Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
YOR627. Çağdaş Türk Bestecilerinin Flüt Repertuvarı I 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Flüt repertuvarına ait çağdaş Türk bestecilerilerini ve eserlerinin öğrenilmesini sağlamak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr.Seyhan BULUT

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ekrem Zeki Ün ‘Yunus’un Mezarında’ flüt ve piyano notası[1] E. İlyasoğlu, Zaman İçinde Müzik. 5. bs. Yapı Kredi Yayınları, İstanbul. (1999)., E.İlyasoğlu,71 Türk Bestecisi. 1.bs.Pan Yayıncılık, İstanbul. (2007).C.Selanik, Müzik Sanatının Tarihsel Serüveni. 1.bs.Doruk Yayıncılık, Ankara (1996). A. Yılmaz,Türk Beşleri. 1.bs..Müzik Ansiklopedisi Yayınları, Ankara. (2003).

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Çağdaş Türk bestecilerinin eserlerini yazarken etkilendikleri müzik akımlarını incelemeyi amaçlar. Özellikle son dönem Türk bestecilerinin flüt eserlerini ele alarak, besteleme sürecinde geleneksellik ile çağdaşlık arasında hangi noktada durduklarını; hangi Türk motiflerini, makamlarını, çağdaş müziğe ait hangi kuralları benimsediklerini ve müzikal anlatımlarının niteliklerini belirlemeyi hedef almaktadır. Çağdaş Türk bestecilerin eserleri uygulamalı ve etkileşimli olarak yapılacaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
23 Proje Sunma 1 4 4
29 Bireysel Çalışma 14 10 140

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Batı Müziğinin Türkiye’ye gelişi
2 Cumhuriyet öncesi Türk müziğine bakış
3 Cumhuriyet ve Kültürel alandaki yenilikler
4 Müzik alanındaki yenilikler
5 Cumhuriyet dönemi Türk Bestecileri
6 Türk Bestecileri ve etkilendikleri akımlar
7 Türk Beşleri
8 VİZE SINAVI
9 1910 Kuşağı Türk Bestecileri
10 1920 ve 1930 Kuşağı Türk Bestecileri
11 1950 ve sonrası son kuşak Türk bestecileri
12 Ekrem Zeki Ün’ü ve müzik stilini anıma
13 Ekrem Zeki Ün ‘Yunus’un Mezarında’ eser incelemesi ve Yorumlama
14 Ekrem Zeki Ün ‘Yunus’un Mezarında’ eser incelemesi ve Yorumlama
15 FİNAL SINAVI
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1117257 Çağdaş Türk bestecileri ve tarihini tanıyacaktır.
2 1117258 Çağdaş Türk bestecilerinin eserlerini tanıyacaktır.
3 1117259 Türk motiflerini, makamlarını ve kurallarını öğrenebilir.
4 1117260 Çağdaş Türk eserlerini uygulamalı olarak yorumlayacaktır.
5 1117261 Türk beşlilerinin orkestra eserlerindeki flüt sololarını tanınacaktır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69389 Bilimsel araştırma yoluyla müzik alanı ile ilgili bilgiye ulaşabilmek.
2 69390 Müzik alanında bilimsel ve bilim etiğine uygun yayın yapabilmek.
3 69391 İleri müzik kuramları ve analiz yöntemleri ile ilgili bilgi verebilmek.
4 69401 Çalgısının tarihsel evrimi ve çağdaş yenilikleriyle ilgili bilgi verebilmek.
5 69392 Müzik alanı ilgili bir problemi araştırarak çözümler geliştirebilmek.
6 69393 Çalgısı ile ilgili yenilikleri kavrayabilmek ve uygulayabilmek
7 69407 Çalgısının repertuvarında yer alan eserlerin bestecilerine, bestelenme dönem ve süreçlerine ait verileri müziğinde kullanabilmek.
8 69408 Çalgı dışı sesleri ile beden seslerini ve hareketlerini kullanarak müzik yapabilmek
9 69394 Performanslar düzenleyebilmek ve gerçekleştirebilmek.
10 69395 Anadolu coğrafyasında kullanılan müzikal malzemeyi açıklayabilmek ve uygulayabilmek.
11 69400 Birlikte çalma süreçlerine ait sözsüz iletişim vb. becerilerini ileri derecede kullanabilmek.
12 69402 Çalgısıyla eşlik yapabilmek.
13 69397 Cumhuriyet Dönemi ve/veya Çağdaş Türk Bestecilerini ve eserlerini açıklayabilmek ve edindiği bilgiyi yorumculuğunda kullanabilmek.
14 69409 Çalgısı ile anlatım, tematik vb. içerikli dinleti yapabilmek.
15 69403 Doğaçlama yapabilmek.
16 69399 Yirminci Yüzyıl ve Çağdaş Uluslararası Bestecileri ve eserlerini, müzik akımlarını açıklayabilmek ve edindiği bilgiyi yorumculuğunda kullanabilmek.
17 69404 Çalgısı ile ilgili çeşitli müzik notasyonlarını deşifre edebilmek.
18 69405 Yazılı müziğin çalgısına aktarımı ve uyarlanması yönünde pratik yöntemler geliştirebilmek ve kullanabilmek.
19 69406 Çalgısının repertuvarında yer alan eserleri müzikal doku, form ve edisyon farklılıkları vb. bağlamında analiz edebilmek.