Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ÖYL630 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927001 1 1 7.5

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Araştırma ile ilgili temel kavramlar bilgisi
2 Bilimsel araştırma ve bilimsel araştırma süreçleri bilgisi (Araştırma konusu belirleme, konuyu sınırlama, amaç, önem, sınırlama). Ayrıca öğrencilerin araştırma Tekniklerini uygulayarak hazırlayacakları, önerdikleri üç konu arasından çalışmaları için Ders Hocası tarafından seçilmiş somut bir araştırma konusunun belirlenmesi.
3 Özel Hukuk Kaynaklarının tanıtımı, kaynaklara ulaşma, belirlenen kaynakların tüketilmesi
4 Hukuk lisans üstü programı öğrencilerine göre hazırlanmış kaynaklardaki temel Metod bilgileri ile bilimsel yazım teknik ve usulleri hakkında temel bilgi verilmesi.
5 Araştırma konusu Taslağının hazırlanması, Kaynakların toplanması, araştırma konusuna esas alınacak bilgi notlarının hazırlanması
6 Araştırma Süreci,Bilgilerin Derlenmesi, Araştırma metinlerinin kaleme alınması, Atıf Usulleri ve Etik Kuralları
7 Bu dersi alan Yüksek Lisans öğrencilerine, ilgili ve meraklı oldukları Hukuk alanıyla ilgili bir konuda önerilmiş lisans üstü ödev çalışmalarının, ilgili yüksek lisan öğrencilerin katılımıyla seminer olarak sunulması ,sunum sırasında konuya hakimiyet, soruları cevaplamadaki performans ve ilgili kaynakların tüketilmiş olması, yazılan bilimsel metnin incelenmesi ve değerlendirilmesi şeklinde aktif eğitim sisteminin takip edilmesi (Bu çalışmaların ilk hali ve sunumlardaki performansa göre Öğrenciye Vize Notu takdir edilmektedir.
8 Dersi Alan bütün öğrencilerin dinleyici olarak katılımıyla Çalışma Konusunun Sunumlarının alınması
9 Dersi Alan bütün öğrencilerin dinleyici olarak katılımıyla Çalışma Konusunun Sunumlarının alınması
10 Dersi Alan bütün öğrencilerin dinleyici olarak katılımıyla Çalışma Konusunun Sunumlarının alınması (devam).
11 Dersi Alan bütün öğrencilerin dinleyici olarak katılımıyla Çalışma Konusunun Sunumlarının alınması (devam).
12 Dersi Alan bütün öğrencilerin dinleyici olarak katılımıyla Çalışma Konusunun Sunumlarının alınması (devam).
13 Dersi Alan bütün öğrencilerin dinleyici olarak katılımıyla Çalışma Konusunun Sunumlarının alınması (devam).
14 Final Sınavı

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78014 Özel Hukuk Yüksek Lisans programı olması itibariyle, konuyu teşkil eden derslerle ilgili teorik bilgiler derinliğine verilmekte, ayrıca uygulama üzerinde eleştirel değerlendirmeler de yapılmaktadır.
2 78016 Yapılan teorik dersleri pekiştirmek amacıyla öğrenciye belli bir konuyu araştırma, bilimsel bir metin olarak kaleme alma ve meslektaşlarının katıldığı bir topluluk karşısında sunum yapma tecrübesi kazandırılır.
3 78017 Öğrenciye, bu dersler kapsamında yaptığı araştırma konularını bilimsel periyodiklerde yayınlatabilecek seviyede akademik birikim kazandırılması da sağlanır.
4 78015 Ders müfredatında konularda bilimsel kaynaklara ulaşma, kaynakları tüketme ve bilimsel bir metin olarak kaleme alma becerisi kazanır.
5 78018 İlgili konularda bir hukuki meseleyi analiz etme, çözüm üretme ve bu bilgileri uygulamaya aktarma becerisi kazanır.
6 78019 İlgili konulardaki mevzuat düzenlemelerini eleştirel gözle ele alıp, teorik öneriler ortaya koyma özgüvenini kazanır.
7 78020 Alanla ilgili temel teorileri ve uygulamayı gereği gibi öğrenme ve bu bilgileri iyi analiz etme becerisine bağlı olarak, öğrenciye, meslek alanında bağımsız çalışabilme yetkinliği kazandırılmış olur.
8 78021 Hâkimlik, savcılık, avukatlık, noterlik gibi çeşitli hukuk mesleklerinde bağımsız çalışabilme yetkinliği kazandırır.
9 78022 Yine alanla ilgili temel teorileri ve uygulamayı gereği gibi öğrenme ve bu bilgileri iyi analiz etme becerisine bağlı olarak, hukuk problemlerinin çözümünde sorumluluk alabilme yetkinliği de kazandırır
10 78023 Araştırma için gerekli verileri elde edebilecek şekilde bilgi kaynaklarına ulaşma ve bilgileri kavrama ve uygulamaya aktarma yetkinliği kazanır.
11 78024 Bilgi kaynaklarına ulaşma ve bilgileri kullanma ile ilgili yenilikleri benimser
12 78025 Çalıştığı uzmanlık alanıyla ilgili olarak sözlü ve yazılı iletişim yetkinliği kazanır.
13 78026 Çalıştığı uzmanlık alanıyla ilgili olarak meslektaşlarıyla ortak çalışmalarda görev alma, ortak makaleler yazma ve kitap bölümü yazımında sorumluluk alma gibi yetkinlikler kazanır.
14 78027 Belli bir hukuk alanında uzmanlık unvanını almaya bağlı olarak, o konularda sözlü ve/veya yazılı danışmalarda merci olma yetkinliğini kazanır.