Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SOS496 20. Yüzyıl Felsefesi 927003 4 8 6

Dersin Amacı

Döneminin kültürel yapısına bakmayı ve bu dönemde ortaya çıkan felsefe düşüncelerini incelemeyi içermektedir. Düşünceleri incelenecek temel filozoflar: H. Bergson, J. Dewey, L. Wittgenstein, J.P. Sartre, A. Camus, L. Irigaray, Simone De Beauvoir, Frankfurt Okulu.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Dr. Didem DELİCE

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

B. Akarsu, Çağdaş Felsefe, İnkılap. C. Delacampagne, 20.Yüzyıl Felsefe Tarihi, T.İ.B. Kültür Yay. H. Bergson, Ahlak ve Dinin iki Kaynağı, DoğuBatı. Peirce,James, Dewey, Pragmatizm Pratik Bir Felsefe, Seçme Yazılar, Derleyen, S. Çelik, Doruk. Wittgenstein, Tractatus Logico Philosophicus, YKY. J. Colette, Varoluşçuluk, Dost. Copleston, Sartre, İdea. J.P. Sartre, Varoluşçuluk, Say. J.P. Sartre, Bulantı, Can. A. Camus, Yabancı, Can. L. Irıgaray, Ben Sen Biz Farklılık Kültürüne Doğru, İmge. S. De. Beauvoir, Kadın I-II-III, Payel. T. Bottomore, Frankfurt Okulu ve Eleştirisi, Say. T.W. Adorno-M. Horkheimer, Aydınlanmanın Diyalektiği, Kabalcı.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Dönemin kültürel yapısı, bu dönemde ortaya çıkan felsefe düşünceleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 80 1
4 Quiz 2 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
4 Quiz 2 2 4
29 Bireysel Çalışma 13 4 52
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 14 14
34 Okuma 13 4 52
52 Quiz için Bireysel Çalışma 2 10 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş: Dönemdeki düşünce hareketleri ve onları belirleyen koşullar 1. Giriş Dönemdeki düşünce hareketleri ve onları belirleyen koşullar.pdf
2 Yaşam(a)Felsefesi: H. Bergson
3 H. Bergson
4 Pragmatizm: J. Dewey 4. Pragmatizm J. Dewey.pdf
5 Analitik Felsefe: L. Wittgenstein
6 Varoluşçuluk: J.P. Sartre
7 A. Camus
8 Feminizm: L. Irigaray 8. Feminizm L. Irigaray 1.pdf
9 Arasınav 9. Arasınav.pdf
10 L. Irigaray 10. L. Irigaray 2.pdf
11 S. De Beauvoir
12 S. De Beauvoir
13 Frankfurt Okulu 13. Frankfurt Okulu 1.pdf
14 Frankfurt Okulu Kültür Endüstrisinin Üretim Nesnesi Olarak Sanat+.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1239429 20. Yüzyıl'ın bazı temel filozofları tanınacaktır.
2 1239430 Bu dönemde gelişen farklı felsefe hareketleri bağlamında ortaya çıkan kavram ve akıl yürütme metotları öğrenilecektir.
3 1239431 Felsefe ve diğer disiplinler arasında yeni ilişkileri öğrenecektir.
4 1239432 Felsefenin uygulama alanlarının genişliğini tanıyacaktır.
5 1239433 Bu alandaki araştırmalara ve tartışmalara katılabilme beceresi kazanılacaktır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63780 Toplumsal, bilimsel ve etik değerlerin bilincinde olur.
2 63779 Bilimsel ve bilimsel olmayan bilgi kaynakları arasındaki farkı açıklar.
3 63778 Sosyolojinin farklı alt disiplinlerine ilişkin kavramları betimler ve açıklar.
4 63783 Eleştirel düşünebilme yeteneğini geliştirir.
5 63781 Bireysel, toplumsal ve mesleki farkındalığını geliştirir.
6 63782 Saha araştırması yapma ve bunları bilgisayar ortamına istatistiksel değerlendirmelere tabii tutma becerilerini geliştirir.
7 63784 Sosyoloji araştırmaları ve projelerini planlar ve yürütür.
8 63793 Sosyolojik proje ve araştırmalarında ve uygulamalarında etik ilkeler doğrultusunda davranır.
9 63785 Disiplinlerarası ekip çalışmalarına ilişkin temel becerileri kazanır. Disiplinlerarası çalışmayı planlar ve yürütür.
10 63794 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini edinir.
11 63786 Araştırma verisine uygun istatistiği seçer, uygular ve sonuçları yorumlar.
12 63787 Sosyolojinin farklı alt alanlarına ilişkin kuramsal yaklaşımları bilir ve güncel araştırmaları değerlendirir.
13 63788 Eğitim sürecinde kazanmış olduğu teorik ve kuramsal bilgiyi karşılaştığı problemleri çözmek için uygular.
14 63789 Disiplinler arası bilgi ve kavrayışa sahip olabilmek için, birlikte çalışma becerilerini artırarak, sözlü ve yazılı sunum becerisi kazanır.
15 63790 Sosyal çoğulculuğu kavrar ve sosyal değişimleri değerlendirir.
16 63791 Klasik ve Çağdaş Sosyoloji kuramlarını bilir ve sosyolojik ekolleri tanımlar.
17 63792 Kişiler arası ve kültürel bağlamda davranışları tanımlar ve açıklar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Öğrenme Çıktısı
1 2 3 4 5 2 1 2 3 4 3 3 4 4 3 3 2 2
2 3 3 3 3 3 2 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3
3 4 4 3 2 4 1 3 2 3 1 3 4 3 2 2 2 2
4 3 3 2 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3
5 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek