Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ZİH001 Zorunlu Temel İngilizce (Hazırlık Sınıfı) 927001 0 0 30

Dersin Amacı

İngilizce Tıp Fakültesi kazanıp Hazırlık Sınıfı Yeterlik Sınavı’nda başarılı olamayan öğrencilere temel İngilizce bilgisi vererek, dil seviyelerini tüm dil becerileri ve alt becerileri açısından, Avrupa Dil Çerçevesi standartlarına göre, en az B2 düzeyine çıkarmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Deniz Uzun

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

SKILLFULL 2 + 3 Listening & Speaking Macmillan Education David Bohlke & Robyn Brinks LANGUAGE HUB B1 + b1+ + B2 Core Macmillan Education Charlotte Rance SKILLFULL Reading & Writing Macmillan Education Louis Rogers

Dersin Sunulduğu Dil

İngilizce

Dersin İçeriği

Temel İngilizce dil becerileri (dinleme, okuma, konuşma ve yazma becerileri) ve dil alt becerilerini (dil bilgisi, sözcük bilgisi) en az B2 düzeyinde geliştirecek her türlü dil öğretme etkinliği bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 50
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 50
1 Ara Sınav 2 60 1
4 Quiz 28 20 1
49 Performans 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 2 65 130
2 Final Sınavı 1 60 60
4 Quiz 28 20 560

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 " be " ifadeleri, evet/hayır soruları, "be" ve "wh" soruları, artikeller, mülkiyet sıfatları ve aile hakkında konuşmak verb-to-be-grammar-drills_803_1.jpg
2 Geniş Zaman ve evet/hayır soruları, geniş zaman kullanarak alışkanlıklar ve hobilerle ilgili sorular sormak, sıklık zarfları ve ilginç aktiviteler hakkında konuşmak present.jpg
3 Some, any, several ve a lot of ile there is/there are kullanımı, yer tanımlarında nicelik sıfatlarının kullanımı, şimdiki zaman ve geniş zaman karşılaştırması ve aktivitellerle ilgili şimdki zamanda konuşmak some any.jpg
4 can/can't , durum zarfları, işaret sıfatları, kıyafetleri tanımlamada this, that, these ve those kullanımı, sıfatların karşılaştırılması ve bir şeyin kaça mal olduğu konusunda konuşmak Expressing ability or inability modal verbs can or cant worksheet.pdf
5 some, any, much ve many ile syaılabilen ve sayılamayan isimler, deyimler, geçmiş zaman olumlu, soru ve olumsuz cümleler ve geçmiş bir tecrübe hakkında konuşmak someany-muchmany-cu-oneonone-activities-tests-warmers-coolers_4276_1.jpg
6 "when" ibaresi ile geçmiş zaman kullanımı, gelecek zaman olarak şimdiki zamanın kullanımı, "going to" ile gelecek zaman ve planlar ve geleceğe ait niyetlerle ilgili konuşmak when-past tense.jpg
7 geçmiş zaman ve sürekli geçmiş zaman, as...... as ile karşılaştırma, sıfatların en üstünlük derecesi ve kültürel aktiviteler hakkında konuşmak as ...as.jpg
8 Dönüşlülük zamirleri, modallar, izin isteme, rica ve teklifler, ever/never, for ve since ile present perfect tense, ve geçmişte başlayıp şu anda devem eden olaylarla ve tecrübelerle ilgili konuşmak present-perfect-tense-.jpg
9 yakın geçmiş zaman / dili geçmiş zaman karşılaştırması, geçmişteki olaylarla ilgili konuşmak, tavsiye olarak should/ ought to kullanımı, *must ve have to* nun zorunluluk ve gereklilik durumlarında kullanımı, alışkanlıkları karşılaştırarak zarların üstünlük ve en üstünlük derecelerinin karşılaştırılması must have to.jpg
10 too / enough kullanımı, nicelik sıfatları, sevilen şeyler, arzular ve tercihler, özne ve nesne olarak isim fiillerin kullanımı ve tanışma alışkanlıkları ile ilgili konuşmak ve fikir vermek too enough.jpg
11 may, might , will ve going to ile gelecekteki olasılıklar, gelecek zamanların gözden geçirilmesi, planlarla ilgili konuşmak, yardım istemek ve önerilerde bulunmak may-might.jpg
12 geniş zaman ve di'li geçmiş zaman pasif kullanımı, birincil ve ikincil şart cümleleri ve şimdiki zamanda gerçek dışı durumları tanımlamak first-and-second-conditionals_10144_1.jpg
13 yet, already ve just ile yakın geçmiş zaman kullanımı ve devam eden yakın geçmiş zaman, used to, ve miş'li geçmiş zaman kullanımı ve anılarla ilgili konuşmak present-perfectfor-since-just-already-yet_23680_1.jpg
14 the ve artkelsiz kullanımlar, dolaylı anlatım soruları, have ve get ile ettirgen yapılar, aktif ve pasif sıfatlar ve iş alanlarıyla ilgili konuşmak active-or-passive-1-multiple-choice-exercises-with-grammar-drills_7629_1.jpg
15 Dolaylı anlatım ve dolaylı anlatım soruları, üçüncü şart cümleleri, umut ve istekler ve bu konularda konuşmak gerund-or-infinitive_15232_1.jpg
second-and-third-conditionals_10146_1.jpg
16 Must, can't, might, may, could kısaltmaları, soru eklentileri, sıfat cümleleri, V + Ving / to V1 ve bir tecrübe ile ilg,li konuşmak gerund-or-infinitive_15232_1.jpg
17 * it* ile mastar cümleleri, *wish / if only* ve açıklama istemek i-wish-and-if-only-fun-activities-games-grammar-drills-grammar-guides_25980_1.jpg
18 Belirleyici ve belirleyici olmayan sıfat cümleleri ve bir olayla ilgili yüz yüze konuşmak relative-pronouns_3975_1.jpg
19 * should(n't)/ have , *was going / supposed to ve yumuşak dil kullanarak eleştiride bulunmak should-shouldnt-grammar-drills-tests-warmers-coolers_17177_1.jpg
20 *so, such, too, enough*, ayrılabilir öbek eylemler ve ideal mesleklerle ilgili konuşmak so-such-grammar-drills_529_1.jpg
21 Geçmiş zamanların gözden geçirilmesi, * would, used to, be always Ving* ve aynı ve ayrı fikirde olmak used-to-be-used-to-fun-activities-games-grammar-drills-grammar-guides_29010_1.jpg
22 Eylem ve durum bildiren fiillerin kullanımı, tekrarlanan ve karşılaştırmalı sıfatlar ve sosyal medya ile ilgili konuşmak comparative-adjectives_10163_1.jpg
23 Dolaylı anlatım, modal fiiller ve miş'li geçmiş zaman ve yanlış anlaşılmaları belirlemek past-perfect-tense_16384_1.jpg
24 Özne olarak isim cümleleri, şartlı cümlelerin gözden geçirilmesi ve pozitif bir davraanışla ilgili konuşmak mixed-conditionals-123-battleship-fun-activities-games-games-grammar-drills-warmers-_97402_1.jpg
25 Pasif cümleler, amaç bildirmek ve alternatif sunmak passives-all-tenses-grammar-drills-oneonone-activities-sentence-transf_40269_1.jpg
26 * be used to / get used to* ve kişisel alışkanlıklar hakkında konuşmak used-to-be-used-to-get-used-to_73745_1.jpg
27 Mülkiyet ifadelerinde kesme işareti kullanımı, miş'li geçmiş zaman ve şimdiki zaman summer-rain-activities-with-music-songs-nursery-rhymes-fun-act_20103_1.jpg
28 *would rather ve would prefer*, özne olarak isim cümleleri ve toplumsal konularla ilgili konuşmak had-better-would-rather-grammar-drills-grammar-guides-information-gap-acti_81447_1.jpg
29 Edatlar ve Ving ve başka sözcüklerle açıklamak like-love-hate-ing-fun-activities-games_42084_1.jpg
30 Becerileri ifade edebilmek, geçmiş zaman modalları ve olaylarla ilgili spekülasyon yappmak regrets-criticism-should-have-shouldnt-have_18743_1.jpg
31 V + Ving kullanımında anlam değişiklikleri, karşılaştırma yapmak ve ulama ve neden/sonuç bağlaçları gerunds-and-infinitives-with-key-games_33299_1.jpg
32 Zıtlık bağlaçları, gelecekle ilgili konuşma şekilleri ve şehirlerle ilgili konuşma connectors-linking-words_61564_1.jpg

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1289313 Öğrenciler bir yeri sözlü ve yazılı olarak tanıtabilirler
2 1289314 Geçmiş deneyimlerini sözlü ve yazılı olarak tanımlayıp hikayeleştirebilirler
3 1289315 Duygu, düşünce ve yaklaşımlarını sözlü ve yazılı olarak ifade edebilirler.
4 1289316 Filmler ve kitaplar hakkında konuşabilirler ve yazabilirler.
5 1289317 Bir konu hakkında benzerlik-farklılık, karşılaştırma, neden-sonuç bildirme vb. anlamında paragraf yazabilirler.
6 1289318 Dilbilgisel olarak tüm zamanları; basit, bileşik ve karmaşık cümle yapılarını; koşullu cümle yapılarını; edilgen cümle yapılarını; aktarılmış cümle yapılarını; isim, sıfat ve zarf cümleciklerini; gereklilik, zorunluluk, izin, yasak vb. bildiren fiilleri etkin ve doğru biçimde kullanabilirler
7 1289319 Resmi ve resmi olmayan durumlara uygun olan sözcükleri doğru biçimde kullanabilirler.
8 1289320 Okudukları metinlerin hangi türde olduğunu ve içeriğini anlayıp yorumlayabilir ve çeşitli okuma stratejilerini (göz gezdirme, tarama vb.) uygulayabilirler
9 1289321 Dinledikleri metinlerin hangi türde olduğunu ve içeriğini anlayıp yorumlayabilir ve dinlerken not alma tekniklerini uygulayabilirler
10 1289322 Bir konuşmayı uygun biçimde başlatıp sonlandırabilirler

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70027 Tıbbi alan bilgisini geliştirir ve kullanır
2 70028 Bilişsel ve üst düzey becerileri geliştirir ve kullanır
3 70029 Hasta/hastalık yönetir
4 70030 Sağlığı korur ve hastalıkları önler
5 70031 Sürekli mesleki gelişim gösterir
6 70032 İletişim becerilerini geliştirir ve uygun şekilde kullanır
7 70033 Kültürel yetkinliğini geliştirir
8 70034 Biyopsikososyal anlayışla davranır
9 70035 Mesleki değer ve ilkelere uygun davranır

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 4 5 5 5
2 5 4 4 4 4 4
3 5 5 4 4 5 5
4 3 4 5 5 5 4 5 5
5 5 5 5 4 4 4 3
6 3 3 4 2
7 4 4 4 4 5 5 4 4
8 5 4 4 5 4 4 4
9 5 4 3 4 4 4 4 4
10 5 4 5 3 5 4 5 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek