Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
YOR607 Piyano Tarihi I 927003 1 1 8

Dersin Amacı

Piyano enstrüman olarak tanıtmak ve piyanoya ait Barok ve Klasik dönem repertuvarı incelemek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Olga HASANOĞLU

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Ders öğrenci sayısına göre bireysel veya grup halinde yapılır

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

A. Say: Müzik Tarihi; D. Konen: Batı Klasik Müziği; L.Pamir: Müzikte Geniş Soluklar; A.Schweizer: J.S. Bach; Barok ve Klasik dönem bestecilerin klavye eserleri

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Piyano ecdatları, barok öncesi, barok ve klasik dönem piyano eserleri. Onların tarihsel hikayeleri, tanınmış yorumcuları ve edisyonları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
3 Bütünleme Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
24 Seminer 1 1 1
27 Makale Yazma 1 10 10
28 Makale Kritik Etme 1 2 2
29 Bireysel Çalışma 14 9 126

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Piyano ecdatları
2 Barok dönemi klavye çalgıları; İngiliz virginalistler
3 Fransız klavsenistler
4 Alman org ve klavye ekolleri
5 D. Scarlatti: özgeçmiş ve piyano sonatları
6 J.S. Bach: özgeçmiş, erken dönem eserleri
7 J.S. Bach: İyi düzenlenmiş klavye
8 J.S. Bach: Partitalar, Concertolar, Toccatalar
9 J. Haydn: Piyano sonatları, konçertolar
10 Arasınav
11 W.A. Mozart: özgeçmiş, piyano sonatları
12 W.A. Mozart: Piyano konçertoları, piyano çeşitlemeleri
13 L.van Beethoven: erken ve orta dönem piyano sonatları
14 L.van Beethoven: geç dönem piyano sonatları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1244462 Dünya piyano eserleri tanımak
2 1244463 Piano eserlerinin çeşitli edisyonları tanımak ve incelemek
3 1244464 Piyanonun gelişimi hakkında bilgi edinmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69389 Bilimsel araştırma yoluyla müzik alanı ile ilgili bilgiye ulaşabilmek.
2 69390 Müzik alanında bilimsel ve bilim etiğine uygun yayın yapabilmek.
3 69391 İleri müzik kuramları ve analiz yöntemleri ile ilgili bilgi verebilmek.
4 69401 Çalgısının tarihsel evrimi ve çağdaş yenilikleriyle ilgili bilgi verebilmek.
5 69392 Müzik alanı ilgili bir problemi araştırarak çözümler geliştirebilmek.
6 69393 Çalgısı ile ilgili yenilikleri kavrayabilmek ve uygulayabilmek
7 69407 Çalgısının repertuvarında yer alan eserlerin bestecilerine, bestelenme dönem ve süreçlerine ait verileri müziğinde kullanabilmek.
8 69408 Çalgı dışı sesleri ile beden seslerini ve hareketlerini kullanarak müzik yapabilmek
9 69394 Performanslar düzenleyebilmek ve gerçekleştirebilmek.
10 69395 Anadolu coğrafyasında kullanılan müzikal malzemeyi açıklayabilmek ve uygulayabilmek.
11 69400 Birlikte çalma süreçlerine ait sözsüz iletişim vb. becerilerini ileri derecede kullanabilmek.
12 69402 Çalgısıyla eşlik yapabilmek.
13 69397 Cumhuriyet Dönemi ve/veya Çağdaş Türk Bestecilerini ve eserlerini açıklayabilmek ve edindiği bilgiyi yorumculuğunda kullanabilmek.
14 69409 Çalgısı ile anlatım, tematik vb. içerikli dinleti yapabilmek.
15 69403 Doğaçlama yapabilmek.
16 69399 Yirminci Yüzyıl ve Çağdaş Uluslararası Bestecileri ve eserlerini, müzik akımlarını açıklayabilmek ve edindiği bilgiyi yorumculuğunda kullanabilmek.
17 69404 Çalgısı ile ilgili çeşitli müzik notasyonlarını deşifre edebilmek.
18 69405 Yazılı müziğin çalgısına aktarımı ve uyarlanması yönünde pratik yöntemler geliştirebilmek ve kullanabilmek.
19 69406 Çalgısının repertuvarında yer alan eserleri müzikal doku, form ve edisyon farklılıkları vb. bağlamında analiz edebilmek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 5 3 4 4 4 3
2 4 4 4 3 3 4
3 5 5 5 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek