Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TRH106 Turizmde İletişim ve Halkla İlişkiler 927001 1 2 5

Dersin Amacı

Halkla ilişkilerin ve iletişimin örgütler için ne kadar önemli olduğu diğer sektör örgütlerince fark edilmekte ve uygulanmaktadır. Ancak, turizm işletmeleri, özellikle çok büyük ve kurumsal olamayan işletmelerin henüz bu konunun ciddiyetinin farkına varamadığı açıkça görülmektedir. Turizm işletmeleri yönetici ve çalışanları ile bu alanda eğitim gören öğrencilere halkla ilişkiler ve iletişim konusunun öneminin anlatılması amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Melike ÇAKIR KELEŞ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Turizm İşletmelerinde Halkla İlişkiler ve İletişim - Doç. Dr. Şirvan Şen Demir Turizm İletişimi - Serkan Şengül, Şevki Ulama, Oğuz Türkay Orwell, G. 1984

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Turizm işletmelerinde hakla ilişkiler faaliyetlerinin kapsamı, halkla ilişkiler bölümünün organizasyon yapısı ve işletmedeki yeri, halkla ilişkiler faaliyetlerinde yazılı, sözlü, görsel ve işitsel araçları kullanabilme ve halkla ilişkiler faaliyetlerini planlama ve yürütme.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
28 Makale Kritik Etme 2 10 1
34 Okuma 1 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 4 56
21 Rapor Sunma 1 10 10
29 Bireysel Çalışma 2 10 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 8 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 9 9
54 Ev Ödevi 2 10 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Halkla İlişkiler Kavramının Tanımı, Kapsamı ve Tarihsel Gelişimi https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/83906
TİHİ, 1.-2. hafta.pptx
2 Turizm İşletmelerinde Halkla İlişkilerin Yeri, Önemi, İlkeleri ve Örgütlenmesi http://acikerisim.deu.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/20.500.12397/11750/189701.pdf?sequence=1
TİHİ, 1.-2. hafta.pptx
3 Halkla İlişkilerin İşletme İçinde ve Dışında Örgütlenmesi https://dergipark.org.tr/en/pub/kosbed/issue/25717/271374
TİHİ, 3.-4. hafta.pptx
4 Halkla İlişkilerin Amaçları http://dspace.kocaeli.edu.tr:8080/xmlui/handle/11493/1603
TİHİ, 3.-4. hafta.pptx
5 İletişim Kavramı ve İletişim Süreci TİHİ, 5.-6. hafta.pptx
6 Halkla İlişkilerde Hedef Kitle TİHİ, 5.-6. hafta.pptx
7 Etkin İletişim TİHİ, 7.-8. hafta.pptx
8 Ara sınav
9 Turizm İşletmelerinde Halkla İlişkiler Programı TİHİ, 7.-8. hafta.pptx
10 Turizm İşletmelerinde Halkla İlişkiler Programı TİHİ, 9.-10. hafta.pptx
11 Kriz Yönetimi
12 Kriz Yönetimi
13 Lobicilik Faaliyetleri
14 Türkiye’de turizm işletmelerinde halkla ilişkiler uygulamalarında örnekler
15 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1459796 Turizm işletmelerinde halkla ilişkiler faaliyetlerinin kapsamını bilir.
2 1459797 Turizm işletmelerinde halkla ilişkiler bölümünün organizasyon yapısını bilir.
3 1459798 Turizm işletmelerinde halkla ilişkiler faaliyetlerinde yazılı, sözlü, görsel ve işitsel araçları kullanır.
4 1459799 Turizm işletmesi için halkla ilişkiler faaliyetleri planlar ve yürütebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76781 Turizm Rehberliği mesleği ile ilgili olarak Türkiye'nin arkeolojik, tarihi ve coğrafi değerlerini algılar ve bunları güncel olaylarla ilişkilendirir.
2 76933 Yönetmelikle belirlenen yabancı dil yeterlik belgelerinden birine sahip olur.
3 76786 Grup ve insan davranışı konusunda bilgi sahibi olarak bunları Turizm Rehberliği mesleğinde uygulayabilir.
4 76787 Dünyada yaşamış ve yaşamakta olan farklı dinlerin temel ilkelerini kavrayarak Turizm Rehberliği mesleği ile harmanlayarak kullanır
5 76788 Bir turu planlayabilir, uygulayabilir ve denetleyebilir.
6 76785 Turizm Rehberliği mesleği ile ilgili hizmet verme süreçlerini bilir ve ziyaretçi memnuniyeti sağlayacak şekilde yerine getirir.
7 76784 Bir turu etkin bir şekilde yönetebilmek için grup yönetimi ilkelerini bilir ve uygular.
8 76790 Türkiye’de yaşamış olan uygarlıkların kültür, tarih, din ve sanatları hakkında detaylı bilgiye sahip olur ve bu bilgileri kullanarak değerlendirme yapar.
9 76782 Türkiye’nin sahip olduğu soyut ve somut eserleri koruma bilincine sahip olur.
10 76783 Turizm alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular.
11 76789 Turizm Rehberliği ile ilgili ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 2 1 5 3 3 4 3 4 1 5
2 2 1 5 3 3 5 3 3 1 5
3 2 1 5 3 3 5 3 4 1 5
4 2 1 5 3 3 5 3 4 1 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek