Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
YOR613. Güncel Türk Müziği Besteleme Yöntemleri 927003 1 1 8

Dersin Amacı

Türk Makam Müziği'nin olanaklarından yararlanarak güncel müziğin ses dünyası içerisinde besteleme imkanlarını geliştirmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç Dr. M. Eren Arın

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Günümüz dünyasında Yeni Müzik alanında görülen çeşitlilik içerisinde birbirinden farklı ekollerden yetişen veya çeşitli akımların takipçisi olan yeni kuşak Türk bestecilerinin yapıtları üzerinden hareketle ,Türk Müziği ses dünyası üzerine incelemeler yapılır ve Türk Makam Müziği'nin olanaklarından yararlanmak suretiyle tasarıma yönelik öneriler geliştirilir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
23 Proje Sunma 1 4 4
29 Bireysel Çalışma 14 10 140

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Makam hakkında genel bilgiler
2 Makam hakkında genel bilgiler
3 Çözümleme ve besteleme uygulamaları
4 İlk kuşak Modern Türk Bestecilerinin yapıtlarından çözümlemeler
5 İlk kuşak Modern Türk Bestecilerinin yapıtlarından çözümlemeler
6 İkinci ve Üçüncü kuşak Modern Türk Bestecilerinin yapıtlarından çözümlemeler
7 Çözümleme ve besteleme uygulamaları
8 VİZE SINAVI
9 Dördüncü kuşak ve güncel Türk Bestecilerinin yapıtlarından çözümlemeler
10 Dördüncü kuşak ve güncel Türk Bestecilerinin yapıtlarından çözümlemeler
11 Çözümleme ve besteleme uygulamaları
12 Makam kullanarak besteleme teknikleri üzerine öneriler
13 Makam kullanarak besteleme teknikleri üzerine öneriler
14 Konular üzerine genel değerlendirmeler
15 FİNAL SINAVI
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1236915 Öğrenci Türk Modern Müziği hakkında fikir sahibi olacak
2 1236916 Öğrenci Türk Bestecilerinin yapıtlarındaki Makam kullanımı hakkında fikir sahibi olacak
3 1236917 Öğrenci Güncel Müziğin Makam kullanımı açısından olanaklarıhakkında bilgi sahibi olur

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69389 Bilimsel araştırma yoluyla müzik alanı ile ilgili bilgiye ulaşabilmek.
2 69390 Müzik alanında bilimsel ve bilim etiğine uygun yayın yapabilmek.
3 69391 İleri müzik kuramları ve analiz yöntemleri ile ilgili bilgi verebilmek.
4 69401 Çalgısının tarihsel evrimi ve çağdaş yenilikleriyle ilgili bilgi verebilmek.
5 69392 Müzik alanı ilgili bir problemi araştırarak çözümler geliştirebilmek.
6 69393 Çalgısı ile ilgili yenilikleri kavrayabilmek ve uygulayabilmek
7 69407 Çalgısının repertuvarında yer alan eserlerin bestecilerine, bestelenme dönem ve süreçlerine ait verileri müziğinde kullanabilmek.
8 69408 Çalgı dışı sesleri ile beden seslerini ve hareketlerini kullanarak müzik yapabilmek
9 69394 Performanslar düzenleyebilmek ve gerçekleştirebilmek.
10 69395 Anadolu coğrafyasında kullanılan müzikal malzemeyi açıklayabilmek ve uygulayabilmek.
11 69400 Birlikte çalma süreçlerine ait sözsüz iletişim vb. becerilerini ileri derecede kullanabilmek.
12 69402 Çalgısıyla eşlik yapabilmek.
13 69397 Cumhuriyet Dönemi ve/veya Çağdaş Türk Bestecilerini ve eserlerini açıklayabilmek ve edindiği bilgiyi yorumculuğunda kullanabilmek.
14 69409 Çalgısı ile anlatım, tematik vb. içerikli dinleti yapabilmek.
15 69403 Doğaçlama yapabilmek.
16 69399 Yirminci Yüzyıl ve Çağdaş Uluslararası Bestecileri ve eserlerini, müzik akımlarını açıklayabilmek ve edindiği bilgiyi yorumculuğunda kullanabilmek.
17 69404 Çalgısı ile ilgili çeşitli müzik notasyonlarını deşifre edebilmek.
18 69405 Yazılı müziğin çalgısına aktarımı ve uyarlanması yönünde pratik yöntemler geliştirebilmek ve kullanabilmek.
19 69406 Çalgısının repertuvarında yer alan eserleri müzikal doku, form ve edisyon farklılıkları vb. bağlamında analiz edebilmek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 2 1 2 2 1 5 3 5 1 2 4 3 1 4
2 2 1 2 2 1 5 3 5 1 2 4 3 1 4
3 2 1 2 2 1 5 3 5 1 2 4 3 1 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek