 Yöneticilik, liderlik ve etkin liderlik farkını bileşenleri ve sonuçları ile açıklar.
2 1463782 Haberleşme ve iletişim sorunlarını organizasyon yapısı ile ilişkilendirir.
3 1463779 Toplumsal değerlerin çalışma hayatına ve örgütlere etkisini tartışır.
4 1463783 Organizasyonlardaki davranış ve yönetim sorunlarını çok boyutlu olarak çözümler.
5 1463780 Organizasyonlarda çatışma nedenlerini ve sonuçlarını çözüm yolları ile birlikte tartışır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71548 Toplumsal, bilimsel ve etik değerlerin bilincinde olur.
2 71547 Bilimsel ve bilimsel olmayan bilgi kaynakları arasındaki farkı açıklar.
3 71550 Eleştirel düşünebilme yeteneğini geliştirir.
4 71549 Bireysel, toplumsal ve mesleki farkındalığını geliştirir.
5 71551 Sosyoloji araştırmaları ve projelerini uygun yaklaşım, yöntem ve tekniklerle planlar, yürütür ve yorumlar.
6 78543 Disiplinlerarası ekip çalışmalarına ilişkin temel becerileri kazanır. Disiplinlerarası çalışmayı planlar ve yürütür.
7 71552 Sosyolojinin farklı alt alanlarına ilişkin kuramsal yaklaşımları bilir ve güncel araştırmaları değerlendirir.
8 78544 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini edinir.
9 78545 Eğitim sürecinde kazanmış olduğu teorik ve kuramsal bilgiyi karşılaştığı toplumsal durumları anlamak ve problemleri çözmek için uygular.
10 71553 Sosyolojinin farklı alt disiplinlerine ilişkin kavramları betimler ve açıklar.