Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TRH102 Turizm Rehberliğine Giriş 927001 1 2 5

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, bilimsel ve kaliteli bir eğitim öğretim sağlamak suretiyle turizm sektörü için nitelikli turist rehberleri yetiştirmekte gerekli olan altyapıyı oluşturmaktır. Bu program sayesinde istikrarlı olarak büyüyen turizm sektörü için iyi derecede yabancı dil bilen, Türkiye’yi tarihi, kültürü ve coğrafyasıyla en iyi şekilde tanıyan, iyi insan ilişkileri kurabilen, analitik düşünebilen, sorun çözme, yönetim ve organizasyon bilgisi ve yeteneği gelişmiş, hoşgörü, nezaket, saygı, dürüstlük gibi temel değerlere sahip, liderlik ve temsil yeteneği olan nitelikli turist rehberleri ve yönetici adayları yetiştirilmesi mümkün olacaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Zuhal YAŞAR

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

• Ahipaşaoğlu, Suavi H. (2001). Turizmde Rehberlik, 1. Baskı, Detay Yayıncılık: Ankara • Çolakoğlu, Osman, E.,Fatih Epik, Ergün Efendi. (2010). Tur Yönetimi ve Turist Rehberliği, 2. Baskı, Detay Yayıncılık: Ankara. • Mancini, Mark. (2001). ConductingTours, Third Edition, DelmarPublishers: New York. • Pound, CathleenLingle. (1992). The Professional Guide: Dynamics of TourGuiding, John WileyandSons: New York

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Öğrencilerin turist rehberliği mesleğini tanımaları ve bu mesleği icra edebilmek için gerekli teorik bilgileri öğrenmelerini sağlamaktır. Turist Rehberliği ve Tur Yönetiminin Tarihçesi. Tur ve Grup Çeşitleri. Tur Öncesi Araştırma ve Planlama. Turist Grubuna Bilgi Verilmesi. Turistlerle ve Hizmet Sağlayıcılarıyla İlişkiler. Turist Rehberliğinin Etik, Sosyal, Yasal ve Ekonomik Yönleri. Mesleki Bilgi Kaynakları ve Meslek Örgütleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 60 1
4 Quiz 2 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 4 56
21 Rapor Sunma 1 10 10
29 Bireysel Çalışma 2 10 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 8 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 9 9
54 Ev Ödevi 2 10 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Turist rehberliği terminolojisi seyahat acentacılığı ve tur operatörlüğü.pdf
2 Meslek olarak turist rehberliği turist rehberliği mesleği.pdf
3 turist rehberinin yetkinlikleri turist rehberinin özellikleri.docx
4 turist rehberi ve kişilik kişilik özellikleri ve turist rehberliği.pdf
5 Turist rehberinin görevleri ve rolleri cohen turist rehberlerinin liderlik ve aracılık rolleri.pdf
6 turist rehberliği ve uzmanlaşma turist rehberliği eğitimi.pdf
Turist Rehberliğinde Uzmanlaşma.pdf
7 tur çeşitleri ve turist rehberliği seyahat acentacılığı ve tur operatörlüğü.pdf
8 Ara sınav
9 turist tipolojileri ve turist rehberliği turist tipolojileri.docx
10 teknoloji ve turist rehberliği turist rehberliği ve teknoloji.pdf
11 turist rehberliği meslek etik ilkeleri meslek etiği.pdf
12 turist rehberliğinde mesleki örgütlenme meslek odaları.png
turist rehberliği meslek kuruluşları.docx
13 turist rehberliği mevzuatı meslek yönetmeliği.pdf
14 turist rehberliğinin açmazları turist rehberliği mesleğinde yaşanan sorunlar.pdf
15 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1234371 Turist rehberliği mesleği ile ilgili kavramları tanımlayabilir
2 1234372 Paket turların türlerini ve özelliklerini sıralayabilir.
3 1234373 Turist rehberinin turistlerle ve hizmet sağlayıcılarıyla ilişkilerini açıklayabilir.
4 1234374 Tur yönetiminde rehberin rolünü ve görevlerini sıralayabilir.
5 1304794 Turist rehberinin tur yönetimi hakkında bilgi sahibi olur

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69049 Turizm Rehberliği mesleği ile ilgili olarak Türkiye'nin arkeolojik, tarihi ve coğrafi değerlerini algılar ve bunları güncel olaylarla ilişkilendirir.
2 69218 Yönetmelikle belirlenen yabancı dil yeterlik belgelerinden birine sahip olur.
3 69054 Grup ve insan davranışı konusunda bilgi sahibi olarak bunları Turizm Rehberliği mesleğinde uygulayabilir.
4 69055 Dünyada yaşamış ve yaşamakta olan farklı dinlerin temel ilkelerini kavrayarak Turizm Rehberliği mesleği ile harmanlayarak kullanır
5 69056 Bir turu planlayabilir, uygulayabilir ve denetleyebilir.
6 69053 Turizm Rehberliği mesleği ile ilgili hizmet verme süreçlerini bilir ve ziyaretçi memnuniyeti sağlayacak şekilde yerine getirir.
7 69052 Bir turu etkin bir şekilde yönetebilmek için grup yönetimi ilkelerini bilir ve uygular.
8 69058 Türkiye’de yaşamış olan uygarlıkların kültür, tarih, din ve sanatları hakkında detaylı bilgiye sahip olur ve bu bilgileri kullanarak değerlendirme yapar.
9 69050 Türkiye’nin sahip olduğu soyut ve somut eserleri koruma bilincine sahip olur.
10 69051 Turizm alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular.
11 69057 Turizm Rehberliği ile ilgili ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 4 1 5 5 4 4 3 5 4 3
2 4 1 5 5 4 4 3 5 3 3
3 4 1 5 5 4 4 3 5 3 3
4 4 1 5 5 4 4 3 5 3 3
5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek