Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
YOR621. 20. Yüzyıl Müziği I 927003 1 1 8

Dersin Amacı

Bu derse katılan öğrenciler, yirminci yüzyıl müziğine ait dönemin genel özellikleriyle beraber bestecileri tanıyacak, dönemin müzik stilleri hakkında bilgilendirileceklerdir. Bu bilgiler ışığında döneme ait eserleri anlayarak dinleyecek, seslendireceği eserleri de doğru yoruma yaklaşarak daha bilinçli bir şekilde icra edebilecektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr.Seyhan BULUT

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

[1] E. İlyasoğlu, Zaman İçinde Müzik. 5. bs. Yapı Kredi Yayınları, İstanbul. (1999)., [2] J. Kerman ve G. Tomlinson., Listen. 4.bs. Californiya University Press, Californiya. (1999)., [3] L. Pamir, Müzikte Geniş Soluklar. 3.bs. Boyut Yayınları, İstanbul. (2000). [4] L. Erol, Neden Klasik Müzik? 2.bs. Yurtrenkleri Yayınevi, Ankara. (2001). [5] I. Stravinsky, Müzik Sanatı , Müzik Ansiklopedisi Yayınları (2000). [6] Ü. Oskay, Müzik ve Yabancılaşma, Der Yayınları (2001).

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

20.yüzyıl müziğinin dönüm noktaları ve önemli eserlerini tanıyarak yeni ritmik anlayış, Schönberg'in atonalitesi, inanılmaz imkanların açılmasına yol açan elektronik müzik, John Cage'nin rolü ve minimalizmin getirdikleri gibi yeni akımları tanınarak öğretmenin yönlendirmesiyle kitaplar, tezler, makaleler ile öğrenci çalışma ve araştırmalarına yönelik bir şekilde öğretilip Cd ve dinleme destekli programlarla pekiştirilerek öğretilecektir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
23 Proje Sunma 1 4 4
29 Bireysel Çalışma 14 10 140

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 20. Yüzyılda Müzik ve Modernizm, Sanayileşme ve gelişme – Modernizmin Tepkisi
2 Edebiyat ve 1.Dünya Savaşından Önce Sanat ve Müzik-Yeni Ufuklar Yeni Diziler-Tonalite Atonalite- Egzotizm Kavramları
3 Erken Yirminci Yüzyıl Dönem Müziğinin Stil Özellikleri İzlenimcilik (İmpresyonizm) ve Tam Aralıklı (Whole Tone) Mod Tekniği-Bestecileri ve Eserleri: Claude A.Debussy, Maurice Ravel, André Caplet, Éric Satie, Frederick Delius, Isaac Albéniz, Karol Szymanowski
4 Dışavurumculuk (Ekspresyonizm) ve Oniki Ses Tekniği Bestecileri ve Eserleri: Arnold Schönberg, II.Viyana Okulu Alban Berg, Anton Webern; Alexander Scriabin, Igor Stravinski, Carl Ruggles
5 Dizisel (Serializm) Müzik- Bestecileri ve Eserleri: Arnold Schönberg, Anton Webern, Edgard Varèse, Milton Babbitt, Luciano Berio Pierre Boulez, Luigi Nono, Karlheinz Stockhausen, İlhan Usmanbaş, Jean Barraqué
6 Amerika’da Modernizm ve Charles Ives
7 Müziksel İlkelcilik (Primitivizm) -Bestecileri ve Eserleri: Igor Stravinski, Henry Cowell, Olivier Messiaen, Chou Wen-chung
8 ARA SINAV
9 İşlevsel Müzik (Gebrauchsmusik)- Bestecileri ve Eserleri: Paul Hindemith, Kurt Weil, Hans Werner Henze, Hanns Eisler, Carl Orff, Zoltán Kodály, Aaron Copland.
10 Neo-Klasik (Neo Classic) Müzik -Bestecileri ve Eserleri: Max Reger, İgor Stravinsky, Paul Hindemith, Sergei Prokofiev, Béla Bartók, Willson Osborne, Bohuslav Martinů
11 Folklorizm- Bestecileri ve Eserleri: Bela Bartok, Zoltan Kodaly, H.Villa-Lobos
12 Gelecekçilik (Futurizm)- Bestecileri ve Eserleri: Artur Honegger
13 Fransız Altıları (Le Six)- Bestecileri ve Eserleri: Darius Milhaud, Francis Poulenc, Artur Honehher, Georges Auric, Germaine Tailleferre, Lous Durey
14 Neo-Romantik (Neo Romantic) Müzik- Bestecileri ve Eserleri: Samuel, Barber, John Corigliano, George Rochberg, Krzysztof Penderecki, David Del Tredici, Ellen Taaffe Zwilich
15 FİNAL SINAVI
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1236409 Müzik sanatının yirminci yüzyıl dönemi be akımları ve kültürlerdeki izdüşümleri hakkında kuramsal açıdan bilgi sahibi olabilecektir.
2 1236410 Etkili bir biçimde yirminci yüzyıl müzik akımlarını tanıyabilecektir.
3 1236411 Yirminci yüzyıl müzik akımları arasındaki ilişkileri bilecektir
4 1236412 Yirminci yüzyıl dönemine ait müzik akımlarının tarihsel analizini yapabilecektir.
5 1236413 Bu dersle aldığı bilgileri hem akademik amaçla hem de entelektüel amaçla aktarabilecektir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69389 Bilimsel araştırma yoluyla müzik alanı ile ilgili bilgiye ulaşabilmek.
2 69390 Müzik alanında bilimsel ve bilim etiğine uygun yayın yapabilmek.
3 69391 İleri müzik kuramları ve analiz yöntemleri ile ilgili bilgi verebilmek.
4 69401 Çalgısının tarihsel evrimi ve çağdaş yenilikleriyle ilgili bilgi verebilmek.
5 69392 Müzik alanı ilgili bir problemi araştırarak çözümler geliştirebilmek.
6 69393 Çalgısı ile ilgili yenilikleri kavrayabilmek ve uygulayabilmek
7 69407 Çalgısının repertuvarında yer alan eserlerin bestecilerine, bestelenme dönem ve süreçlerine ait verileri müziğinde kullanabilmek.
8 69408 Çalgı dışı sesleri ile beden seslerini ve hareketlerini kullanarak müzik yapabilmek
9 69394 Performanslar düzenleyebilmek ve gerçekleştirebilmek.
10 69395 Anadolu coğrafyasında kullanılan müzikal malzemeyi açıklayabilmek ve uygulayabilmek.
11 69400 Birlikte çalma süreçlerine ait sözsüz iletişim vb. becerilerini ileri derecede kullanabilmek.
12 69402 Çalgısıyla eşlik yapabilmek.
13 69397 Cumhuriyet Dönemi ve/veya Çağdaş Türk Bestecilerini ve eserlerini açıklayabilmek ve edindiği bilgiyi yorumculuğunda kullanabilmek.
14 69409 Çalgısı ile anlatım, tematik vb. içerikli dinleti yapabilmek.
15 69403 Doğaçlama yapabilmek.
16 69399 Yirminci Yüzyıl ve Çağdaş Uluslararası Bestecileri ve eserlerini, müzik akımlarını açıklayabilmek ve edindiği bilgiyi yorumculuğunda kullanabilmek.
17 69404 Çalgısı ile ilgili çeşitli müzik notasyonlarını deşifre edebilmek.
18 69405 Yazılı müziğin çalgısına aktarımı ve uyarlanması yönünde pratik yöntemler geliştirebilmek ve kullanabilmek.
19 69406 Çalgısının repertuvarında yer alan eserleri müzikal doku, form ve edisyon farklılıkları vb. bağlamında analiz edebilmek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 3 1 3 3 1 3 4 1 1 1 4 3 2
2 3 3 3 1 2 3 1 1 3 4
3 3 1 3 3 1 4 1 1 3 4 1
4 3 1 4 3 1 2 1 1 4 1
5 3 3 3 3 1 2 1 1 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek