Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TAR601 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927001 1 2 7.5

Dersin Amacı

Tarihin kaynaklarını, özelliklerini tanıma; kaynaklardan bilgiye ulaşma ve yorumlama.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Nedim İPEK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Celalzade Mustafa, Selimname. Mustafa Nuri Paşa, Netayicül vukuat. Hafız Hüseyin Ayvansarayi, Vefeyat-ı Selatin ve Meşahir-i Rical. Şemdanizade Fındıklılı Süleyman Efendi, Mürit Tevarih. Hoca Saadettin Efendi, Tacüt Tevarih. Aşıkpaşazade Tarihi. İbn-i Kemal, Tevarih-i Al-i Osman. Evliya Çelebi Seyahatnamesi. Yılmaz Can, Samsun Yöresinde Bulunan Camiler. Faik Reşit Unat, Osmanlı Sefirleri ve Sefaretnameleri. M.N. İnuğur, Basın ve Yayın Tarihi. Nesimi Yazıcı, Takvim-i Vekayi Belgeler. Erhan Afyoncu, Osmanlı Tarihi Araştırma Rehberi. Geçmişte Amasya Fotoğraf Albümü Servet Somuncuoğlu, Taştaki Türkler.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Ana kaynak, birinci ve ikinci kaynak türleri, kaynakların özellikleri, kaynak tenkidi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
22 Proje Hazırlama 1 7 7
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 7 105

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kaynak çeşitleri, tenkidi.
2 Sözlü kaynak.(Canlı tanık)
3 Sözlü kaynak (Efsane, menkıbe, fıkra, atasözü, türkü, vs. )
4 Merkezi ve yerel arşivler, arşiv malzemesi.
5 Secere, takvim.
6 Biyografi, otobiyografi, hatırat.
7 Seyahatname, sefaretname.
8 Meclis Zabıtları
9 Müzelik malzeme ve tarihi kalıntı.
10 Görsel malzeme (resim, fotograf vd.)
11 Saha incelemesi ve önemi
12 Gazete ve dergiler
13 Yıllıklar
14 Vekayinameler, Vekayinüvis tarihleri.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1283905 Araştırdığı konu ile ilgili kaynakları tespit etme becerisi edinir
2 1283906 Kaynakları tenkid etme becerisini edinir
3 1283907 Kaynakların temel özelliklerini öğrenir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67579 Tarihi olaylar arasında sebep sonuç ilişkisi kurabilen, tarihi bir temelden kaynaklanan günlük sorunlara tarihi açıdan bakabilen ve tarihi çıkarımlarda bulunabilen, sürekli kendini yenileyebilen, bilgiye ulaşabilen eğitim kurumlarında öğretmen, kamu ve özel kurumlarda araştırmacı olarak görev alabilecek becerileri kazanmasına yardım etmek
2 68568 Disiplinler arası çalışabilme becerisine sahip olmak ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları ilgili alana adapte edebilme becerisi kazanma.
3 67580 Toplumunun ve insanlığın geçmiş kurumları ve zihniyetlerinin günümüze etkisi hakkında fikir yürütebilir
4 67584 Bilimsel araştırma sürecine ilişkin yöntem bilgi ve becerisinde ustalaşmış olma.
5 67581 Toplumunun ve insanlığın geçmiş kurumları ve zihniyetlerinin günümüze etkisi hakkında fikir yrütebilir
6 67583 Tarih bilgisi ile diğer alanlarda mukayeseler yapma, danışmanlık yapma ve topluma katkı sağlama yetisi
7 67582 İlgi alanına giren konuların nasıl araştırılacağı, araştırma alanının sınır ve kapsamı, zaman ve mekan gibi sınırlılıkları belirleyebilir.
8 68569 Yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve yeni fikirler üretebilme becerisi kazanma.
9 68570 Eleştirel bir değerlendirme ve sentez yapma yeterliliği kazanma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5
2 4 5 5
3 1 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek