Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TRH106 Turizmde İletişim ve Halkla İlişkiler 927001 1 2 5

Dersin Amacı

Halkla ilişkilerin ve iletişimin örgütler için ne kadar önemli olduğu diğer sektör örgütlerince fark edilmekte ve uygulanmaktadır. Ancak, turizm işletmeleri, özellikle çok büyük ve kurumsal olamayan işletmelerin henüz bu konunun ciddiyetinin farkına varamadığı açıkça görülmektedir. Turizm işletmeleri yönetici ve çalışanları ile bu alanda eğitim gören öğrencilere halkla ilişkiler ve iletişim konusunun öneminin anlatılması amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Melike ÇAKIR KELEŞ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Turizm İşletmelerinde Halkla İlişkiler ve İletişim - Doç. Dr. Şirvan Şen Demir Turizm İletişimi - Serkan Şengül, Şevki Ulama, Oğuz Türkay Orwell, G. 1984

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Turizm işletmelerinde hakla ilişkiler faaliyetlerinin kapsamı, halkla ilişkiler bölümünün organizasyon yapısı ve işletmedeki yeri, halkla ilişkiler faaliyetlerinde yazılı, sözlü, görsel ve işitsel araçları kullanabilme ve halkla ilişkiler faaliyetlerini planlama ve yürütme.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
28 Makale Kritik Etme 2 10 1
34 Okuma 1 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 4 56
21 Rapor Sunma 1 10 10
29 Bireysel Çalışma 2 10 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 8 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 9 9
54 Ev Ödevi 2 10 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Halkla İlişkiler Kavramının Tanımı, Kapsamı ve Tarihsel Gelişimi https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/83906
2 Turizm İşletmelerinde Halkla İlişkilerin Yeri, Önemi, İlkeleri ve Örgütlenmesi http://acikerisim.deu.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/20.500.12397/11750/189701.pdf?sequence=1
3 Halkla İlişkilerin İşletme İçinde ve Dışında Örgütlenmesi https://dergipark.org.tr/en/pub/kosbed/issue/25717/271374
4 Misafir İlişkileri Mi? Halkla İlişkiler Mi? http://dspace.kocaeli.edu.tr:8080/xmlui/handle/11493/1603
5 İletişim Kavramı ve İletişim Süreci
6 İletişim Çeşitleri
7 Etkin İletişim
8 Ara sınav
9 Sözlü ve Yazılı İletişim
10 Sözsüz İletişim (Beden Dili)
11 Kurum içi iletişim
12 Turizm işletmelerinde halkla ilişkilerde kullanılan iletişim araçları.
13 Turizm işletmelerinde halkla ilişkilerde etkin sunuş tekniği.
14 Türkiye’de turizm işletmelerinde halkla ilişkiler uygulamalarında örnekler
15 Türkiye’de turizm işletmelerinde halkla ilişkiler uygulamalarında örnekler
16 Türkiye’de turizm işletmelerinde halkla ilişkiler uygulamalarında örnekler

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1235357 Turizm işletmelerinde halkla ilişkiler faaliyetlerinin kapsamını bilir.
2 1235358 Turizm işletmelerinde halkla ilişkiler bölümünün organizasyon yapısını bilir.
3 1235359 Turizm işletmelerinde halkla ilişkiler faaliyetlerinde yazılı, sözlü, görsel ve işitsel araçları kullanır.
4 1235360 Turizm işletmesi için halkla ilişkiler faaliyetleri planlar ve yürütebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69049 Turizm Rehberliği mesleği ile ilgili olarak Türkiye'nin arkeolojik, tarihi ve coğrafi değerlerini algılar ve bunları güncel olaylarla ilişkilendirir.
2 69218 Yönetmelikle belirlenen yabancı dil yeterlik belgelerinden birine sahip olur.
3 69054 Grup ve insan davranışı konusunda bilgi sahibi olarak bunları Turizm Rehberliği mesleğinde uygulayabilir.
4 69055 Dünyada yaşamış ve yaşamakta olan farklı dinlerin temel ilkelerini kavrayarak Turizm Rehberliği mesleği ile harmanlayarak kullanır
5 69056 Bir turu planlayabilir, uygulayabilir ve denetleyebilir.
6 69053 Turizm Rehberliği mesleği ile ilgili hizmet verme süreçlerini bilir ve ziyaretçi memnuniyeti sağlayacak şekilde yerine getirir.
7 69052 Bir turu etkin bir şekilde yönetebilmek için grup yönetimi ilkelerini bilir ve uygular.
8 69058 Türkiye’de yaşamış olan uygarlıkların kültür, tarih, din ve sanatları hakkında detaylı bilgiye sahip olur ve bu bilgileri kullanarak değerlendirme yapar.
9 69050 Türkiye’nin sahip olduğu soyut ve somut eserleri koruma bilincine sahip olur.
10 69051 Turizm alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular.
11 69057 Turizm Rehberliği ile ilgili ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 2 1 5 3 3 4 3 4 1 5
2 2 1 5 3 3 5 3 3 1 5
3 2 1 5 3 3 5 3 4 1 5
4 2 1 5 3 3 5 3 4 1 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek