Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
YOR611. Tonalite ve Sonrası Başlıca Analiz Yöntemleri 927003 1 1 8

Dersin Amacı

Batı Sanat Müziğinin tonal ve tonalite sonrası dönemlerine ait örneklerin yapısal analizleri için günümüz müzik teorisinin kullandığı başlıca yöntemler.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç Dr. M. Eren Arın

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Tonalite, şifreli bas ve parti hareketlerinin belirleyicliği, ünlü Alman teorisyen Henrich Schenker'in yakın-orta-arka plan ölçekleri kullanarak geliştirdiği konturpuantal çözümleme teknikleri. 20.Yüzyıla gelirken tonalitede yaşanan belirsizlik, tonal çekim merkezleri'ni temel alarak geliştirilen analiz yaklaşımları, modalite eksenli çözümlemeler ve tonalie sonrası salkım ve ses kümeleri üzerie geliştirilen başlıca analiz yöntemleri incelenir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
23 Proje Sunma 1 4 4
29 Bireysel Çalışma 14 10 140

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Schenker Teorisine giriş
2 Dereceler arası hiyerarşi
3 Parti hareketi yasaları ve doku çeşitleri
4 Yakın-Orta ve Uzak ölçekler
5 Ursatz kavramı
6 Çözümlemeler
7 Büyük formal yapılarda çözümlemeler
8 VİZE SINAVI
9 Tonal belirsizlik ve Reimann teorisi
10 Modalite bazlı teoriler
11 20. Yüzyıl Müziği ve küme teorisine giriş
12 Kümeler kullanılarak yapılan analizler
13 Oniki ton hakkında genel bir değerlendirme
14 Konular üzerine genel değerlendirmeler
15 FİNAL SINAVI
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1236867 Öğrenci temel tonal analiz yöntemleri hakkında bilgi sahibi olacak
2 1236868 Öğrenci tonal çekim merkezleri üzerine geliştirilen teoriler hakkında bilgi sahibi olacak
3 1236869 Öğrenci küme teorisi hakkında bilgi sahibi olacak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69389 Bilimsel araştırma yoluyla müzik alanı ile ilgili bilgiye ulaşabilmek.
2 69390 Müzik alanında bilimsel ve bilim etiğine uygun yayın yapabilmek.
3 69391 İleri müzik kuramları ve analiz yöntemleri ile ilgili bilgi verebilmek.
4 69401 Çalgısının tarihsel evrimi ve çağdaş yenilikleriyle ilgili bilgi verebilmek.
5 69392 Müzik alanı ilgili bir problemi araştırarak çözümler geliştirebilmek.
6 69393 Çalgısı ile ilgili yenilikleri kavrayabilmek ve uygulayabilmek
7 69407 Çalgısının repertuvarında yer alan eserlerin bestecilerine, bestelenme dönem ve süreçlerine ait verileri müziğinde kullanabilmek.
8 69408 Çalgı dışı sesleri ile beden seslerini ve hareketlerini kullanarak müzik yapabilmek
9 69394 Performanslar düzenleyebilmek ve gerçekleştirebilmek.
10 69395 Anadolu coğrafyasında kullanılan müzikal malzemeyi açıklayabilmek ve uygulayabilmek.
11 69400 Birlikte çalma süreçlerine ait sözsüz iletişim vb. becerilerini ileri derecede kullanabilmek.
12 69402 Çalgısıyla eşlik yapabilmek.
13 69397 Cumhuriyet Dönemi ve/veya Çağdaş Türk Bestecilerini ve eserlerini açıklayabilmek ve edindiği bilgiyi yorumculuğunda kullanabilmek.
14 69409 Çalgısı ile anlatım, tematik vb. içerikli dinleti yapabilmek.
15 69403 Doğaçlama yapabilmek.
16 69399 Yirminci Yüzyıl ve Çağdaş Uluslararası Bestecileri ve eserlerini, müzik akımlarını açıklayabilmek ve edindiği bilgiyi yorumculuğunda kullanabilmek.
17 69404 Çalgısı ile ilgili çeşitli müzik notasyonlarını deşifre edebilmek.
18 69405 Yazılı müziğin çalgısına aktarımı ve uyarlanması yönünde pratik yöntemler geliştirebilmek ve kullanabilmek.
19 69406 Çalgısının repertuvarında yer alan eserleri müzikal doku, form ve edisyon farklılıkları vb. bağlamında analiz edebilmek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 3 2 5 1 3 1 1 4 1 5
2 3 2 5 1 3 1 1 4 1 5
3 3 2 5 1 3 1 1 4 1 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek