Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
YOR619 Gitar Edebiyatı 927003 1 1 8

Dersin Amacı

Klasik Gitar Müziğinin, tarihsel süreç içerisindeki önemli bestecileri ve eserleri hakkında entellektüel bir bilgi birikimi oluşturmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Fatih AKBULUT

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

The guitar and its music: / James Tylor and Paul Sparks

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

barok, klasik, romantik ve güncel gitar müziği eserleri ve bestecileri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
16 Alan Gezisi 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
23 Proje Sunma 1 4 4
29 Bireysel Çalışma 14 10 140

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Barok Dönem Gitar Müziği eserleri ve bestecileri; dinletili anlatım
2 Barok Dönem Gitar Müziği eserleri ve bestecileri; dinletili anlatım
3 Klasik Dönem Gitar Müziği eserleri ve bestecileri; dinletili anlatım
4 Klasik Dönem Gitar Müziği eserleri ve bestecileri; dinletili anlatım
5 Klasik Dönem Gitar Müziği eserleri ve bestecileri; dinletili anlatım
6 Romantik Dönem Gitar Müziği eserleri ve bestecileri; dinletili anlatım
7 Romantik Dönem Gitar Müziği eserleri ve bestecileri; dinletili anlatım
8 Romantik Dönem Gitar Müziği eserleri ve bestecileri; dinletili anlatım
9 Romantik Dönem Gitar Müziği eserleri ve bestecileri; dinletili anlatım
10 Güncel Gitar Müziği eserleri ve bestecileri; dinletili anlatım
11 Güncel Gitar Müziği eserleri ve bestecileri; dinletili anlatım
12 Güncel Gitar Müziği eserleri ve bestecileri; dinletili anlatım
13 Dinletili genel anlatım
14 Dinletili genel anlatım

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1236809 Gitar müziğinin tarihsel süreç içerisindeki gelişimi ve bestecileri hakkında genel anlamda entellektüel bir bilgi birikimi oluşturur.
2 1236810 Besteci ve eser arasındaki ilişkiyi eserin yazılma gerekçesi ve anlatımı açısından ortaya koyar.
3 1236811 Repertuvar dersi için hazırlanacak eserler açısından bilgi materyalleri sunar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69389 Bilimsel araştırma yoluyla müzik alanı ile ilgili bilgiye ulaşabilmek.
2 69390 Müzik alanında bilimsel ve bilim etiğine uygun yayın yapabilmek.
3 69391 İleri müzik kuramları ve analiz yöntemleri ile ilgili bilgi verebilmek.
4 69401 Çalgısının tarihsel evrimi ve çağdaş yenilikleriyle ilgili bilgi verebilmek.
5 69392 Müzik alanı ilgili bir problemi araştırarak çözümler geliştirebilmek.
6 69393 Çalgısı ile ilgili yenilikleri kavrayabilmek ve uygulayabilmek
7 69407 Çalgısının repertuvarında yer alan eserlerin bestecilerine, bestelenme dönem ve süreçlerine ait verileri müziğinde kullanabilmek.
8 69408 Çalgı dışı sesleri ile beden seslerini ve hareketlerini kullanarak müzik yapabilmek
9 69394 Performanslar düzenleyebilmek ve gerçekleştirebilmek.
10 69395 Anadolu coğrafyasında kullanılan müzikal malzemeyi açıklayabilmek ve uygulayabilmek.
11 69400 Birlikte çalma süreçlerine ait sözsüz iletişim vb. becerilerini ileri derecede kullanabilmek.
12 69402 Çalgısıyla eşlik yapabilmek.
13 69397 Cumhuriyet Dönemi ve/veya Çağdaş Türk Bestecilerini ve eserlerini açıklayabilmek ve edindiği bilgiyi yorumculuğunda kullanabilmek.
14 69409 Çalgısı ile anlatım, tematik vb. içerikli dinleti yapabilmek.
15 69403 Doğaçlama yapabilmek.
16 69399 Yirminci Yüzyıl ve Çağdaş Uluslararası Bestecileri ve eserlerini, müzik akımlarını açıklayabilmek ve edindiği bilgiyi yorumculuğunda kullanabilmek.
17 69404 Çalgısı ile ilgili çeşitli müzik notasyonlarını deşifre edebilmek.
18 69405 Yazılı müziğin çalgısına aktarımı ve uyarlanması yönünde pratik yöntemler geliştirebilmek ve kullanabilmek.
19 69406 Çalgısının repertuvarında yer alan eserleri müzikal doku, form ve edisyon farklılıkları vb. bağlamında analiz edebilmek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 2 4 5 3 5 3 3 5 3
2 2 4 5 3 5 3 3 5 3
3 2 4 5 3 5 3 3 5 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek