Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TRH108 Genel Muhasebe 927001 1 2 3

Dersin Amacı

Bu dersin amacı genel olarak muhasebeyi tanıtmak, muhasebenin amacı, fonksiyonlarını tanıtmak, muhasebede bilginin işlenme süreci hakkında bilgiler vermek, muhasebedeki belge düzeni, defter düzeni hakkında bilgiler sunmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Erdal YILMAZ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Öğretim üyesinin ders notları Sevilengül Orhan, Genel Muhasebe, Gazi Kitabevi, 2018 Karabınar Selahattin, Genel Muhasebe, Sakarya Kitabevi, 2015.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Muhasebenin fonksiyonları, muhasebe belge ve defter düzeni, raporlama

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 50 1
4 Quiz 2 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 3 1 3
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 1 13
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 3 6 18
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 6 30
49 Performans 5 2 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Muhasebe, Muhasebe Bilgi Sistemi Genel Muhasebe Slayt.pptx
muhasebe genel bilgiler.pptx
2 Muhasebenin Fonksiyonları ve Türleri muhasebe genel bilgiler.pptx
temel kavramlar.pptx
3 Muhasebe Belge sistemi Genel Muhasebe Slayt.pptx
FATURA.pdf
4 Muhasebede Belge Düzeni Genel Muhasebe Slayt.pptx
belge düzeni.pptx
5 Muhasebede Defter Düzeni defter kayıt sistemi.pptx
6 Ücret Hesaplaması ve Ücret Bordrosu işçi ücret hesaplama.docx
2020 asgari ücret hesaplama.docx
7 İşletme Hesabı esası işletme hesabı defteri.docx
Genel Muhasebe Slayt.pptx
8 Bilanço esası ve Hesapların Genel Olarak Değerlendirilmesi defter kayıt sistemi.pptx
Genel Muhasebe Slayt.pptx
9 Ara Sınav genel muhasebe slaytlar.pptx
10 Muhasebe Süreci genel muhasebe slaytlar.pptx
11 Muhasebe Sürecinin İşleyişine İlişkin Uygulamalar Genel Muhasebe Slayt.pptx
12 Envanter İşlemleri ve Raporlama Genel Muhasebe Slayt.pptx
13 Finansal Raporlama genel muhasebe slaytlar.pptx
14 Monografi Uygulaması Genel Muhasebe Slayt.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1516030 Muhasebe bilgi sisteminin işleyişi hakkında bilgi sahibi olunur.
2 1516031 Genel anlamda muhasebenin tanımı öğrenilir.
3 1516032 Muhasebenin işletme organizasyonundaki yeri hakkında daha geniş bir bilgiye sahip olunur.
4 1516033 Muhasebede tutulan defterler hakkında bilgi sahibi olunur.
5 1516034 Muhasebede belge düzeninin nasıl olduğu ve bunların neler olduğu hakkında bilgi sahibi olunur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76781 Turizm Rehberliği mesleği ile ilgili olarak Türkiye'nin arkeolojik, tarihi ve coğrafi değerlerini algılar ve bunları güncel olaylarla ilişkilendirir.
2 76933 Yönetmelikle belirlenen yabancı dil yeterlik belgelerinden birine sahip olur.
3 76786 Grup ve insan davranışı konusunda bilgi sahibi olarak bunları Turizm Rehberliği mesleğinde uygulayabilir.
4 76787 Dünyada yaşamış ve yaşamakta olan farklı dinlerin temel ilkelerini kavrayarak Turizm Rehberliği mesleği ile harmanlayarak kullanır
5 76788 Bir turu planlayabilir, uygulayabilir ve denetleyebilir.
6 76785 Turizm Rehberliği mesleği ile ilgili hizmet verme süreçlerini bilir ve ziyaretçi memnuniyeti sağlayacak şekilde yerine getirir.
7 76784 Bir turu etkin bir şekilde yönetebilmek için grup yönetimi ilkelerini bilir ve uygular.
8 76790 Türkiye’de yaşamış olan uygarlıkların kültür, tarih, din ve sanatları hakkında detaylı bilgiye sahip olur ve bu bilgileri kullanarak değerlendirme yapar.
9 76782 Türkiye’nin sahip olduğu soyut ve somut eserleri koruma bilincine sahip olur.
10 76783 Turizm alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular.
11 76789 Turizm Rehberliği ile ilgili ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 5
3 5
4 5
5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek